Wyłączenie z ruchu kołowego odcinka ul. Rajskowskiej.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 12 – 13 lipca br. prowadzone będą prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz dolnej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Rajskowskiej na odcinku od parkingu przy ul. Kowalskiej do mostu na rzece Swędrni.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 6:00 do 18:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Rajskowskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.