Utrudnienia w ruchu – układanie warstwy ścieralnej na ul. Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w ramach prac drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, w dniu 1 kwietnia br. (sobota) w godz. 8.00 – 18.00 prowadzone będą roboty drogowe związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do Ronda Honorowych Dawców Krwi.

W związku z powyższym, w trakcie robót wystąpią krótkotrwałe utrudnienia na połączeniach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z drogami poprzecznymi zlokalizowanymi po stronie robót, a także nie będzie możliwe w godz. 8.00 – 18.00 korzystanie z przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną, na wysokości Hali Arena, przy Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz na wysokości przychodni lekarskiej (po stronie sklepu Biedronka).

Funkcjonować będzie przystanek autobusowy na wysokości Centrum Handlowego „Mini Park” oraz tymczasowy przystanek zlokalizowany na pasie prawoskrętu przed Rondem Honorowych Dawców Krwi.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania ww. prac.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.