Utrudnienia w ruchu kołowym – ul. Korczaka

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 2 listopada br. (czwartek) rozpoczną się prace związane z remontem ul. Korczak (na odcinku ul. Poznańska – ul. Wiejska) w Kaliszu.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą po lewej stronie ul. Korczak (patrząc od strony ul. Poznańskiej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku jeden kierunek ruchu – od strony ul. Poznańskiej w kierunku ul. Wiejskiej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania przystanków autobusowych na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a Rondem Korczaka. W związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego wyznaczone zostaną następujące objazdy:

– od strony Ronda Korczaka poprzez ul. Stanczukowskiego i ul. Poznańską,

– od strony ul. Bursztynowej (w obrębie skrzyżowania ul. Korczak z ul. Wiejską) poprzez ul. Wiejską, ul. Dobrzecką do ul. Stanczukowskiego.

Planowany czas prowadzenia robót – do 12 grudnia br.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.