Dd dnia 10 lutego br. zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Łazienna.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z budową sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp z o.o, od dnia 10 lutego br. zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Łazienna na odcinku od ul. Mariańskiej do skrzyżowania z ul. Sukienniczą/Kolegialną.

W związku z tym w ul. Mariańskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Jednocześnie zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Planowany dzień zakończenia robót to 14 lutego br. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.