Prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni w ul. Marii Konopnickiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 18 sierpnia br. w ramach przebudowy ul. Marii Konopnickiej prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Sebinowskiej (na wysokości sklepu „Biedronka”) do skrzyżowania z ul. Kresową.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 08:00 do 18:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Marii Konopnickiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.