16.10.2023 – rozpoczęcie przebudowy ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 16 października br, (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Spółdzielczej  i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej (na odcinku od ul. Spółdzielczej do skrzyżowania z ul. Karpacką) – po stronie prawej (patrząc od strony ul. Torowej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku ulic objętych robotami jeden kierunek ruchu – od strony ul. Karpackiej w kierunku ul. Torowej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania dwóch przystanków autobusowych w ciągu w/w ulic – po stronie prowadzonych robót.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Mecz piłkarski na Stadionie Miejskim

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją meczu piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w dniu 26 września br. (wtorek), w tymże dniu wprowadzone zostaną istotne zmiany w ruchu drogowym, a mianowicie:

 1. W godzinach od 16:30 do ok. godz. 21:30, wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Łódzka na odcinku pomiędzy ul. Warszawską a ul. Szlak Bursztynowy. Przejazd pojazdów na trasie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Łódzką będzie możliwy przez nowo wybudowany odcinek ul. Szlak Bursztynowy (pomiędzy ul. Łódzką a ul. Braci Niemojowskich) oraz ulicę Braci Niemojowskich.
  Decyzję o przywróceniu ruchu kołowego na ul. Łódzkiej podejmie Policja.
 2. Na czas wyłączenia z ruchu kołowego w/w odcinka ul. Łódzkiej, wyłączone zostaną z użytkowania wszystkie przystanki autobusowe na tymże odcinku ul. Łódzkiej.
 3. W godz. od 16:00 do ok. godz. 21:30 udostępniona zostanie do parkowania samochodów (wyłącznie dla przyjezdnych kibiców spoza Kalisza), ul. Łódzka na odcinku pomiędzy Stacją Paliw Orlen a ul. Szlak Bursztynowy.
 4. W godz. od 16:30 do ok. godz. 21:30, wyłączone zostaną z ruchu kołowego ulice:
 • Winiarska,
 • Idzikowskiego,
 • Więzienna,
 • Ciepła,
 • Przesmyk.
 1. W godz. od 16:30 – do ok. godz. 21:30 zamknięte zostanie połączenie ul. Łódzkiej z ul. Żwirki i Wigury oraz z ul. Prusa. Dojazd do ul. Żwirki i Wigury i ul. Prusa możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Braci Niemojowskich. Wyjazd z ul. Prusa i ul. Hożej możliwy będzie wyłącznie w prawo – w kierunku ul. Braci Niemojowskich.
 2. W godz. 14:00 do ok. godz. 21:30 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na niżej wymienionych ulicach:
 • ul. Żwirki i Wigury (na odc. Łódzka – Idzikowskiego),
 • ul. Więzienna,
 • ul. Ciepła,
 • ul. Sportowa (na odc. Łódzka – Wał Jagielloński).
 1. Przez całą dobę w dniu 26 września obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na parkingu przylegającym do terenu Stadionu Miejskiego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

XLII Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym w dniu 1 października br. XLII Międzynarodowym Biegiem Ulicznym Ptolemeusza, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów.

