Budowa przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej wraz z przyłączami w ul. Wykopaliskowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w związku z zaplanowaną budową przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej wraz z przyłączami w ul. Wykopaliskowej, od dnia 17 listopada br. (piątek) od godz. 17:00 do dnia 19 listopada br. (niedziela) do godz. 24:00 wystąpią istotne utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Prosną do ul. Marka.

Prace będą realizowane  w dwóch etapach:

1. Etap I – ulica Wykopaliskowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego  na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Prosną do wjazdu na parking przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1. Ruch pieszych będzie utrzymany.

2. Etap II – ulica Wykopaliskowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od wjazdu na parking przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 do ul. Marka. Dojazd do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 możliwy będzie przez ww. parking.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Księżnej Jolanty

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym został przywrócony dla ruchu kołowego przejazd kolejowo – drogowy w ciągu ul. Księżnej Jolanty.

Utrudnienia w ruchu kołowym – ul. Korczaka

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 2 listopada br. (czwartek) rozpoczną się prace związane z remontem ul. Korczak (na odcinku ul. Poznańska – ul. Wiejska) w Kaliszu.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą po lewej stronie ul. Korczak (patrząc od strony ul. Poznańskiej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku jeden kierunek ruchu – od strony ul. Poznańskiej w kierunku ul. Wiejskiej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania przystanków autobusowych na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a Rondem Korczaka. W związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego wyznaczone zostaną następujące objazdy:

– od strony Ronda Korczaka poprzez ul. Stanczukowskiego i ul. Poznańską,

– od strony ul. Bursztynowej (w obrębie skrzyżowania ul. Korczak z ul. Wiejską) poprzez ul. Wiejską, ul. Dobrzecką do ul. Stanczukowskiego.

Planowany czas prowadzenia robót – do 12 grudnia br.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

1.11.2023 r. (Wszystkich Świętych) – organizacja ruchu

Informacja dotycząca organizacji ruchu w zakresie dojazdu i parkowania pojazdów na terenach przyległych do cmentarzy na terenie miasta Kalisza, w związku z dniem Wszystkich Świętych.

I.   Cmentarz przy ul. Poznańskiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

 • w dniu 1 listopada w godz. od 6:00 do 18:00 w ul. Poznańskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Ronda NSZZ Solidarność przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i samochodów TAXI. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony Al. Wojska Polskiego w kierunku Ronda NSZZ Solidarność. Powrót pojazdów od strony Cmentarza Komunalnego w kierunku Centrum będzie możliwy wyłącznie poprzez ul. Stanczukowskiego lub ul. Piłsudskiego.
 • od dnia 31 października do 2 listopada zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenach trawiastych przyległych do cmentarza. Dodatkowo, jeśli pozwolą na to warunki terenowe, wyznaczony zostanie parking przy ul. Poznańskiej na działce położonej w odległości ok. 400 m od cmentarza (prawa strona jadąc od Ronda NSZZ Solidarność).
 • od dnia 31 października do 2 listopada zostanie udostępniony do parkowania betonowy plac mieszczący się po prawej stronie ul. Poznańskiej przy końcu Cmentarza Komunalnego,

W dniach 31 października i 1 listopada parkowanie będzie możliwe również na terenie parkingów przy sklepach Carrefour i Decathlon natomiast na terenie Uniwersytetu Kaliskiego wyłącznie w dniu 1 listopada w godz. 6.30 – 18.30.

II.  Cmentarz przy ul. Łódzkiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

W dniach od 31 października do 2 listopada włącznie, do parkowania pojazdów udostępnione zostaną zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni ul. Łódzkiej na odcinku ul. Miła – ul. Rajskowska. Parkowanie pojazdów na zewnętrznych pasach ruchu wyznaczone zostanie ukośnie w stosunku do osi jezdni.

III. Cmentarz przy ul. Częstochowskiej

Organizacja ruchu i parkowania pojazdów będzie analogiczna jak w roku poprzednim.

