Nadanie Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 10 września br. (piątek) odbędą się uroczystości związane z nadaniem Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu  drogowym:

  1. na czas przemarszu uczestników uroczystości z Kościoła pw. św. Stanisława i Wojciecha na ul. Główny Rynek, w godz. 11:40-12:15 wstrzymany zostanie ruch kołowy na ul. Sukienniczej (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kolegialnej), ul. Kolegialnej, pl. św. Józefa, pl. Jana Pawła II oraz ul. Zamkowej,
  2. ul. Główny Rynek zostanie wyłączona z ruchu kołowego na czas przygotowania oraz przebiegu uroczystości – w godz. 07:00-15:30,
  3. ul. Franciszkańska (od ul. Śródmiejskiej do ul. św. Stanisława) – zostanie wyłączona  z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00,
  4. ul. Śródmiejska (od ul. św. Stanisława do ul. Franciszkańskiej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 11:40-15:30.

Na ww. odcinku ul. Śródmiejskiej obowiązywał będzie również zakaz parkowania w godz. 07:00-15:30.

  1. ul. św. Stanisława (od ul. Śródmiejskiej do ul. Rzeźniczej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00 – umożliwiony zostanie wyłącznie dojazd do przyległych posesji,
  2. ul. Rzeźnicza (od ul. św. Stanisława do ul. Kolegialnej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00,
  3. na ul. Niecałej obowiązywał będzie zakaz parkowania w dniu 10.09.2021 r. w godz. 08.00 – 18.00.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.