Prace związane z usunięciem usterki dotyczącej deformacji nawierzchni jezdni na Rondzie Honorowych Dawców Krwi

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 2 października br. (sobota) do dnia 3 października br. (niedziela) prowadzone będą prace związane z usunięciem usterki dotyczącej deformacji nawierzchni jezdni na Rondzie Honorowych Dawców Krwi (skrzyżowanie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego/Podmiejska).

W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. Wyłączona zostanie z ruchu kołowego prawa jezdnia ul. Podmiejskiej (patrząc od strony Ronda Westerplatte w kierunku Ronda Dobrzec) na odcinku pomiędzy zjazdem do sklepu Biedronka a ul. Graniczną. Ruch kołowy skierowany zostanie na druga jezdnię, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
  2. Na rondzie wprowadzony zostanie nakaz jazdy na wprost dla jadących ul. Podmiejską od strony Ronda Westerplatte. Dojazd pojazdów samochodowych, w tym także autobusów komunikacji miejskiej KLA, od strony Ronda Westerplatte do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego winien się odbywać przez Rondo Dobrzec (zawrócenie na rondzie),
  3. Na wlocie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na rondo wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo w kierunku Ronda Westerplatte. Dojazd pojazdów samochodowych, w tym także autobusów komunikacji miejskiej KLA, od strony ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w kierunku Ronda Dobrzec winien się odbywać poprzez Rondo Westerplatte (zawrócenie na rondzie).

Wykonawca zastrzega możliwość przełożenia terminu wykonania robót jeśli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające spełnienie reżimu technologicznego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu