16.10.2023 – rozpoczęcie przebudowy ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 16 października br, (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Spółdzielczej  i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej (na odcinku od ul. Spółdzielczej do skrzyżowania z ul. Karpacką) – po stronie prawej (patrząc od strony ul. Torowej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku ulic objętych robotami jeden kierunek ruchu – od strony ul. Karpackiej w kierunku ul. Torowej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania dwóch przystanków autobusowych w ciągu w/w ulic – po stronie prowadzonych robót.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.