Zamknięte skrzyżowanie ul. Parczewskiego z ul. Kanonicką

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z kolejnym etapem budowy sieci ciepłowniczej, realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., od środy 17 października br. zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Parczewskiego z ul. Kanonicką.

Wystąpią istotne zmiany w ruchu kołowym:
– na całej długości ul. Babinej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się na wyznaczonych miejscach postojowych,

– dla pojazdów jadących ul. Narutowicza oraz ul. Wodną dojazd do ul. Jana Pawła II wyznaczony zostanie przez ul. Babiną,

– przejazd ul. Parczewskiego od strony ul. Narutowicza będzie możliwy tylko do skrzyżowania z ul. Piskorzewską,

– w ul. Kanonickiej na odcinku od ul. Parczewskiego do ul. Garbarskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji,

– w ul. Złotej na odcinku pomiędzy ul. Babiną a ul. Parczewskiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,

– w ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Szklarskiej do ul. Kanonickiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,

– na wlocie ul. Babinej w pl. Kilińskiego obowiązywał będzie nakaz skrętu w prawo (w stronę pl. Jana Pawła II),

– przystanek autobusowy w ul. Babinej przy targowisku zostanie wyłączony z użytku. Jednocześnie przy ul. Babinej 7 i ul. Babinej 13 a zostaną wyznaczone przystanki tymczasowe.

Planowany dzień zakończenia robót to 29 października br. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.