Kładka dla pieszych nad Swędrnią zostanie wyłączona z użytkowania

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego placu budowy tymczasowego mostu nad rz. Swędrnią w ciągu ul. Pontonowej/Cisielskiej, od dnia dzisiejszego tj. 19 kwietnia do 23 kwietnia (piątek) kładka dla pieszych nad rz. Swędrnią zostanie wyłączona z użytkowania oraz zamknięty zostanie dla ruchu kołowego końcowy odcinek ul. Ciesielskiej pomiędzy posesją nr 47 a kładką.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.