Roboty drogowe związane z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 19 września br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W I etapie robót, prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, na odcinku pomiędzy drogą przebiegającą przy targowisku a Rondem Honorowych Dawców Krwi. Na czas robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. Na ww. odcinku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wprowadzony zostanie jeden kierunek ruch (od strony drogi przebiegającej przy targowisku w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi),
 2. Dojazd do Przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a możliwy będzie poprzez zjazd pomiędzy Przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, z wyjazdem poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni do zjazdu przy bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1,
 3. Wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na wyznaczonych miejscach postojowych na wysokości ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 (od strony remontowanego odcinka ulicy),
 4. Zamknięty zostanie bezpośredni zjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na parking przy bloku nr 11a. Obsługa komunikacyjna tego parkingu możliwa będzie wyłącznie od strony drogi przebiegającej pomiędzy blokami nr 13 a 11.

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na remontowanym odcinku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wyznaczone zostaną następujące objazdy:

 • od strony Ronda Honorowych Dawców Krwi przez ul. Podmiejską, Rondo Westerplatte, Al. Wojska Polskiego i drogę przebiegającą przy targowisku,
 • od strony Ronda Westerplatte przez Al. Wojska Polskiego i drogę przebiegającą przy targowisku,
 • od strony Ostrowa Wlkp. przez drogę przebiegającą przy targowisku.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 16 września br. (piątek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”, który obejmował będzie prace na odcinku ul. Staszica – ul. Poznańska (lewa jezdnia patrząc od ul. Staszica)

Na czas realizacji robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • całkowicie wyłączona zostanie z ruchu kołowego lewa jezdnia al. Wojska Polskiego na odc. ul. Staszica – ul. Poznańska Dwukierunkowy ruch kołowy skierowany będzie na sąsiadującą prawą jezdnię,
 • zamknięte zostanie połączenie al. Wojska Polskiego z ul. Dobrzecką (po stronie objętej przebudową),
 • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Kościuszki) wydzielony zostanie pas ruchu do skrętu w prawo (w ul. Poznańską), z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost,
 • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Dobrzeckiej) wydzielony zostanie pas ruchu do skrętu w lewo (w ul. Poznańską)  z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost i w prawo,
 • zamknięte zostaną dla ruchu pieszego chodniki przylegające do lewej jezdni (objętej przebudową) – najpierw na odc. ul. Staszica – ul. Dobrzecka, a następnie na odc. ul. Dobrzecka – ul. Poznańska.

Ze względu na zamknięcie połączenia al. Wojska Polskiego z ul. Dobrzecką, wyznaczony zostanie objazd do ul. Dobrzeckiej poprzez ul. Polną, ul. Graniczną i ul. Mikołaja Reja.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

7 września br. (środa) w godzinach 8:00-9:00 wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ul. Nowy Świat w ul. Legionów

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z trwającą przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat–Ułańska–Legionów na skrzyżowanie typu rondo, od dnia jutrzejszego tj. 7 września br. (środa) w godzinach 8:00-9:00 wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ul. Nowy Świat w ul. Legionów. Objazd w kierunku ul. Legionów wyznaczony zostanie ulicami: Ułańską – Zacisze – Czaszkowską – Nowy Świat – Lipową i Handlową.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnym etapie robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Święto Ulicy Niecałej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy plenerowej pn. „Święto Ulicy Niecałej”, w dniu 3 września br. (sobota) w godz. od 05:00 do 24:00 ul. Niecała wyłączona zostanie z ruchu kołowego oraz obowiązywał będzie na całej jej długości zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające z tego utrudnienia.

Mecz piłkarski na Stadionie Miejskim

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją meczu piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29, w dniu 31 sierpnia br. (środa) w godzinach od 16:00 do 22:00 wprowadzone zostaną istotne zmiany w ruchu drogowym, a mianowicie:

