V Kaliski Półmaraton Nocny Bursztynowa Hellena

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym V Kaliskim Półmaratonem Nocnym „Bursztynowa Hellena” w dniu 1 lipca br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów:

 1. W dniu 1 lipca br. od godz. 18:00 do 2 lipca br. do godz. 6:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania pojazdów na parkingach w obrębie Hali Arena i Zespołu Szkół nr 9,
 2. W dniu 1 lipca br. od godz. 20:00 do 2 lipca br. do godz. 2:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania pojazdów po lewej stronie ul. Narutowicza (odc. ul. Śródmiejska – ul. Targowa),
 3. W godz. od 21:00 do ok. 01:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy półmaratonu. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy podejmie Policja.

Trasa półmaratonu będzie przebiegać następującymi ulicami:

Hala Arena (start) – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Graniczna – ul. Szapocznikow – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Wojciechowskiego – ul. Armii Krajowej – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Al. Wojska Polskiego – ul. Wrocławska – ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska – al. Wolności – ul. Bankowa –   ul. Wał Staromiejski – ul. Częstochowska – al. Wolności – ul. Śródmiejska – ul. Narutowicza – ul. Babina – pl. Kilińskiego – ul. Warszawska – ul. Łódzka – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Górnośląska – ul. Wrocławska – Al. Wojska Polskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – ul. Armii Krajowej – ul. Wojciechowskiego – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Szapocznikow – ul. Graniczna – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Hala Arena (meta).

4. Na niektórych ulicach na trasie biegu dopuszczony będzie ograniczony ruch kołowy, a mianowicie:

 • Al. Wojska Polskiego (odc. ul. Marii Skłodowskiej – Curie – ul. Wrocławska) – ruch pojazdów w kierunku obwodnicy Nowych Skalmierzyc dopuszczony będzie jednym, skrajnym pasem ruchu. Ruch w kierunku Ronda Westerplatte będzie się odbywać bez ograniczeń.
 • ul. Wrocławska (odc. Al. Wojska Polskiego – ul. Podmiejska) – dla obu kierunków ruchu przeznaczone będzie po jednym, skrajnym pasie ruchu,
 • ul. Górnośląska (odc. ul. Podmiejska – ul. Szlak Bursztynowy) – dla obu kierunków ruchu przeznaczone będzie po jednym, skrajnym pasie ruchu,
 • ul. Górnośląska (odc. ul. Szlak Bursztynowy – Rogatka) – dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ul. Szlak Bursztynowy jednym, skrajnym pasem ruchu,
 • pl. Kilińskiego – ruch kołowy dopuszczony będzie jezdnią po stronie ul. Warszawskiej, ale wyłącznie w ul. Stawiszyńską (nie będzie możliwości wjazdu w ul. Warszawską oraz ul. 3 Maja),
 • ul. Warszawska (odc. ul. Garncarska – ul. Stawiszyńska) – dopuszczony będzie ruch pojazdów w kierunku centrum – bez możliwości wjazdu w pl. Kilińskiego,
 • ul. Łódzka (odc. ul. Warszawska – ul. Szlak Bursztynowy) – dopuszczony będzie ruch pojazdów dla jadących od strony ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Warszawskiej,
 • ul. Szlak Bursztynowy (odc. ul. Górnośląska – Rondo Ptolemeusza) – dopuszczony będzie ruch pojazdów prawą jezdnią (w kierunku Ronda Ptolemeusza).

Pozostałe ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte dla ruchu kołowego. W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

14 maja – utrudnienia w ruchu drogowym – „Formoza Challenge”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowaną w dniu 14 maja br. (niedziela) imprezą sportową pn. „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu.