 1. na ul. Teatralnej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w okresie od 28 września (czwartek) od godz. 6:00 do 2 października (poniedziałek) do godz. 12:00,
 2. na pl. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w okresie od 30 września (sobota) od godz. 19:00 do 1 października (niedziela) do godz. 17:00,
 3. w al. Wolności (na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej) i ul. Częstochowskiej (na odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w dniu 1 października od godz. 6:00 do godz. 15:00,
 4. w ul. Górnośląskiej (na odc. od ul. Podmiejskiej do Rogatki – prawa strona jadąc od ul. Podmiejskiej), ul. Śródmiejskiej (odc. od Rogatki do ul. Narutowicza), ul. Narutowicza, ul. Babina, pl. Kilińskiego (na odc. od ul. 3-go Maja do ul. Babina)  obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w dniu 1 października  od godz.  10:00 do godz. 15:00 po stronie trasy biegu głównego.
 1. Zamknięcie ulic dla ruchu kołowego w dniu 1 października:
 • Plac Bogusławskiego,
 • ul. Śródmiejska na odc. od ul. Fabrycznej do Mostu Kamiennego,
 • al. Wolności na odc. od Śródmiejskiej do ul. Bankowej,
 • ul. Bankowa na odc. od Wału Piastowskiego do al. Wolności,
 • ul. Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,
 • w godz. od 11:30 do ok. 14:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu Głównego tj.:          
 • aleja Wolności,
 • Plac Bogusławskiego,
 • Częstochowska (na odc. od ul. Bankowej do Ronda Ptolemeusza),
 • Szlak Bursztynowy (prawa jezdnia na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Dworcowej),
 • ul. Dworcowa (na odc. Szlak Bursztynowy do ul. Miast Partnerskich),
 • ul. Miast Partnerskich (na odc. od ul. Dworcowej do ul. Podmiejskiej),
 • ul. Podmiejska (na odc. od ul. Miast Partnerskich do ul. Górnośląskiej),
 • ul. Górnośląska na całej długości – dwa pasy ruchu w kierunku Rogatki, (dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ul. Podmiejskiej – jednym, skrajnym  pasem ruchu),
 • ul. Śródmiejska (na odc. od Rogatki do ul. Narutowicza),
 • ul. Narutowicza,
 • ul. Wodna (na odc. od ul. Parczewskiego do ul. Babina),
 • ul. Babina (na odc. od ul. Wodnej do  pl. Kilińskiego),
 • pl. Kilińskiego (na odc. od ul. Babina do ul. 3-go Maja – jezdnia po stronie ul. 3 Maja),
 • ul. Warszawska (na odc. od pl. Kilińskiego do ul. Łódzkiej),
 • ul. Łódzka (na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szlak Bursztynowy) – prawy pas ruchu. Dopuszczony będzie ruch pojazdów: dwoma pasami ruchu dla jadących od strony ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Warszawskiej oraz jednym pasem ruchu (wewnętrznym) dla jadących od strony ul. Warszawskiej w kierunku ul. Szlak Bursztynowy,
 • ul. Szlak Bursztynowy (na odc. od ul. Łódzkiej do Ronda Ptolemeusza),
 • ul. Częstochowska (na odc. od Ronda Ptolemeusza do Pl. Bogusławskiego).  

       Decyzję o faktycznym zamknięciu w/w ulic biegu podejmie Policja.

Bieg główny odbędzie się po następującej trasie :

Pl. Bogusławskiego (start) – ul. Częstochowska – Rondo Ptolemeusza – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Dworcowa – ul. Miast Partnerskich – ul. Podmiejska – ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska – ul. Narutowicza – ul. Wodna – ul. Babina – pl. Kilińskiego – ul. Warszawska – ul. Łódzka – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Częstochowska – pl. Bogusławskiego (meta).

W trakcie biegu głównego, na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję (z wyjątkiem ul. Górnośląskiej i ul. Łódzkiej jak opisano powyżej). Otwarcie zamkniętych odcinków ulic będzie następowało przez Policję – niezwłocznie po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Na czas zamknięcia odcinka al. Wolności, ul. Częstochowskiej oraz ul. Szlak Bursztynowy, ruch pojazdów będzie się odbywał następująco:

 • pojazdy przemieszczające się ul. Częstochowską (od strony ul. Budowlanych) w kierunku Ronda Ptolemeusza będą mogły jechać wyłącznie w ul. Kordeckiego,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony m. Opatówek), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie prosto (w kierunku ul. Warszawskiej) lub w prawo (w kierunku ul. Braci Niemojowskich),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony ul. Warszawskiej), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie prosto (w kierunku m. Opatówek) lub w lewo (w kierunku ul. Braci Niemojowskich),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Szlak Bursztynowy (od strony ul. Górnośląskiej) będą mogły dojechać wyłącznie do Ronda Ptolemeusza, a następnie w ul. Częstochowską w kierunku ul. Budowlanych,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Dworcową (od strony ul. Obozowej) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Polnej (do czasu przebiegnięcia ostatniego zawodnika),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Sukienniczą (od strony pl. św. Józefa) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Kazimierzowską.

