Podziękowania od mieszkańców ul. Babina 5-9

Dziękuję w imieniu swoim i pracowników Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w Kaliszu za docenienie naszej pracy.

Tomasz Ludwiczak