Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Utrudnienia w ruchu kołowym Aleja Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 18 sierpnia br. (czwartek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”.

Zakres prac obejmie przebudowę al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a ul. Kościuszki – strona prawa (patrząc od strony ul. Poznańskiej) i polegał

będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej i nowych chodników. Ruch pieszych będzie utrzymany, ale odbywał się będzie naprzemiennie – raz jedną, a następnie drugą stroną ulicy.

Z związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek prawej jezdni al. Wojska Polskiego na długości około 120 m. Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
 • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego/ul. Kościuszki wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Sadową (dla jadących al. Wojska Polskiego od strony ul. Poznańskiej),

Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Dla ww. pojazdów wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego i ul. Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu kołowym – skrzyżowanie ul. Nowy Świat – ul. Ułańskiej – ul. Legionów

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 16 sierpnia br. (wtorek) zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka”, rozpocznie się I etap przebudowy skrzyżowania ul. Nowy Świat – Ułańska – Legionów na skrzyżowanie typu rondo.

Zakres prac obejmie między innymi rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej i nowych chodników.

Z związku z powyższym w I etapie robót zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • zostanie zamknięte połączenie ul. Ułańskiej z ul. Nowy Świat (wyłączenie z ruchu kołowego ul. Ułańskiej na odc. od istniejącej zatoki autobusowej (na wysokości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza) do ul. Nowy Świat),
 • pojazdy przemieszczające się obecnie ul. Legionów w kierunku al. Wolności zostaną skierowane w ul. Nowy Świat, Rondo Ptolemeusza, ul. Częstochowską do centrum miasta,

– na ul. Handlowej (odc. ul. Lipowa – ul. Rzemieślnicza) zostaje utrzymany tak jak obecnie tymczasowy ruch dwukierunkowy,

– dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony „Rogatki” ) zostanie wyznaczony poprzez ul. Lipową, ul. Handlową, ul. Legionów, ul. Nowy Świat, Rondo Ptolemeusza, ul. Częstochowską, ul. Pułaskiego i ul. Czaszkowską,

 • dojazd do ul. Legionów (od strony al. Wolności) zostanie wyznaczony poprzez ul. Częstochowską – Rondo Ptolemeusza i ul. Nowy Świat,

– dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony ul. Legionów) zostanie wyznaczony poprzez ul. Nowy Świat – Rondo Ptolemeusza, ul. Częstochowską, ul. Pułaskiego i ul. Czaszkowską,

 • utrzymana zostanie trasa przejazdu pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Nowy Świat (w kierunku „Rogatki”) ulicami: Handlową, Lipową, Legionów, Staszica i ul. Górnośląską,

Przystanki komunikacji miejskiej KLA zlokalizowane na ul. Legionów – Polna 02 i 03, ul. Legionów – Handlowa 01 i 04, ul. Ułańska 02 oraz ul. Bankowa 01 i 02 zostaną wyłączone z użytkowania. Wyznaczone zostaną stosowne objazdy dla autobusów KLA.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnym etapie robót będziemy informować na bieżąco.

Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy – utrudnienia w ruchu drogowym

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 5 sierpnia br. (piątek) zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”, rozpoczną się prace drogowe związane z przebudową skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy na skrzyżowanie typu rondo.

Zakres prac obejmie przebudowę prawej i lewej strony skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym realizację prac podzielono na dwa etapy:

 1. Etap I obejmie prowadzenie robót po prawej stronie ul. Łódzkiej (patrząc od strony ul. Łęgowej). W tym etapie robót przewidziano:
 2. zwężenie zewnętrznego pasa ruchu ul. Łódzkiej (po stronie prowadzonych robót) do 2,75 m oraz pozostałych sąsiadujących pasów ruchu do 5,50 m,
 3. zwężenie jezdni ul. Łódzkiej do jednego (wewnętrznego) pasa ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy do ul. Prusa,
 4. wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prowadzonych robót,
 5. wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a skrzyżowaniem z ul. Szlak Bursztynowy;
 • Etap II obejmie prowadzenie robót po lewej stronie ul. Łódzkiej (patrząc od strony ul. Łęgowej). W tym etapie robót przewidziano:
 • zwężenie dwóch pasów ruchu w ul. Łódzkiej (po stronie prowadzonych robót) do szerokości 5,50 m,
 • wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prowadzonych robót,
 • wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej w obrębie ul. Prusa,
 • wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów istniejącego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w ul. Łódzkiej oraz ul. Szlak Bursztynowy w obrębie skrzyżowania.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

