I etap robót związanych z przebudową nawierzchni na Głównym Rynku

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 3 czerwca br. (piątek) zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, rozpocznie się I etap robót związanych z przebudową nawierzchni na Głównym Rynku.

Pracami objęta zostanie nawierzchnia Głównego Rynku po stronie wschodniej – na odcinku pomiędzy ul. Rzeźniczą a ul. Mariańską

Wyżej wymieniony odcinek nawierzchni Głównego Rynku zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Ruch pieszy będzie utrzymany, w zakresie umożliwiającym dojście do przyległych posesji, punktów handlowych i gastronomicznych oraz budynku Urzędu Miasta.

Na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:

  1. wyłączony zostanie częściowo z użytkowania parking przy
    ul. Świętego Stanisława (od strony PSS Społem), na którym zostanie utworzone tymczasowe zaplecze budowy Wykonawcy.
  2. obecnie funkcjonujący jednokierunkowy ruch pojazdów na ul. Rzeźniczej zostanie odwrócony, co oznaczać będzie iż dojazd do ul. Rzeźniczej będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Sukienniczej,
  3. na całym odcinku ul. Rzeźniczej obowiązywał będzie całkowity obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów,
  4. na ul. Św. Stanisława wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu – od strony ul. Rzeźniczej w kierunku ul. Śródmiejskiej (z wyjazdem w kierunku ul. Narutowicza),
  5. dla pojazdów jadących od strony Złotego Rogu w tym także od ul. Mostowej, dojazd do ul. Rzeźniczej zostanie wyznaczony przez al. Wolności, Most Trybunalski i ul. Sukienniczą,
  6.  dla pojazdów jadących ul. Śródmiejską (od strony skrzyżowania z ul. Kazimierzowską) wyznaczony zostanie dojazd do ul. Świętego Stanisława przez ul. Franciszkańską,
  7. wyjazd pojazdów z Głównego Rynku (dla pojazdów wjeżdżących od strony ul. Zamkowej) możliwy będzie w ul. Kanonicką (tak jak obecnie ) oraz ul. Złotą,        

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.