Przebudowa al. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 21 sierpnia br. (sobota) o godz. 6.00 rozpoczną się prace przygotowawcze związane z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku ul. Kościuszki – ul. Majkowska.

Prace przygotowawcze obejmą wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Rozpoczęcie zasadniczych robót w zakresie przebudowy w/w odcinka al. Wojska Polskiego planowane jest od 23 sierpnia br. (poniedziałek). Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego oraz wykonanie ścieżek pieszo – rowerowych.

W pierwszym etapie robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • zamknięta zostanie całkowicie prawa jezdnia al. Wojska Polskiego na odcinkach ul. Kościuszki – ul. Piskorzewie oraz ul. Złota – ul. Majkowska. Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
  • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego/ul. Piskorzewie wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Piskorzewie (dla jadących al. Wojska Polskiego od strony ul. Poznańskiej),
  • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego/ul. Majkowska wprowadzony zostanie nakaz jazdy na wprost w kierunku ul. Stawiszyńskiej (dla jadących al. Wojska Polskiego od strony ul. Złotej) – tym samym nie będzie można skręcić z al. Wojska Polskiego w prawo ani w lewo w ul. Majkowską,
  • na wlocie ul. Majkowskiej w al. Wojska Polskiego (od strony ul. 3 Maja) nie będzie możliwości skrętu w lewo (w kierunku ul. Złotej) oraz jazdy na wprost (w kierunku ul. Długosza) – dopuszczona będzie wyłącznie jazda w prawo w al. Wojska Polskiego w kierunku ul. Stawiszyńskiej,
  • na wlocie ul. Majkowskiej w al. Wojska Polskiego (od strony ul. Długosza) możliwa będzie jazda wyłącznie w prawo (w kierunku ul. Złotej) lub w lewo (w kierunku ul. Stawiszyńskiej).

Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Dla ww. pojazdów wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego i ul. Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.