Utrudnienia na rondzie Ptolemeusza – aktualizacja

W  nawiązaniu  do  naszej  informacji  z  dnia  dzisiejszego,  dotyczącej  utrudnień  związanych  z  układaniem  masy  bitumicznej  na  Rondzie  Ptolemeusza  w  dniu  dzisiejszym,  Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Kaliszu  uprzejmie  informuje,  iż  przywrócenie  połączenia  ul.  Częstochowskiej  (od  strony  ul.  Kordeckiego)  z  Rondem  Ptolemeusza  nastąpi  w  dniu  jutrzejszym  (środa)  do  godz.  6.00.