 1. W godz. 7.00 – 16.00 w ul. Leśnej (na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Mazowiecką) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się – z wyłączeniem uczestników imprezy sportowej. Postój pojazdów uczestników możliwy będzie również na terenie pętli autobusowej za fabryką Winiary Nestle.
 2. Na czas imprezy wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe Lubelska Winiary 02, Leśna 01, Leśna 02 oraz Leśna Winiary Pętla 02,
 3. W godz. 8.30 – 16.00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Gajowa na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Chocimską – z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ul. Chełmskiej i ul. Gajowej do posesji.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Gajowej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Trasa biegowa: start przy ul. Gajowa w obrębie ul. Chełmskiej, Las Winiarski (zasadnicza trasa biegów), meta przy ul. Gajowej w obrębie ul. Kujawskiej.

Prosimy o stosowanie się do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Kalisza oraz wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

28 kwietnia br. otwarcie nowo wybudowanego odcinka Szlaku Bursztynowego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia br. (piątek) w godzinach popołudniowych zostanie otwarty dla ruchu kołowego nowo wybudowany odcinek ul. Szlak Bursztynowy od ronda na skrzyżowaniu z ul. Łódzką do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury.

Utrudnienia w ruchu kołowym – w obrębie skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w nocy z dnia 20 na 21 kwietnia br. (czwartek-piątek) oraz w nocy z dnia 21 na 22 kwietnia br. (piątek-sobota) w godz. 21.00 – 5.00 kontynuowane będą prace związane z ułożeniem warstwy wiążącej na wcześniej wykonanym rondzie w ciągu ul. Łódzkiej – w obrębie skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy. W trakcie prowadzonych robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy pojazdów – regulacja ruchem prowadzona będzie przez uprawnione osoby ze strony wykonawcy robót.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na uwarunkowania technologiczne, w okresach określonych powyżej, nastąpi całkowite zamknięcie połączenia ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy wraz z jednoczesnym zamknięciem wjazdu pojazdów od strony Ronda Ptolemeusza w ul. Szlak Bursztynowy – w kierunku ul. Łódzkiej

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zaplanowanych robót, zastrzegamy możliwość zmiany terminu wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych

Inwestycję realizowana z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Priorytet 1a) budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej.

Opis Projektu:

Zadanie dotyczy budowy połączenia drogowego od skrzyżowania ul. Polnej i ul. Budowlanych do ul. Częstochowskiej. Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg powiatowych klasy G i Z oraz gminnej klasy L o łącznej długości dróg o przekroju ulicznym 2,9 km (w tym dróg obsługujących o dł. 0,68 km ) budowę trzech skrzyżowań typu rondo, budowę chodników i ścieżki rowerowej oraz infrastruktury towarzyszącej.

Termin realizacji: 17.04.2023 r. – 14.08.2024 r.

Całkowita wartość projektu: 20.877.357,94 zł brutto

Wartość promesy inwestycyjnej: 19.000.000,00 zł brutto

Wkład Własny Miasta Kalisza: 1.877.357,94 zł brutto

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie flaga-i-godło-na-www-1024x341.png

Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 14.04.2023 r. przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku pomiędzy drogą dojazdową do Szkoły Podstawowej nr 17 a blokiem mieszkalnym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13.

Na pozostałym odcinku robót drogowych tj. pomiędzy byłym basenem Delfin a blokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13 zostaje utrzymany ruch jednokierunkowy związany z przebudową skrzyżowania ul. Pr. St. Wyszyńskiego z ulicą osiedlową przebiegającą przy kościele na rondo.

Frezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie warstwy wiążącej na rondzie w ciągu ul. Łódzkiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 13 i 14 kwietnia br. (czwartek-piątek) prowadzone będą prace związane z frezowaniem nawierzchni jezdni i ułożeniem warstwy wiążącej na wcześniej wykonanym rondzie w ciągu ul. Łódzkiej – w obrębie skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy. W trakcie prowadzonych robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy pojazdów – regulacja ruchem prowadzona będzie przez uprawnione osoby ze strony wykonawcy robót.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 15 i 16 kwietnia br. (sobota-niedziela) ze względu na konieczność kontynuacji robót na przedmiotowym skrzyżowaniu, nastąpi całkowite zamknięcie połączenia ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy wraz z jednoczesnym zamknięciem wjazdu pojazdów od strony Ronda Ptolemeusza w ul. Szlak Bursztynowy – w kierunku ul. Łódzkiej

