Utrudnienia w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Lipowej na odcinku ( ul. Handlowa – ul. Legionów).

Informacja
dotycząca istotnych utrudnień w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Lipowej na odcinku ( ul. Handlowa – ul. Legionów) w Kaliszu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 17 maja br. (wtorek) zaplanowane zostały roboty drogowe w zakresie układania bitumicznej warstwy ścieralnej na jezdni ul. Lipowej na odcinku od ul. Handlowej do ul. Legionów.

Ponieważ układana warstwa bitumiczna będzie ostatnią warstwą na jezdni, w godz. 7.00 do godz. 19.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Lipowej,
w tym również wyjazdu (wjazdu) z przylegających do ulicy nieruchomości oraz dróg poprzecznych względem ul. Lipowej.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń. Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.