 1. Na skrzyżowaniu ul. Łódzka/Szlak Bursztynowy zamknięty zostanie wjazd w ul. Łódzką (na odc. ul. Szlak Bursztynowy – ul. Warszawska) dla pojazdów ciężarowych. Pojazdy jadące ul. Łódzką od strony ul. Miłej skierowane zostaną w ul. Szlak Bursztynowy (wyznaczony zostanie objazd w kierunku Ronda Westerplatte).
 2. Dojazd do ul. Sportowej (w tym do Aquaparku), ul. Żwirki i Wigury oraz odcinka ul. Łódzkiej od ul. Szlak Bursztynowy do ul. Żwirki i Wigury będzie możliwy wyłącznie dla samochodów osobowych i regulowany będzie przez Policję.
 3. W ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (z kierunkiem ruchu w stronę ul. Szlak Bursztynowy) dla pojazdów jadących od al. Gen. Sikorskiego. Ruch pojazdów odbywał się będzie lewym zewnętrznym pasem ruchu ul. Łódzkiej (patrząc od ul. Warszawskiej),
 4. Na skrzyżowaniu ul. Warszawska/Łódzka zamknięty zostanie pas prawoskrętu w ul. Łódzką (dla jadących od centrum miasta).
 5. Wyjazd z ul. Więziennej, ul. Ciepłej i ul. Żwirki i Wigury w ul. Łódzką możliwy będzie wyłącznie w lewo, w kierunku ul. Szlak Bursztynowy.
 6. Na jezdni ul. Łódzkiej (na odcinku ul. Rajkowska – ul. Miła) wyznaczone zostaną do parkowania pojazdów zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Łódzkiej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Jednocześnie informujemy, że w podanym przedziale godzinowym wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe: Łódzka Warszawska 01, Łódzka Warszawska 02, Łódzka OSRiR 03, Łódzka OSRiR 04 oraz Łódzka Sportowa 05.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

28 sierpnia br – Calisia Triathlon – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy sportowej w dniu 28 sierpnia br. (niedziela) pn. „Calisia Triathlon”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach Miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego:

1) W godz. od 8:30 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy rowerowej zawodów.
Decyzję o zamknięciu trasy rowerowej podejmie Policja. Podczas trwania zawodów, ruch pojazdów będzie mógł się odbywać wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

Ulice (drogi) wyłączone z ruchu kołowego:

 • ul. Sportowa,
 • ul. Łódzka (odcinek Szlak Bursztynowy – Warszawska),
 • ul. Warszawska na całej długości,
 • droga wojewódzka nr 470 na odcinku od granic m. Kalisza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew,
 • droga powiatowa nr 4600P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 w m. Skarszew do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rożdżały,
 • droga gminna w m. Rożdżały do m. Słoneczna.

2) Na czas trwania zawodów wprowadzone zostaną następujące objazdy:

a) z ul. Łódzkiej DK nr 12 (przed skrzyżowaniem z ul. Szlak Bursztynowy):

 • w kierunku Centrum poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Częstochowską do al. Wolności,
 • w kierunku Poznania poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego do ul. Poznańskiej (DK nr 12),
 • w kierunku Konina poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego do ul. Stawiszyńskiej (DK nr 25),
 • w kierunku Wrześni poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego, ul. Piłsudskiego do ul. Godebskiego (DW nr 442),
 • w kierunku Koła poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego, ul. Stawiszyńską, DK nr 25 do m. Kokanin, drogę powiatową nr 4600P (odcinek Kokanin – Skarszew) do DW nr 470.

b) z drogi wojewódzkiej DW nr 470 (w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew):

 • w kierunku Kalisza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogą krajową nr 25 (wjazd ul. Stawiszyńską),
 • w kierunku Sieradza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, ul. Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy do DK nr 12 (ul. Łódzka),
 • w kierunku Grabowa poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Polną, ul. Budowlanych do ul. Częstochowskiej (DW nr 450).

3) W godz. od 09:00 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegowej zawodów.

Decyzję o zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.
Trasa biegowa: ul. Sportowa (start i meta) na wysokości Aquapark, Wał Matejki z nawrotem na wysokości Pola Golfowego przy ul. Wiankowej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania zawodów do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Kalisza, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu kołowym Aleja Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 18 sierpnia br. (czwartek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”.

Zakres prac obejmie przebudowę al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a ul. Kościuszki – strona prawa (patrząc od strony ul. Poznańskiej) i polegał

będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej i nowych chodników. Ruch pieszych będzie utrzymany, ale odbywał się będzie naprzemiennie – raz jedną, a następnie drugą stroną ulicy.

Z związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek prawej jezdni al. Wojska Polskiego na długości około 120 m. Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
 • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego/ul. Kościuszki wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Sadową (dla jadących al. Wojska Polskiego od strony ul. Poznańskiej),

Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Dla ww. pojazdów wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego i ul. Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu kołowym – skrzyżowanie ul. Nowy Świat – ul. Ułańskiej – ul. Legionów

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 16 sierpnia br. (wtorek) zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka”, rozpocznie się I etap przebudowy skrzyżowania ul. Nowy Świat – Ułańska – Legionów na skrzyżowanie typu rondo.