1 sierpnia br. – utrudnienia skrzyżowanie ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka”, w dniu 1 sierpnia br. (poniedziałek) w godz. 9.30 – 18.00 zamknięte zostanie połączenie ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych w kierunku centrum miasta. Powyższe będzie spowodowane układaniem bitumicznej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Z związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • ruch pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Częstochowską w kierunku centrum miasta zostanie skierowany w ul. Budowlanych, ul. Polną i ul. Szlak Bursztynowy,
 • wyjazd z ul. Budowlanych w ul. Częstochowską możliwy będzie wyłącznie w prawo (w kierunku ul. Ks. Jolanty),
 • w ul. Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ul. Wygon wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. Ulica Częstochowska na wskazanym odcinku będzie ulicą bez przejazdu tzw. ślepą,

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

2 sierpnia br. – utrudnienia w ruchu kołowym na ul. Nowy Świat

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z zaistniałą awarią kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Świat na odcinku pomiędzy ul. Legionów a ul. Rzemieślniczą,  z dniem 2 sierpnia br. (wtorek) konieczne będzie całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Nowy Świat.

W trakcie prowadzenia robót obowiązywać będzie następująca organizacja ruchu:

 • na ul. Handlowej (odc. ul. Lipowa – ul. Rzemieślnicza) zostaje utrzymany tymczasowy ruch dwukierunkowy,
 • dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony „Rogatki” ) zostanie utrzymany tak jak obecnie poprzez ul. Lipową, ul. Handlową, ul. Legionów, Ułańską, Zacisze   i ul. Czaszkowską,
 • utrzymana zostanie trasa przejazdu pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Nowy Świat (od strony ul. Legionów w kierunku „Rogatki”) ulicami: Handlową, Lipową, Legionów (alternatywnie ul. Zgodną), Staszica i ul. Górnośląską,
 • na ul. Czaszkowskiej (na odc. od ul. Zacisze do ul. Nowy Świat) zostaje utrzymany dwukierunkowy ruch pojazdów, a także zakaz zatrzymywania się pojazdów po lewej stronie ul. Czaszkowskiej (patrząc od strony ul. Zacisze),

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia
w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym IV Kaliskim Półmaratonem Nocnym „Bursztynowa Hellena” w dniu 30 lipca br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów:

 1. W dniu 30 lipca br. od godz. 8:00 do 31 lipca br. do godz. 8:00 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na parkingach w obrębie Hali Arena i Zespołu Szkół nr 9, a także na Al. Ks. J. Popiełuszki,
 • W godz. od 21:00 do ok. 01:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegów.

Decyzję o zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.

Trasa półmaratonu będzie przebiegać następującymi ulicami:

Hala Arena (start) – Al. Ks. J. Popiełuszki – ul. Armii Krajowej – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Al. Wojska Polskiego – ul. Wrocławską do ul. Gościnnej gdzie bieg zawraca – ul. Wrocławską do ul. Podmiejskiej – ul. Górnośląską do ul. Szlak Bursztynowy – ul. Szlak Bursztynowy do ul. Łódzkiej gdzie bieg zawraca – ul. Szlak Bursztynowy do ul. Górnośląskiej – ul. Górnośląską – ul. Wrocławską – Al. Wojska Polskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Armii Krajowej – Al. Ks. J. Popiełuszki – Hala Arena (meta).

 • W Al. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do skrzyżowania prowadzącego do obwodnicy Nowych Skalmierzyc), ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Podmiejskiej), ul. Górnośląskiej (na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. Szlak Bursztynowy) oraz ul. Szlak Bursztynowy ruch kołowy odbywał się będzie zewnętrznymi pasami – po 1 pasie ruchu dla danego kierunku. Bieg odbywał się będzie wewnętrznymi pasami ruchu.
 • Pozostałe ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte dla ruchu kołowego. W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się po zewnętrznych pasach ruchu oraz poprzecznie i regulowany będzie przez Policj

Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 25 lipca br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”.

