15 maja (wtorek) rozpoczną się roboty związane z przebudową ul. Adama Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja (wtorek) rozpoczną się roboty związane z przebudową ul. Adama Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej. Pierwszy etap robót prowadzony będzie połówkowo tj. przy naprzemiennym zajęciu lewej i prawej strony ulicy – przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego.
Termin zakończenia całości robót przewidziany jest na 31 lipca br. Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające stąd utrudnienia.