W okresie od 31 października od godz. 6:00do 1 listopada do godz. 24.00 włącznie, od skrzyżowania z ul. Budowlanych do restauracji Aljo wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku.

W dniu 1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu PSS „Społem” przy ul. Częstochowskiej 149 (naprzeciw Straży Pożarnej).

Remont przejazdu kolejowego na ul. Ks. Jolanty- utrudnienia w ruchu kołowym.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z zaplanowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim remontem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Księżnej Jolanty, od dnia 16 października br. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 30 października br. (poniedziałek) do godz. 23.00 ww. przejazd kolejowy zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Ruch pieszych zostanie skierowany na tymczasowe przejście w obrębie przejazdu.

Na czas trwania robót wyznaczone zostaną następujące trasy objazdu:

 1. Z Kalisza w kierunku Brzezin oraz ul. Starożytnej:
 1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i wysokości do 3 m przez: ul. Częstochowską, ul. Rzymską (droga wojewódzka nr 450), ul. Galla Anonima, ul. Ptolemeusza, ul. Ks. Jolanty,
 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t przez: ul. Łódzką (droga krajowa nr 12) do miejscowości Opatówek, następnie przez miejscowości Trojanów, Szałe, ul. Pokrzywnicką do ul. Starożytnej,
 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t przez: ul. Łódzką (droga krajowa nr 12), Opatówek, Błaszki, dalej drogą wojewódzką nr 449 do Brzezin, następnie przez Godziesze Wielkie, Borek do ul. Starożytnej.
 1. Od strony Brzezin w kierunku Kalisza:
 1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i wysokości do 3 m przez: Godziesze Wielkie, Borek, ul. Starożytną, ul. Ks. Jolanty, ul. Ptolemeusza, ul. Wykopaliskową, ul. Rzymską do ul. Częstochowskiej,
 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t: drogą wojewódzką nr 449 do Błaszek, drogą krajową nr 12 przez Opatówek do ul. Łódzkiej w Kaliszu (droga krajowa nr 12).
 1. Objazdy dla autobusów komunikacji zbiorowej:
 2. od Ronda Na Trakcie Wieluńskim w Kaliszu (skrzyżowanie ul. Częstochowska/Ks. Jolanty) przebiegał będzie przez: ul. Częstochowską, ul. Rzymską, ul. Galla Anonima, ul. Ptolemeusza, ul. Ks. Jolanty do ul. Starożytnej.
 • od strony m. Szałe i m. Wolica przebiegał będzie przez: ul. Starożytną, ul. Ks. Jolanty, ul. Ptolemeusza, ul. Wykopaliskową, ul. Rzymską do ul. Częstochowskiej.
Schemat objazdu dla pojazdów poniżej 2,5 t.
Schemat objazdu dla pojazdów powyżej 2,5 t.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i tablic wskazujących trasę objazdu. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

6.10.2023 – utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Torowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 6 października br. (piątek) w godzinach 8.00 – 16.00 przeprowadzone będą przez PKP prace przy redukcji korony drzew na ul. Torowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Działkowej w Kaliszu.

Na czas prac na wskazanym odcinku ul. Torowej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (od ul. Grunwaldzkiej w kierunku ul. Działkowej).

Dla pojazdów jadących od strony ul. Spółdzielczej w kierunku ul. Obozowej wyznaczony zostanie objazd przez ul. Działkową, ul. Głogowską i ul. Grunwaldzką.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

16.10.2023 – rozpoczęcie przebudowy ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 16 października br, (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Spółdzielczej  i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej (na odcinku od ul. Spółdzielczej do skrzyżowania z ul. Karpacką) – po stronie prawej (patrząc od strony ul. Torowej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku ulic objętych robotami jeden kierunek ruchu – od strony ul. Karpackiej w kierunku ul. Torowej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania dwóch przystanków autobusowych w ciągu w/w ulic – po stronie prowadzonych robót.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Mecz piłkarski na Stadionie Miejskim

