Remont przejazdu kolejowego na ul. Ks. Jolanty- utrudnienia w ruchu kołowym.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z zaplanowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim remontem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Księżnej Jolanty, od dnia 16 października br. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 30 października br. (poniedziałek) do godz. 23.00 ww. przejazd kolejowy zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Ruch pieszych zostanie skierowany na tymczasowe przejście w obrębie przejazdu.

Na czas trwania robót wyznaczone zostaną następujące trasy objazdu:

  1. Z Kalisza w kierunku Brzezin oraz ul. Starożytnej:
  1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i wysokości do 3 m przez: ul. Częstochowską, ul. Rzymską (droga wojewódzka nr 450), ul. Galla Anonima, ul. Ptolemeusza, ul. Ks. Jolanty,
  • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t przez: ul. Łódzką (droga krajowa nr 12) do miejscowości Opatówek, następnie przez miejscowości Trojanów, Szałe, ul. Pokrzywnicką do ul. Starożytnej,
  • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t przez: ul. Łódzką (droga krajowa nr 12), Opatówek, Błaszki, dalej drogą wojewódzką nr 449 do Brzezin, następnie przez Godziesze Wielkie, Borek do ul. Starożytnej.
  1. Od strony Brzezin w kierunku Kalisza:
  1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i wysokości do 3 m przez: Godziesze Wielkie, Borek, ul. Starożytną, ul. Ks. Jolanty, ul. Ptolemeusza, ul. Wykopaliskową, ul. Rzymską do ul. Częstochowskiej,
  • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t: drogą wojewódzką nr 449 do Błaszek, drogą krajową nr 12 przez Opatówek do ul. Łódzkiej w Kaliszu (droga krajowa nr 12).
  1. Objazdy dla autobusów komunikacji zbiorowej:
  2. od Ronda Na Trakcie Wieluńskim w Kaliszu (skrzyżowanie ul. Częstochowska/Ks. Jolanty) przebiegał będzie przez: ul. Częstochowską, ul. Rzymską, ul. Galla Anonima, ul. Ptolemeusza, ul. Ks. Jolanty do ul. Starożytnej.
  • od strony m. Szałe i m. Wolica przebiegał będzie przez: ul. Starożytną, ul. Ks. Jolanty, ul. Ptolemeusza, ul. Wykopaliskową, ul. Rzymską do ul. Częstochowskiej.
Schemat objazdu dla pojazdów poniżej 2,5 t.
Schemat objazdu dla pojazdów powyżej 2,5 t.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i tablic wskazujących trasę objazdu. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.