Usunięcie awarii kanalizacji w al. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 12 marca br. (wtorek) rozpoczną się roboty budowlane związane z usunięciem awarii kanalizacji w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Piskorzewie a ul. Kościuszki (przy moście rzeki Prosny) .

Na czas robót konieczne będzie wyłączenie z ruchu kołowego wewnętrznych pasów ruchu na odcinku prowadzonych robót.

Czas trwania robót około dwóch tygodni.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.