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zaplanowanych robót, zastrzegamy możliwość zmiany terminu wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

4.04 (od godziny 16:30 do 24:00) wyłączenie z ruchu kołowego ul. Łódzkiej (od skrzyżowania z ul. Warszawską do Szlaku Bursztynowego)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją meczu piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29, w dniu 4 kwietnia br. (wtorek) wprowadzone zostaną istotne zmiany w ruchu drogowym, a mianowicie:

 1. W godzinach od 16:30 do ok. godz. 24:00, wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Łódzka na odcinku pomiędzy ul. Warszawską a ul. Szlak Bursztynowy. Przejazd pojazdów na trasie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Łódzką będzie możliwy  przez nowo wybudowany odcinek ul. Szlak Bursztynowy (pomiędzy ul. Łódzką a ul. Braci Niemojowskich) oraz ul. Braci Niemojowskich.

Decyzję o przywróceniu ruchu kołowego na ul. Łódzkiej podejmie Policja.

 1. W godz.16.30 do ok. godz. 24.00, wyłączone zostaną z ruchu kołowego ulice:
 • Winiarska,
 • Idzikowskiego,
 • Więzienna,
 • Ciepła,
 • Przesmyk.
 1. W godz. 16.30 – do ok. godz. 24.00 zamknięte zostanie połączenie ul. Łódzkiej z ul. Żwirki i Wigury. Dojazd do ul. Żwirki i Wigury możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Braci Niemojowskich. W związku z powyższym, wyjazd z ul. Prusa i ul. Hożej możliwy będzie wyłącznie w prawo – w kierunku ul. Braci Niemojowskich.
 2. Na ul. Winiarskiej, Idzikowskiego i Sportowej (odc. Łódzka – Wał Jagielloński) obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów w godz. 14:00-24:00,
 3. Na ul. Żwirki i Wigury (na odc. Łódzka – Idzikowskiego), Więziennej, Ciepłej oraz parkingu przy OSRiR (po przeciwnej stronie stacji paliw Orlen) obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów w godz. 16:30-24:00,
 4. Wprowadzony zostanie całkowity zakaz parkowania pojazdów na:
 • ul. Braci Niemojowkich (odc. Warszawska – przedłużenie Szlaku Bursztynowego),
 • przedłużeniu ul. Szlak Bursztynowy (odc. Łódzka – Braci Niemojowskich),
 • parkingu przy głównym wejściu na Stadion Miejski,
 • drodze na wprost ul. Żwirki i Wigury (po stronie stacji paliw Orlen w kierunku Hotelu Bursztyn).
 1. Na czas zamknięcia ul. Łódzkiej wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe: Łódzka Warszawska 01, Łódzka Warszawska 02, Łódzka OSRiR 03, Łódzka OSRiR 04 oraz Łódzka Sportowa 05.

            Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zmiana terminu prac drogowych na ul. Wyszyńskiego (które wcześniej planowane były na dzień 1.04)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z uwagi na prognozowane na 1 kwietnia (sobota) niekorzystne warunki pogodowe (opady deszczu i niska temperatura), zaplanowane na ten dzień prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do Ronda Honorowych Dawców Krwi zostały przez wykonawcę robót przełożone na inny termin.

Z uwagi na powyższe, zaplanowane na najbliższą sobotę utrudnienia na połączeniach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z drogami poprzecznymi zlokalizowanymi po stronie robót, a także wyłączenie z funkcjonowania przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną, na wysokości Hali Arena, przy Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz na wysokości przychodni lekarskiej (po stronie sklepu Biedronka) nie będzie miało miejsca.