Prace związane z naprawą gwarancyjną dylatacji na Moście Warszawskim

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 22 października br. (piątek) od godz. 18.00 do dnia 25 października br. do godz. 6.00 (poniedziałek) prowadzone będą prace związane z naprawą gwarancyjną dylatacji na Moście Warszawskim nad rz. Prosną w ciągu ul. Warszawskiej w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Prace związane z naprawą gwarancyjną wpustów deszczowych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 20 – 21 października (środa, czwartek) prowadzone będą prace związane z naprawą gwarancyjną wpustów deszczowych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni. W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Prace drogowe na ul. Kolegialnej w Kaliszu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 16 października br. (sobota) w godz. 07.00 – 13.00 w ramach inwestycji realizowanej przez PWiK Sp. z o. o. prowadzone będą prace związane z ułożeniem cienkiego dywanika bitumicznego jezdni na ul. Kolegialnej w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

ul. Rajskowska zostanie przywrócona dla ruchu kołowego.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 15 października (piątek) w godzinach dopołudniowych przywrócona zostanie dla ruchu kołowego ul. Rajskowska wraz z mostem nad rz. Swędrnią.

Równocześnie w dniu 16 października (sobota) w godzinach 18:00-20:00 zamknięty zostanie dla ruchu kołowego tymczasowy most nad rz. Swędrnią w ciągu ul. Pontonowej/Cisielskiej.

Utrudnienia w ruchu al. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że z dniem 11 października (najbliższy poniedziałek) rozpocznie się II etap prac. związanych z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku ul. Kościuszki – ul. Majkowska. Robotami objęta zostanie lewa jezdnia (patrząc od ul. Kościuszki w kierunku ul. Majkowskiej).

W związku z powyższym, z dniem 10 października (niedziela) wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Piskorzewie (patrząc od ul. Poznańskiej) ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie dla każdego kierunku ruchu,
  – w obrębie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Kościuszki na wlocie al. Wojska Polskiego (od strony ul. Poznańskiej) zostanie wyłączony z ruchu wewnętrzny pas ruchu na wprost,
  -w obrębie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Kościuszki na wlocie al. Wojska Polskiego (od strony ul. Piskorzewie) wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Kościuszki,
  – na wlocie al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Piskorzewie (od strony ul. Kościuszki) zostanie wyznaczony pas ruchu do skrętu w lewo w ul. Piskorzewie w kierunku ul. Długosza,
  – na wlocie Al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Piskorzewie (od strony ul. Złotej) zewnętrzny pas ruchu przeznaczony zostanie wyłącznie do skrętu w prawo w ul. Piskorzewie w kierunku ul. Długosza,
 2. na odcinku pomiędzy ul. Złotą a ul. Majkowską (patrząc od ul. Piskorzewie) ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie dla każdego kierunku, a także zamknięcie połączenia ul. Majkowskiej z al. Wojska Polskiego od strony ul. Długosza,
  – na wlocie Al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Złotą (od strony ul. Piskorzewie) podobnie jak w etapie I wyznaczony zostanie pas ruchu do skrętu w lewo w ul. Złotą w kierunku ul. Długosza,
  – na wlocie al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Majkowską (od strony ul. Złotej) zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo w ul. Majkowską,
  – na wlocie al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Majkowską (od strony ul. Stawiszyńskiej) zostanie wyłączony z ruchu zewnętrzny pas ruchu i skierowany ruch pojazdów na wewnętrzy pas ruchu. Jednocześnie zostanie wprowadzony nakaz jazdy na wprost przez ww. skrzyżowanie,
 3. ulica Majkowska na odc. pomiędzy ul. Długosza a al. Wojska Polskiego będzie ulicą bez przejazdu tzw. „ślepą”. Ruch pojazdów będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji – bez możliwości wjazdu na al. Wojska Polskiego.

Podobnie jak w etapie I, na czas prowadzonych robót utrzymane zostanie ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 13 października br. (środa) od godz. 6:00 rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Zadanie realizowane jest przez Wydział Rozwoju Miasta – Urzędu Miasta Kalisza.

W tym etapie, prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ulicy Dobrzeckiej z ul. Wiejską. Ze względu na zakres robót ww. skrzyżowanie zostanie całkowicie wyłączone z ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie utrzymany. Na czas robót wyznaczony zostanie objazd ulicami: Biskupicką, Korczak i Stanczukowskiego.

Jednocześnie informujemy, ze w związku z prowadzonymi robotami wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe: Dobrzecka Kościół 07, Dobrzecka Kościół 08, Św. Michała – Szlachecka 01 oraz Św. Michała – Szlachecka 02.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, przywrócenie ruchu nastąpi do 20 listopada br.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

XL Międzynarodowy Biegi Uliczny Ptolemeusza

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym w dniu 3 października br. XL Międzynarodowym Biegiem Ulicznym Ptolemeusza wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów:

I. w dniach 2 i 3 października

 • na pl. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 2 października (sobota) od godz. 18:00 do 3 października (niedziela) do godz. 15:00,

II. w dniu 3 października

1) w al. Wolności (odc. od Sądu Rejonowego do ul. Bankowej) i ul. Częstochowskiej (odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. od 6:00 do 15:00,

2) w godz. od 8.00 do 14.30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic:

 • al. Wolności na odc. od Sądu Rejonowego do ul. Bankowej,
 • ul. Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,

3) w godz. od 6:00 do 15:00 nastąpi zamkniecie dla ruchu kołowego Placu Bogusławskiego,

4) w godz. od 11:30 do ok. 14:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu głównego. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy biegu podejmie Policja.