31.08.2023 – utrudnienia w ruchu na ul. Polnej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 31 sierpnia br. (czwartek) w godz. 06.00 – 20.00 na ul. Polnej na odcinku od ul. Szlak Bursztynowy do ul. Skalmierzyckiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Święto Ulicy Niecałej- wyłączenie z ruchu kołowego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy plenerowej pn. „Święto Ulicy Niecałej”, w dniu 2 września br. (sobota) w godz. od 05:00 do 24:00 ul. Niecała wyłączona zostanie z ruchu kołowego oraz obowiązywał będzie na całej jej długości zakaz zatrzymywania się pojazdów

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające z tego utrudnienia

Zmiana organizacji ruchu (31.08 – 03.09) – 17 Multi Art Festiwal

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy społeczno – kulturalnej pn. „17 Multi Art Festiwal” w dniach od 31 sierpnia br. (czwartek) do dnia 3 września br. (niedziela), wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. W dniach od 30 sierpnia (czwartek) od godz. 20:00 do 3 września (niedziela) do godz. 8:00 na ul. Przechodniej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów,
 2. W dniach od 1 września (piątek) od godz. 14.00 do 3 września (niedziela) do godz. 8.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Przechodniej z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ww. ulicy do przyległych posesji,

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające z tego utrudnienia.

„Calisia Triathlon” – zmiany w organizacji ruchu na ulicach Miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy sportowej w dniu 27 sierpnia br. (niedziela) pn. „Calisia Triathlon”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach Miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego:

 1. W godz. od 8:30 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy rowerowej zawodów.

 Decyzję o zamknięciu trasy rowerowej podejmie Policja. Podczas trwania zawodów, ruch pojazdów będzie mógł się odbywać wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

Ulice (drogi) wyłączone z ruchu kołowego:

 • ul. Sportowa,
 • ul. Łódzka (odcinek Szlak Bursztynowy – Warszawska),
 • ul. Warszawska na całej długości,
 • droga wojewódzka nr 470 na odcinku od granic m. Kalisza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew,
 • droga powiatowa nr 4600P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 w m. Skarszew do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rożdżały,
 • droga gminna w m. Rożdżały do m. Słoneczna.
 • Na czas trwania zawodów wprowadzone zostaną następujące objazdy:
 1. z ul. Łódzkiej DK nr 12 (przed skrzyżowaniem z ul. Szlak Bursztynowy):
 2. w kierunku Centrum poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Częstochowską do al. Wolności,
 3. w kierunku Poznania poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego do ul. Poznańskiej (DK nr 12),
 4. w kierunku Konina poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego do ul. Stawiszyńskiej (DK nr 25),
 5. w kierunku Wrześni poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego, ul. Piłsudskiego do ul. Godebskiego (DW nr 442),
 6. w kierunku Koła poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego, ul. Stawiszyńską, DK nr 25 do m. Kokanin, drogę powiatową nr 4600P (odcinek Kokanin – Skarszew) do DW nr 470.
 1. z drogi wojewódzkiej DW nr 470 (w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew):
 2. w kierunku Kalisza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogą krajową nr 25 (wjazd ul. Stawiszyńską),
 3. w kierunku Sieradza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, ul. Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy do DK nr 12 (ul. Łódzka),
 4. w kierunku Grabowa poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Polną, ul. Budowlanych do ul. Częstochowskiej (DW nr 450).
 • W godz. od 09:00 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegowej zawodów.

 Decyzję o zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.

Trasa biegowa: ul. Sportowa (start i meta) na wysokości Aquapark, Wał Matejki z nawrotem na wysokości Pola Golfowego przy ul. Wiankowej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania zawodów do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Kalisza, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

26 lipca br. – obustronny zakaz parkowania na ul. Podgórze i ul. Wroniej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 26 lipca br. (środa) w godzinach 06.00 – 18.00 na ul. Podgórze oraz na ul. Wroniej w związku z realizacją zdjęć na planie filmowym, zostanie wprowadzony obustronny zakaz parkowania pojazdów.

