Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Budowa ul. Dębowej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do posesji przy ul. Dębowej 10

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 30 sierpnia br. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa ul. Dębowej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do posesji przy ul. Dębowej 10”.

Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia związane z „Calisia Triathlon”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy sportowej w dniu 29 sierpnia br. (niedziela) pn. „Calisia Triathlon”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach Miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego:

W godz. od 8:45 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy rowerowej zawodów.

     Decyzję o zamknięciu trasy rowerowej podejmie Policja. Podczas trwania zawodów, ruch pojazdów będzie mógł się odbywać wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

Ulice (drogi) wyłączone z ruchu kołowego:

 • ul. Sportowa,
 • ul. Łódzka (odcinek Szlak Bursztynowy – Warszawska),
 • ul. Warszawska na całej długości,
 • droga wojewódzka nr 470 na odcinku od granic m. Kalisza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew,
 • droga powiatowa nr 4600P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 w m. Skarszew do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rożdżały,
 • droga gminna w m. Rożdżały do m. Słoneczna.

Na czas trwania zawodów wprowadzone zostaną następujące objazdy:

z ul. Łódzkiej DK nr 12 (przed skrzyżowaniem z ul. Szlak Bursztynowy):

 1. w kierunku Centrum poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat do Rogatki,
 2. w kierunku Poznania poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę, ul. Harcerską do ul. Poznańskiej (DK nr 12),
 3. w kierunku Konina poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę, ul. Harcerską, ul. Poznańską, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego do ul. Stawiszyńskiej (DK nr 25),
 4. w kierunku Wrześni poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę, ul. Harcerską, ul. Poznańską, ul. Piłsudskiego do ul. Godebskiego (DW nr 442),
 5. w kierunku Koła poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę  ul. Harcerską, ul. Poznańską, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego, ul. Stawiszyńską, DK nr 25 do m. Kokanin, drogę powiatową nr 4600P (odcinek Kokanin – Skarszew) do DW nr 470.

z drogi wojewódzkiej DW nr 470 (w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew):

 1. w kierunku Kalisza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogą krajową nr 25 (wjazd ul. Stawiszyńską),
 2. w kierunku Sieradza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, ul. Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy do DK nr 12 (ul. Łódzka),
 3. w kierunku Grabowa poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego,ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Polną, ul. Budowlanych do ul. Częstochowskiej (DW nr 450).

W godz. od 09:00 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegowej zawodów.

     Decyzję o zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.

     Trasa biegowa: ul. Sportowa (start i meta) na wysokości Aquapark, Wał Matejki z nawrotem na wysokości Pola Golfowego przy ul. Wiankowej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania zawodów do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Kalisza, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Święto Rzeki Prosny

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, w dniach od 26 sierpnia br. od godz. 22.00 do dnia 31 sierpnia br. do godz. 8.00 na Placu W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa al. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 21 sierpnia br. (sobota) o godz. 6.00 rozpoczną się prace przygotowawcze związane z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku ul. Kościuszki – ul. Majkowska.

Prace przygotowawcze obejmą wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Rozpoczęcie zasadniczych robót w zakresie przebudowy w/w odcinka al. Wojska Polskiego planowane jest od 23 sierpnia br. (poniedziałek). Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego oraz wykonanie ścieżek pieszo – rowerowych.

W pierwszym etapie robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • zamknięta zostanie całkowicie prawa jezdnia al. Wojska Polskiego na odcinkach ul. Kościuszki – ul. Piskorzewie oraz ul. Złota – ul. Majkowska. Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
 • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego/ul. Piskorzewie wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Piskorzewie (dla jadących al. Wojska Polskiego od strony ul. Poznańskiej),
 • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego/ul. Majkowska wprowadzony zostanie nakaz jazdy na wprost w kierunku ul. Stawiszyńskiej (dla jadących al. Wojska Polskiego od strony ul. Złotej) – tym samym nie będzie można skręcić z al. Wojska Polskiego w prawo ani w lewo w ul. Majkowską,
 • na wlocie ul. Majkowskiej w al. Wojska Polskiego (od strony ul. 3 Maja) nie będzie możliwości skrętu w lewo (w kierunku ul. Złotej) oraz jazdy na wprost (w kierunku ul. Długosza) – dopuszczona będzie wyłącznie jazda w prawo w al. Wojska Polskiego w kierunku ul. Stawiszyńskiej,
 • na wlocie ul. Majkowskiej w al. Wojska Polskiego (od strony ul. Długosza) możliwa będzie jazda wyłącznie w prawo (w kierunku ul. Złotej) lub w lewo (w kierunku ul. Stawiszyńskiej).

Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Dla ww. pojazdów wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego i ul. Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni w ul. Marii Konopnickiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 18 sierpnia br. w ramach przebudowy ul. Marii Konopnickiej prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Sebinowskiej (na wysokości sklepu „Biedronka”) do skrzyżowania z ul. Kresową.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 08:00 do 18:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Marii Konopnickiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Tymczasowy zakaz ruchu pieszych na ul. Wiejskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z trwającymi pracami polegającymi na posadowieniu separatora substancji ropopochodnych w jezdni ul. Wiejskiej, wprowadzony został tymczasowy zakaz ruchu pieszych na tej ulicy (dojście mieszkańców do posesji nr 1, 2, 3 i 4 zostaje utrzymane).

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, przywrócenie ruchu pieszych nastąpi do 18 sierpnia br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Ul. Śródmiejska zostanie wyłączona z ruchu kołowego w dniu 12 sierpnia w godz. 8.00 – 10.00

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 12 sierpnia br. (czwartek) w godz. 8.00 – 10.00 wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Śródmiejska na odcinku od ul. Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Pułaskiego. Skrzyżowanie ul. Śródmiejskiej z ul. Fabryczną –  Kościuszki będzie przejezdne.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Remont nawierzchni przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 7 sierpnia br. (sobota) od godz. 8.00 do godz. 16.00 zostaną przeprowadzone przez PKP roboty polegające na remoncie nawierzchni przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej, a w godz. 17.00 – 19.00 przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Ks. Jolanty/Starożytnej w Kaliszu.  

Prace prowadzone będą przy połówkowym zajęciu szerokości przejazdu (metodą dwa razy do połowy) – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego, regulowanego ręcznie przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych w stosunku do prognozowanych, wykonawca robót zastrzega się możliwość zmiany terminu przeprowadzenia robót.

Utrudnienia w związku z III Kaliskim Półmaratonem Nocnym „Bursztynowa Hellena”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym III Kaliskim Półmaratonem Nocnym „Bursztynowa Hellena” w dniu 7 sierpnia br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów:

 1. W dniu 7 sierpnia br. od godz. 8:00 do 8 sierpnia br. do godz. 8:00 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na parkingach w obrębie Hali Arena i Zespołu Szkół nr 9, a także na Al. Ks. J. Popiełuszki,
 2. W godz. od 21:00 do ok. 01:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegów.

Decyzję o zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.

Trasa półmaratonu będzie przebiegać następującymi ulicami:

Hala Arena (start) – Al. Ks. J. Popiełuszki – ul. Armii Krajowej – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Al. Wojska Polskiego – ul. Wrocławską do ul. Gościnnej gdzie bieg zawraca – ul. Wrocławską do ul. Podmiejskiej – ul. Górnośląską do ul. Szlak Bursztynowy – ul. Szlak Bursztynowy do ul. Łódzkiej gdzie bieg zawraca – ul. Szlak Bursztynowy do ul. Górnośląskiej – ul. Górnośląską – ul. Wrocławską – Al. Wojska Polskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Armii Krajowej – Al. Ks. J. Popiełuszki – Hala Arena (meta).

 1. W Al. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do skrzyżowania prowadzącego do obwodnicy Nowych Skalmierzyc), ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Podmiejskiej), ul. Górnośląskiej (na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. Szlak Bursztynowy) oraz ul. Szlak Bursztynowy ruch kołowy odbywał się będzie zewnętrznymi pasami – po 1 pasie ruchu dla danego kierunku. Bieg odbywał się będzie wewnętrznymi pasami ruchu.
 2. Pozostałe ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte dla ruchu kołowego. W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się po zewnętrznych pasach ruchu oraz poprzecznie i regulowany będzie przez Policję.

Przebudowa ul. Nowy Świat

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 2 sierpnia br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta – etap I” – obejmujący przebudowę ul. Nowy Świat.

W tym etapie prace prowadzone będą na odcinku od ul. Skalmierzyckiej do ul. Legionów, powodując wyłączenie z ruchu kołowego dwóch pasów ruchu – po stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ruch pojazdów od strony ul. Skalmierzyckiej zostanie skierowany na przeciwległy pas ruchu, oznaczając tym samym prowadzenie dwukierunkowego ruchu pojazdów – po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Chodnik po stronie robót zostanie wyłączony z ruchu pieszego na czas prowadzenia prac.

Przystanek komunikacji miejskiej KLA Nowy Świat – UAM 06 zlokalizowany przy ul. Nowy Świat zostanie wyłączony z użytkowania.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.