Ulice objęte całkowitym wyłączeniem z ruchu kołowego to:

-Aleja Wolności,

– Plac Bogusławskiego,

– Częstochowska (na odc. od ul. Bankowej do Ronda Ptolemeusza),

– Szlak Bursztynowy (odcinek od ul. Dworcowej do ul. Łódzkiej),

Bieg główny odbędzie się po następującej trasie:

Pl. Bogusławskiego (start) – ul. Częstochowska – Rondo Ptolemeusza – w ul. Szlak Bursztynowy (do ul. Dworcowej, gdzie bieg zawraca do Ronda Ptolemeusza) – ul. Szlak Bursztynowy (od Ronda Ptolemeusza do ul. Łódzkiej – dwie pętle) – ul. Częstochowska – pl. Bogusławskiego (meta).

W trakcie biegu głównego na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

5) Na czas zamknięcia odcinka al. Wolności, ul. Częstochowskiej oraz ul. Szlak Bursztynowy ruch pojazdów będzie się odbywał następująco:

 • pojazdy przemieszczające się ul. Częstochowską od strony ul. Budowlanych w kierunku Ronda Ptolemeusza będą mogły jechać wyłącznie w ul. Kordeckiego,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką od strony m. Opatówek, na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie w kierunku ul. Warszawskiej,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką od strony ul. Warszawskiej, na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie w kierunku m. Opatówek,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Szlak Bursztynowy od strony ul. Górnośląskiej będą mogły jechać wyłącznie w ul. Dworcową (podczas pierwszej pętli biegu głównego), a następnie do ul. Polnej (podczas pozostałej części biegu głównego),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Dworcową od strony ul. Obozowej będą mogły jechać wyłącznie w kierunku ul. Górnośląskiej (podczas pierwszej pętli biegu głównego),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Nowy Świat od strony ul. Legionów/Ułańska będą mogły jechać wyłącznie w ul. Skalmierzycką,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Skalmierzycką będą mogły na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat jechać wyłącznie w lewo kierunku ul. Legionów/Ułańska,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Sukienniczą od strony pl. św. Józefa będą mogły jechać  wyłącznie w prawo w ul. Kazimierzowską.

Prace związane z usunięciem usterki dotyczącej deformacji nawierzchni jezdni na Rondzie Honorowych Dawców Krwi

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 2 października br. (sobota) do dnia 3 października br. (niedziela) prowadzone będą prace związane z usunięciem usterki dotyczącej deformacji nawierzchni jezdni na Rondzie Honorowych Dawców Krwi (skrzyżowanie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego/Podmiejska).

W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. Wyłączona zostanie z ruchu kołowego prawa jezdnia ul. Podmiejskiej (patrząc od strony Ronda Westerplatte w kierunku Ronda Dobrzec) na odcinku pomiędzy zjazdem do sklepu Biedronka a ul. Graniczną. Ruch kołowy skierowany zostanie na druga jezdnię, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
 2. Na rondzie wprowadzony zostanie nakaz jazdy na wprost dla jadących ul. Podmiejską od strony Ronda Westerplatte. Dojazd pojazdów samochodowych, w tym także autobusów komunikacji miejskiej KLA, od strony Ronda Westerplatte do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego winien się odbywać przez Rondo Dobrzec (zawrócenie na rondzie),
 3. Na wlocie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na rondo wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo w kierunku Ronda Westerplatte. Dojazd pojazdów samochodowych, w tym także autobusów komunikacji miejskiej KLA, od strony ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w kierunku Ronda Dobrzec winien się odbywać poprzez Rondo Westerplatte (zawrócenie na rondzie).

Wykonawca zastrzega możliwość przełożenia terminu wykonania robót jeśli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające spełnienie reżimu technologicznego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu

Kolejny etap robót drogi wojewódzkiej nr 450

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 13 września br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta – etap I”.

W tym etapie prowadzone będą roboty na jezdni na Rondzie Ptolemeusza oraz na odcinku ul. Nowy Świat w zakresie budowy kanału deszczowego.

W związku z tym niezbędne będzie wyłączenie z ruchu kołowego odcinka zewnętrznego pasa ruchu na rondzie.

Ruch kołowy na Rondzie Ptolemeusza odbywał się będzie po wewnętrznym pasie ruchu.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyłączenie z ruchu ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Warszawską a ul. Żwirki i Wigury

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją meczu piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29, w dniu 11 września br. (sobota) w godzinach od 16:00 do 22:00 wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Łódzka na odcinku pomiędzy ul. Warszawska a ul. Żwirki i Wigury.

Przejazd pojazdów ciężarowych na trasie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Łódzką wyznaczony zostanie przez ul. Braci Niemojowskich oraz ul. Miłą.

Dla samochodów osobowych przejazd wyznaczony zostanie przez ul. Braci Niemojowskich oraz ul. Żwirki i Wigury.

Jednocześnie informujemy, że w podanym przedziale godzinowym wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe: Łódzka Warszawska 01, Łódzka Warszawska 02 oraz Łódzka OSRiR 03.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.