Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej 

Inwestycję zrealizowano z udziałem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Cele projektu:  

 • poprawa stanu technicznego mostu oraz jego parametrów technicznych,
 • poprawa stanu technicznego drogi,
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej na remontowanym odcinku do obowiązujących standardów,
 • poprawa płynności ruchu na remontowanym odcinku drogi,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia.
 • poprawa komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi w szczególności najmniej chronionych: m.in. seniorów oraz dzieci i młodzieży.   

Uzyskane efekty:

W wyniku zrealizowanego remontu odcinka ulicy Rajskowskiej o łącznej długości 1 270,60 mb na odcinku od ul. Łódzkiej do wału Jana Matejki powstanie w szczególności:

 • wyremontowany obiekt mostowy,
 • jezdnia o nawierzchni z masy bitumicznej,  
 • uzupełnione odwodnienie ulicy,
 • droga wraz z infrastrukturą, komfortowe w użytkowaniu oraz bezpieczne dla wszystkich użytkowników drogi w szczególności najmniej chronionych: m.in. seniorów oraz dzieci i młodzieży.

Kwota wkładu własnego:       2 096 575,90  PLN

Kwota dofinansowania:         3 144 863,85 PLN

Całkowity koszt projektu:      5 241 439,75  PLN

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Organ realizujący projekt:      Miasto Kalisz

Okres realizacji projektu:       29.12.2020r. – 15.12.2021r.