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją meczu piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w dniu 26 września br. (wtorek), w tymże dniu wprowadzone zostaną istotne zmiany w ruchu drogowym, a mianowicie:

 1. W godzinach od 16:30 do ok. godz. 21:30, wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Łódzka na odcinku pomiędzy ul. Warszawską a ul. Szlak Bursztynowy. Przejazd pojazdów na trasie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Łódzką będzie możliwy przez nowo wybudowany odcinek ul. Szlak Bursztynowy (pomiędzy ul. Łódzką a ul. Braci Niemojowskich) oraz ulicę Braci Niemojowskich.
  Decyzję o przywróceniu ruchu kołowego na ul. Łódzkiej podejmie Policja.
 2. Na czas wyłączenia z ruchu kołowego w/w odcinka ul. Łódzkiej, wyłączone zostaną z użytkowania wszystkie przystanki autobusowe na tymże odcinku ul. Łódzkiej.
 3. W godz. od 16:00 do ok. godz. 21:30 udostępniona zostanie do parkowania samochodów (wyłącznie dla przyjezdnych kibiców spoza Kalisza), ul. Łódzka na odcinku pomiędzy Stacją Paliw Orlen a ul. Szlak Bursztynowy.
 4. W godz. od 16:30 do ok. godz. 21:30, wyłączone zostaną z ruchu kołowego ulice:
 • Winiarska,
 • Idzikowskiego,
 • Więzienna,
 • Ciepła,
 • Przesmyk.
 1. W godz. od 16:30 – do ok. godz. 21:30 zamknięte zostanie połączenie ul. Łódzkiej z ul. Żwirki i Wigury oraz z ul. Prusa. Dojazd do ul. Żwirki i Wigury i ul. Prusa możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Braci Niemojowskich. Wyjazd z ul. Prusa i ul. Hożej możliwy będzie wyłącznie w prawo – w kierunku ul. Braci Niemojowskich.
 2. W godz. 14:00 do ok. godz. 21:30 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na niżej wymienionych ulicach:
 • ul. Żwirki i Wigury (na odc. Łódzka – Idzikowskiego),
 • ul. Więzienna,
 • ul. Ciepła,
 • ul. Sportowa (na odc. Łódzka – Wał Jagielloński).
 1. Przez całą dobę w dniu 26 września obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na parkingu przylegającym do terenu Stadionu Miejskiego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

XLII Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym w dniu 1 października br. XLII Międzynarodowym Biegiem Ulicznym Ptolemeusza, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów.