Zakres prac obejmie między innymi rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej i nowych chodników.

Z związku z powyższym w I etapie robót zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • zostanie zamknięte połączenie ul. Ułańskiej z ul. Nowy Świat (wyłączenie z ruchu kołowego ul. Ułańskiej na odc. od istniejącej zatoki autobusowej (na wysokości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza) do ul. Nowy Świat),
 • pojazdy przemieszczające się obecnie ul. Legionów w kierunku al. Wolności zostaną skierowane w ul. Nowy Świat, Rondo Ptolemeusza, ul. Częstochowską do centrum miasta,

– na ul. Handlowej (odc. ul. Lipowa – ul. Rzemieślnicza) zostaje utrzymany tak jak obecnie tymczasowy ruch dwukierunkowy,

– dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony „Rogatki” ) zostanie wyznaczony poprzez ul. Lipową, ul. Handlową, ul. Legionów, ul. Nowy Świat, Rondo Ptolemeusza, ul. Częstochowską, ul. Pułaskiego i ul. Czaszkowską,

 • dojazd do ul. Legionów (od strony al. Wolności) zostanie wyznaczony poprzez ul. Częstochowską – Rondo Ptolemeusza i ul. Nowy Świat,

– dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony ul. Legionów) zostanie wyznaczony poprzez ul. Nowy Świat – Rondo Ptolemeusza, ul. Częstochowską, ul. Pułaskiego i ul. Czaszkowską,

 • utrzymana zostanie trasa przejazdu pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Nowy Świat (w kierunku „Rogatki”) ulicami: Handlową, Lipową, Legionów, Staszica i ul. Górnośląską,

Przystanki komunikacji miejskiej KLA zlokalizowane na ul. Legionów – Polna 02 i 03, ul. Legionów – Handlowa 01 i 04, ul. Ułańska 02 oraz ul. Bankowa 01 i 02 zostaną wyłączone z użytkowania. Wyznaczone zostaną stosowne objazdy dla autobusów KLA.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnym etapie robót będziemy informować na bieżąco.

Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy – utrudnienia w ruchu drogowym

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 5 sierpnia br. (piątek) zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”, rozpoczną się prace drogowe związane z przebudową skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy na skrzyżowanie typu rondo.

Zakres prac obejmie przebudowę prawej i lewej strony skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym realizację prac podzielono na dwa etapy:

 1. Etap I obejmie prowadzenie robót po prawej stronie ul. Łódzkiej (patrząc od strony ul. Łęgowej). W tym etapie robót przewidziano:
 2. zwężenie zewnętrznego pasa ruchu ul. Łódzkiej (po stronie prowadzonych robót) do 2,75 m oraz pozostałych sąsiadujących pasów ruchu do 5,50 m,
 3. zwężenie jezdni ul. Łódzkiej do jednego (wewnętrznego) pasa ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy do ul. Prusa,
 4. wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prowadzonych robót,
 5. wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a skrzyżowaniem z ul. Szlak Bursztynowy;
 • Etap II obejmie prowadzenie robót po lewej stronie ul. Łódzkiej (patrząc od strony ul. Łęgowej). W tym etapie robót przewidziano:
 • zwężenie dwóch pasów ruchu w ul. Łódzkiej (po stronie prowadzonych robót) do szerokości 5,50 m,
 • wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prowadzonych robót,
 • wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej w obrębie ul. Prusa,
 • wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów istniejącego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w ul. Łódzkiej oraz ul. Szlak Bursztynowy w obrębie skrzyżowania.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

1 sierpnia br. – utrudnienia skrzyżowanie ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka”, w dniu 1 sierpnia br. (poniedziałek) w godz. 9.30 – 18.00 zamknięte zostanie połączenie ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych w kierunku centrum miasta. Powyższe będzie spowodowane układaniem bitumicznej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Z związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • ruch pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Częstochowską w kierunku centrum miasta zostanie skierowany w ul. Budowlanych, ul. Polną i ul. Szlak Bursztynowy,
 • wyjazd z ul. Budowlanych w ul. Częstochowską możliwy będzie wyłącznie w prawo (w kierunku ul. Ks. Jolanty),
 • w ul. Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ul. Wygon wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. Ulica Częstochowska na wskazanym odcinku będzie ulicą bez przejazdu tzw. ślepą,

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.