Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Przywrócony ruch pojazdów ciężarowych

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 15 grudnia br. (czwartek) zostaje przywrócony ruch pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia br. (poniedziałek) zostaną przeprowadzone przez PKP roboty polegające na awaryjnej naprawie usterki na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Ks. Jolanty w Kaliszu.

Prace prowadzone będą w obszarze przejścia dla pieszych i nie wpłyną negatywnie na ruch kołowy. Prace będą wykonywane pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Od 21.11 – Kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 21 listopada br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace rozszerzone będą o lewą część jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Aliny Szapocznikow do ul. Granicznej oraz obręb skrzyżowania z drogą prowadzącą do targowiska.

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

 1. wprowadzony w ramach I etapu jeden kierunek ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego (na odc. od drogi przebiegającej przy Kościele w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi), zostanie wydłużony do ul. Aliny Szapocznikow,
 2. utrzymany zostanie dojazd do przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a oraz bloku mieszkalnego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 i 11 poprzez zjazd pomiędzy przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 (poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni),
 3. zostanie utrzymany wyjazd z drogi mieszczącej się przy blokach mieszkalnych Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21,33, 29 i 37 tylko w lewo, a od strony Hali Arena wyłącznie w prawo w kierunku Kościoła,
 4. na skrzyżowaniu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Graniczną (od strony ul. Stanisława Wojciechowskiego) zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo (w kierunku ul. Aliny Szapocznikow) oraz zakaz wjazdu z ul. Granicznej na ww. skrzyżowanie (ul. Graniczna na odc. od ul. Aliny Szapocznikow do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego będzie drogą przez przejazdu tzw. ślepą),
 5. zamknięte zostanie połączenie drogi dojazdowej od strony targowiska z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym zostanie wyznaczony stosowny objazd od strony al. Wojska Polskiego. Droga przebiegająca przy targowisku stanie się drogą bez przejazdu tzw. ślepą.

Utrzymane zostaną następujące objazdy:

 • od strony Ronda Dobrzec przez ul. Dobrzecką i ul. Aliny Szapocznikow,
 • od strony Ronda Westerplatte oraz ul. Inwestorskiej, poprzez al. Wojska Polskiego, ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Armii Krajowej i ul. St. Wojciechowskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Ostatni etap w zakresie przebudowy jezdni w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 3 listopada br. (czwartek) rozpocznie się ostatni etap w zakresie przebudowy jezdni w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”, który obejmował będzie prace na odcinku ul. Dobrzecka – ul. Poznańska (prawa jezdnia, patrząc od ul. Staszica).

Na czas realizacji robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • całkowicie wyłączona zostanie z ruchu kołowego prawa jezdnia al. Wojska Polskiego na odc. ul. Staszica – ul. Poznańska. Dwukierunkowy ruch kołowy skierowany będzie na sąsiadującą lewą jezdnię,
 • zamknięte zostanie połączenie al. Wojska Polskiego z ul. Dobrzecką (po stronie objętej przebudową) z wyznaczeniem dojazdu do ul. Dobrzeckiej od strony ul. Harcerskiej,
 • w ul. Dobrzeckiej na odcinku ul. Harcerska – al. Wojska Polskiego wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów z jednoczesnym zakazem parkowania pojazdów po prawej stronie ul. Dobrzeckiej (patrząc od strony ul. Harcerskiej),
 • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Dobrzeckiej) zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo w ul. Poznańską (w kierunku Szpitala). W związku z tym zostanie wyznaczony objazd do ul. Poznańskiej w kierunku Szpitala poprzez ul. Staszica, ul. Widok i ul. Harcerską,
 • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Kościuszki) wydzielony zostanie pas ruchu do skrętu w prawo (w ul. Poznańską) z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost,
 • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Staszica (od strony ul. Polnej) wydzielony zostanie pas ruchu w prawo (w ul. Staszica) z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost,
 • zamknięty zostanie dla ruchu pieszych chodnik przylegający do prawej jezdni (objętej przebudową) – na odc. ul. Dobrzecka – ul. Poznańska.

Przystanek komunikacji miejskiej KLA usytuowany na odcinku al. Wojska Polskiego objętego przebudową ( przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską), zostanie wyłączony z użytkowania. Na czas robót wyznaczony zostanie przystanek tymczasowy na jezdni al. Wojska Polskiego za skrzyżowaniem z ul. Poznańską (na wysokości ul. Ogrodowej).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy na skrzyżowanie typu rondo

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 4 listopada br. (piątek) w godz. 9.00 – 10.00, zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”, rozpoczną się prace drogowe związane przebudową skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy na skrzyżowanie typu rondo.

W tym etapie robót, zakres prac obejmie przebudowę lewej strony skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy (patrząc od strony ul. Sportowej).

Z związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek lewej część jezdni ul. Łódzkiej (dwa pasy ruchu) na odc. ul. Prusa – w kierunku ul. Łęgowej. Ruch kołowy na wlocie ul. Łódzkiej (od strony ul. Sportowej), zostanie skierowany na prawą część jezdni, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
 • na wlocie ul. Łódzkiej (od strony ul. Łęgowej), wyznaczone zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu, tj. jeden pas ruchu do jazdy na wprost, drugi pas ruchu do jazdy w lewo,
 • pozostanie nadal wyłączona z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżka pieszo – rowerowa po stronie prowadzonych robót,
 • wyłączone zostanie z ruchu pieszych i rowerzystów istniejące przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów w ul. Łódzkiej w obrębie skrzyżowania,
 • wyznaczone zostanie kolejne tymczasowe przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej w obrębie ul. Prusa.
 • celem ominięcia skrzyżowania objętego przebudową, wyznaczony zostanie zalecany objazd dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t przez ul. Miłą, ul. B-ci Niemojewskich i ul. Żwirki i Wigury – zarówno od strony centrum jak również od strony Winiar.

Na czas prowadzenia robót, zmianie ulegnie program sygnalizacji świetlnej, w którym regulacja ruchem odbywać się będzie odrębnie dla każdego wlotu na skrzyżowaniu. W godz. 22.00 – 5.30 sygnalizacja świetlna funkcjonować będzie w trybie pracy awaryjnej (żółte migające światła).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Organizacja ruchu w zakresie dojazdu i parkowania pojazdów na terenach przyległych do cmentarzy na terenie miasta Kalisza, w związku z dniem Wszystkich Świętych

I. Cmentarz przy ul. Poznańskiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

 • w dniu 1 listopada w godz. od 6:00 do 18:00 w ul. Poznańskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Ronda NSZZ Solidarność przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i samochodów TAXI. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony Al. Wojska Polskiego w kierunku Ronda NSZZ Solidarność. Powrót pojazdów od strony Cmentarza Komunalnego w kierunku Centrum będzie możliwy wyłącznie poprzez ul. Stanczukowskiego lub ul. Piłsudskiego.
 • od dnia 28 października do 2 listopada zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenach trawiastych przyległych do cmentarza. Dodatkowo, jeśli pozwolą na to warunki terenowe, wyznaczony zostanie parking przy ul. Poznańskiej na działce położonej w odległości ok. 400 m od cmentarza (prawa strona jadąc od Ronda NSZZ Solidarność).
 • od dnia 28 października do 2 listopada zostanie udostępniony do parkowania betonowy plac mieszczący się po prawej stronie ul. Poznańskiej przy końcu Cmentarza Komunalnego,

W dniach 31 października i 1 listopada parkowanie będzie możliwe również na terenie parkingów przy sklepach Carrefour i Decathlon oraz na terenie kampusu Akademii Kaliskiej.

II. Cmentarz przy ul. Łódzkiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

W dniach od 28 października do 2 listopada włącznie, do parkowania pojazdów udostępnione zostaną zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni ul. Łódzkiej na odcinku ul. Miła – ul. Rajskowska. Parkowanie pojazdów na zewnętrznych pasach ruchu wyznaczone zostanie ukośnie w stosunku do osi jezdni.