Ponadto, w tym samym dniu w godz. 08.00 – 18.00 wprowadzone zostanie ograniczenie ruchu kołowego na w/w ulicach.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Od 24 do 27 lipca br. – zakaz parkowania na ul. Więziennej i ul. Winiarskiej (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Więziennej)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 24 – 27 lipca br. (poniedziałek – czwartek) w godzinach 07.00 – 20.00 na ul. Winiarskiej (na odcinku od   ul. Warszawskiej do ul. Więziennej) oraz na ul. Więziennej w związku z realizacją zdjęć na planie filmowym zostanie wprowadzony obustronny zakaz parkowania pojazdów oraz wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

V Kaliski Półmaraton Nocny Bursztynowa Hellena

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym V Kaliskim Półmaratonem Nocnym „Bursztynowa Hellena” w dniu 1 lipca br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów:

 1. W dniu 1 lipca br. od godz. 18:00 do 2 lipca br. do godz. 6:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania pojazdów na parkingach w obrębie Hali Arena i Zespołu Szkół nr 9,
 2. W dniu 1 lipca br. od godz. 20:00 do 2 lipca br. do godz. 2:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania pojazdów po lewej stronie ul. Narutowicza (odc. ul. Śródmiejska – ul. Targowa),
 3. W godz. od 21:00 do ok. 01:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy półmaratonu. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy podejmie Policja.

Trasa półmaratonu będzie przebiegać następującymi ulicami:

Hala Arena (start) – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Graniczna – ul. Szapocznikow – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Wojciechowskiego – ul. Armii Krajowej – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Al. Wojska Polskiego – ul. Wrocławska – ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska – al. Wolności – ul. Bankowa –   ul. Wał Staromiejski – ul. Częstochowska – al. Wolności – ul. Śródmiejska – ul. Narutowicza – ul. Babina – pl. Kilińskiego – ul. Warszawska – ul. Łódzka – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Górnośląska – ul. Wrocławska – Al. Wojska Polskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – ul. Armii Krajowej – ul. Wojciechowskiego – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Szapocznikow – ul. Graniczna – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Hala Arena (meta).

4. Na niektórych ulicach na trasie biegu dopuszczony będzie ograniczony ruch kołowy, a mianowicie:

 • Al. Wojska Polskiego (odc. ul. Marii Skłodowskiej – Curie – ul. Wrocławska) – ruch pojazdów w kierunku obwodnicy Nowych Skalmierzyc dopuszczony będzie jednym, skrajnym pasem ruchu. Ruch w kierunku Ronda Westerplatte będzie się odbywać bez ograniczeń.
 • ul. Wrocławska (odc. Al. Wojska Polskiego – ul. Podmiejska) – dla obu kierunków ruchu przeznaczone będzie po jednym, skrajnym pasie ruchu,
 • ul. Górnośląska (odc. ul. Podmiejska – ul. Szlak Bursztynowy) – dla obu kierunków ruchu przeznaczone będzie po jednym, skrajnym pasie ruchu,
 • ul. Górnośląska (odc. ul. Szlak Bursztynowy – Rogatka) – dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ul. Szlak Bursztynowy jednym, skrajnym pasem ruchu,
 • pl. Kilińskiego – ruch kołowy dopuszczony będzie jezdnią po stronie ul. Warszawskiej, ale wyłącznie w ul. Stawiszyńską (nie będzie możliwości wjazdu w ul. Warszawską oraz ul. 3 Maja),
 • ul. Warszawska (odc. ul. Garncarska – ul. Stawiszyńska) – dopuszczony będzie ruch pojazdów w kierunku centrum – bez możliwości wjazdu w pl. Kilińskiego,
 • ul. Łódzka (odc. ul. Warszawska – ul. Szlak Bursztynowy) – dopuszczony będzie ruch pojazdów dla jadących od strony ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Warszawskiej,
 • ul. Szlak Bursztynowy (odc. ul. Górnośląska – Rondo Ptolemeusza) – dopuszczony będzie ruch pojazdów prawą jezdnią (w kierunku Ronda Ptolemeusza).

Pozostałe ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte dla ruchu kołowego. W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.