Zakres prac obejmie przebudowę chodników w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Widok a ul Staszica i polegał będzie na rozbiórce istniejących nawierzchni chodników i zjazdów, wykonaniu nowych nawierzchni chodników, przebudowie sieci uzbrojenia technicznego oraz wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym realizację ww. zakresu robót podzielono na cztery etapy:

 • I i II etap obejmie przebudowę chodników na odc. pomiędzy ul. Widok a ul. Polną (najpierw przy prawej, a następnie lewej jezdni patrząc od strony ul. Polnej),
 • III i IV etap obejmie przebudowę chodników na odc. pomiędzy ul. Polną a ul. Staszica (najpierw przy prawej, a następnie lewej jezdni patrząc od strony ul. Staszica),

Podczas realizacji każdego z etapów robót ruch kołowy na przebudowanym odcinku al. Wojska Polskiego odbywał się będzie jednym pasem ruchu, a ruch pieszych skierowany zostanie na drugą stronę ulicy.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Demontaż sygnalizacji świetlnej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczęto demontaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat – ul. Legionów- ul. Ułańska w związku z planowaną przebudową tego skrzyżowania na rondo.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do oznakowania drogowego.

Przebudowa ul. Kanonickiej na odc. Główny Rynek – ul. Garbarska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 18 lipca br. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Kanonickiej na odc. ul. Główny Rynek – ul. Garbarska. Zakres prac obejmował będzie między innymi wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, a także przebudowę sieci uzbrojenia technicznego.

W pierwszym etapie robót, prace prowadzone będą po lewej stronie ul. Kanonickiej a w drugim etapie po prawej stronie ul. Kanonickiej (patrząc od strony ul. Główny Rynek).

Na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. w ul. Kanonickiej (na odcinku od ul. Główny Rynek do ul. Grodzkiej) zostanie wprowadzony obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów z możliwością wjazdu pojazdów wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji oraz dostaw towaru,
 2. przejazd pojazdów od strony ul. Zamkowej skierowany zostanie na ul. Główny Rynek i ul. Złotą,
 3. ruch pieszych będzie utrzymany po jednej stronie ulicy (raz po jednej, raz po drugiej – w zależności od realizowanego etapu robót),

O zmianach w organizacji ruchu oraz wynikających stąd utrudnieniach przy przebudowie kolejnych odcinków ul. Kanonickiej, będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyłączenie z ruchu kołowego ul. Nowy Świat na odc. od wjazdu do Akademii Kaliskiej do Rogatki

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 20 czerwca br. (poniedziałek) od godz. 8,00 rozpocznie się kolejny etap robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza – etap I ”,
obejmujący przebudowę ul. Nowy Świat  na odc. od wjazdu do Akademii Kaliskiej do „ Rogatki ”. Podjęcie prac na tym odcinku spowoduje całkowite wyłączenie z ruchu kołowego w/w odcinka ul. Nowy Świat.

Ze względu na wyłączenie z ruchu kołowego w/w odcinka ul. Nowy Świat, na czas prowadzenia robót wprowadzone zostaną następujące, istotne zmiany w organizacji ruchu:

 • dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony ul. Ułańskiej),  zostanie wyznaczony poprzez ul. Zacisze i ul. Czaszkowską,    
 • przejazd pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Nowy Świat (od strony ul. Legionów
  w kierunku „Rogatki”), skierowany zostanie na trasę objazdu wyznaczoną ulicami: Rzemieślniczą, Handlową,  Lipową , Legionów (alternatywnie ul. Zgodną), Staszica i ul. Górnośląską,
 • na ul. Czaszkowskiej (na odc. od ul. Zacisze do ul. Nowy Świat) zostanie utrzymany dwukierunkowy ruch pojazdów, a także zakaz zatrzymywania się pojazdów po lewej stronie ul. Czaszkowskiej (patrząc od strony ul. Zacisze),
 • na ul. Lipowej (na odcinku od „Rogatki do skrzyżowania z ul. Łączną”), zostanie przywrócony pierwotny jednokierunkowy ruch pojazdów.

Istniejący obecnie przystanek komunikacji miejskiej KLA na ul. Nowy Świat na wysokości apteki, zostanie wyłączony z użytkowania.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia
w ruchu przepraszamy.