 1. na ul. Teatralnej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w okresie od 28 września (czwartek) od godz. 6:00 do 2 października (poniedziałek) do godz. 12:00,
 2. na pl. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w okresie od 30 września (sobota) od godz. 19:00 do 1 października (niedziela) do godz. 17:00,
 3. w al. Wolności (na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej) i ul. Częstochowskiej (na odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w dniu 1 października od godz. 6:00 do godz. 15:00,
 4. w ul. Górnośląskiej (na odc. od ul. Podmiejskiej do Rogatki – prawa strona jadąc od ul. Podmiejskiej), ul. Śródmiejskiej (odc. od Rogatki do ul. Narutowicza), ul. Narutowicza, ul. Babina, pl. Kilińskiego (na odc. od ul. 3-go Maja do ul. Babina)  obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w dniu 1 października  od godz.  10:00 do godz. 15:00 po stronie trasy biegu głównego.
 1. Zamknięcie ulic dla ruchu kołowego w dniu 1 października:
 • Plac Bogusławskiego,
 • ul. Śródmiejska na odc. od ul. Fabrycznej do Mostu Kamiennego,
 • al. Wolności na odc. od Śródmiejskiej do ul. Bankowej,
 • ul. Bankowa na odc. od Wału Piastowskiego do al. Wolności,
 • ul. Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,
 • w godz. od 11:30 do ok. 14:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu Głównego tj.:          
 • aleja Wolności,
 • Plac Bogusławskiego,
 • Częstochowska (na odc. od ul. Bankowej do Ronda Ptolemeusza),
 • Szlak Bursztynowy (prawa jezdnia na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Dworcowej),
 • ul. Dworcowa (na odc. Szlak Bursztynowy do ul. Miast Partnerskich),
 • ul. Miast Partnerskich (na odc. od ul. Dworcowej do ul. Podmiejskiej),
 • ul. Podmiejska (na odc. od ul. Miast Partnerskich do ul. Górnośląskiej),
 • ul. Górnośląska na całej długości – dwa pasy ruchu w kierunku Rogatki, (dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ul. Podmiejskiej – jednym, skrajnym  pasem ruchu),
 • ul. Śródmiejska (na odc. od Rogatki do ul. Narutowicza),
 • ul. Narutowicza,
 • ul. Wodna (na odc. od ul. Parczewskiego do ul. Babina),
 • ul. Babina (na odc. od ul. Wodnej do  pl. Kilińskiego),
 • pl. Kilińskiego (na odc. od ul. Babina do ul. 3-go Maja – jezdnia po stronie ul. 3 Maja),
 • ul. Warszawska (na odc. od pl. Kilińskiego do ul. Łódzkiej),
 • ul. Łódzka (na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szlak Bursztynowy) – prawy pas ruchu. Dopuszczony będzie ruch pojazdów: dwoma pasami ruchu dla jadących od strony ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Warszawskiej oraz jednym pasem ruchu (wewnętrznym) dla jadących od strony ul. Warszawskiej w kierunku ul. Szlak Bursztynowy,
 • ul. Szlak Bursztynowy (na odc. od ul. Łódzkiej do Ronda Ptolemeusza),
 • ul. Częstochowska (na odc. od Ronda Ptolemeusza do Pl. Bogusławskiego).  

       Decyzję o faktycznym zamknięciu w/w ulic biegu podejmie Policja.

Bieg główny odbędzie się po następującej trasie :

Pl. Bogusławskiego (start) – ul. Częstochowska – Rondo Ptolemeusza – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Dworcowa – ul. Miast Partnerskich – ul. Podmiejska – ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska – ul. Narutowicza – ul. Wodna – ul. Babina – pl. Kilińskiego – ul. Warszawska – ul. Łódzka – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Częstochowska – pl. Bogusławskiego (meta).

W trakcie biegu głównego, na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję (z wyjątkiem ul. Górnośląskiej i ul. Łódzkiej jak opisano powyżej). Otwarcie zamkniętych odcinków ulic będzie następowało przez Policję – niezwłocznie po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Na czas zamknięcia odcinka al. Wolności, ul. Częstochowskiej oraz ul. Szlak Bursztynowy, ruch pojazdów będzie się odbywał następująco:

 • pojazdy przemieszczające się ul. Częstochowską (od strony ul. Budowlanych) w kierunku Ronda Ptolemeusza będą mogły jechać wyłącznie w ul. Kordeckiego,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony m. Opatówek), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie prosto (w kierunku ul. Warszawskiej) lub w prawo (w kierunku ul. Braci Niemojowskich),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony ul. Warszawskiej), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie prosto (w kierunku m. Opatówek) lub w lewo (w kierunku ul. Braci Niemojowskich),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Szlak Bursztynowy (od strony ul. Górnośląskiej) będą mogły dojechać wyłącznie do Ronda Ptolemeusza, a następnie w ul. Częstochowską w kierunku ul. Budowlanych,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Dworcową (od strony ul. Obozowej) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Polnej (do czasu przebiegnięcia ostatniego zawodnika),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Sukienniczą (od strony pl. św. Józefa) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Kazimierzowską.

31.08.2023 – utrudnienia w ruchu na ul. Polnej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 31 sierpnia br. (czwartek) w godz. 06.00 – 20.00 na ul. Polnej na odcinku od ul. Szlak Bursztynowy do ul. Skalmierzyckiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.