III. Cmentarz przy ul. Częstochowskiej

Organizacja ruchu i parkowania pojazdów będzie analogiczna jak w roku poprzednim.

W okresie od 28 października od godz. 6:00do 1 listopada do godz. 24.00 włącznie, od skrzyżowania z ul. Budowlanych do restauracji Aljo wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku.

W dniu 1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu PSS „Społem” przy ul. Częstochowskiej 149 (naprzeciw Straży Pożarnej).

18 i 19 października – całkowite wyłączenie z ruchu kołowego skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ul. Ułańska/ Legionów.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 18 i 19 października br. (wtorek i środa), nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ul. Ułańska/ Legionów.

Konieczność wyłączenia z ruchu kołowego w/w skrzyżowania jest niezbędna na czas układania bitumicznej warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu.

Ze względu na zamknięcie omawianego skrzyżowania dla ruchu kołowego, wyznaczone zostaną następujące objazdy:

            – dojazd od strony ul. Lipowej (Handlowej) i ul. Legionów w kierunku ul. Częstochowskiej i Al. Wolności, wyznaczony zostanie przez ulice: Handlową – Skalmierzycką – Nowy Świat – Rondo Ptolemeusza i ul. Częstochowską,

            – dojazd od strony Al. Wolności w kierunku ul. Legionów, wyznaczony zostanie przez ulice: Częstochowską – Rondo Ptolemeusza – Nowy Świat – Skalmierzycką i ul. Handlową,

            – dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia od strony ul. Bankowej, odbywał się będzie tak jak obecnie tj. przez ul. Czaczkowską (Zacisze) do ul. Nowy Świat,

            – dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia od strony Rogatki i ul. Lipowej, odbywał się będzie tak jak dotychczas tj. przez ul. Handlową – ul. Rzemieślniczą do ul. Nowy Świat.

O ewentualnych kolejnych zmianach w organizacji ruchu, będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – 18 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – zakres prac

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w uzgodnieniu z wykonawcą robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym zaplanowane na dzień 18 października br. (wtorek) prace będą prowadzone na skróconym odcinku ww. ulicy.

Prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (patrząc od strony ul. Aliny Szapocznikow) na odcinku od ul. Granicznej do drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 17.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – 18 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 18 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (patrząc od strony ul. Al. Szapocznikow) na odcinku od ul. Aliny Szapocznikow do drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 17.

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

 1. wprowadzony w ramach I etapu jeden kierunek ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego (na odc. od drogi przebiegającej przy Kościele w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi), zostanie wydłużony do ul. Aliny Szapocznikow,
 • utrzymany zostanie dojazd do Przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a poprzez zjazd pomiędzy Przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, z wyjazdem poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni do zjazdu przy bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1,
 • wyjazd z drogi mieszczącej się przy blokach mieszkalnych Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21,33, 29 i 37 będzie możliwy tylko w lewo, a od strony Hali Arena możliwy będzie wyłącznie w prawo w kierunku Kościoła,
 • zostanie wprowadzony zakaz wjazdu z ul. Granicznej na skrzyżowanie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. St. Wojciechowskiego ,

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Aliny Szapocznikow do drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 17, zostaną wyznaczone następujące objazdy:

 • od strony Ronda Dobrzec przez ul. Dobrzecką i ul. Al. Szapocznikow,
 • od strony Ronda Westerplatte oraz ul. Inwestorskiej, poprzez Al. Wojska Polskiego, ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Armii Krajowej i ul. St. Wojciechowskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 12 października br. (środa) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”.

Zakres prac obejmie przebudowę chodnika w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Ogrodową – strona prawa (patrząc od strony ul. Kościuszki) i polegał będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów, wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, przebudowie uzbrojenia technicznego oraz wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej.

Z związku z powyższym ruch kołowy na przebudowanym odcinku al. Wojska Polskiego odbywał się będzie jednym pasem ruchu a ruch pieszy, skierowany zostanie na drugą stronę ulicy.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.