Remont mostu w ciągu ul. Rajskowskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 10 maja br. (poniedziałek) rozpoczęty zostanie remont mostu w ciągu ul. Rajskowskiej.

W trakcie realizacji robót nastąpi całkowite zamknięcie mostu dla ruchu kołowego. Ruch pieszych odbywał się będzie przez tymczasową kładkę dla pieszych zlokalizowaną obok remontowanego mostu. Dojazd do południowej części osiedla Rajsków możliwy będzie przez tymczasowy most nad rz. Swędrnią w ciągu ul. Ciesielska – Pontonowa.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Budowa sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ul. Kopernika/Towarowa oraz w ul. Towarowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że z dniem 10 maja br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związany z budową sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ul. Kopernika/Towarowa oraz w ul. Towarowej.

Na czas prowadzenia robót ul. Towarowa zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Ruch pieszy będzie utrzymany.

Przewidywany termin zakończenia robót to 15 maja br.(sobota).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty drogowe – ul. TargowaZarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniach 7 – 10 maja br. prowadzone będą roboty związane z budową sieci ciepłowniczej w obrębie skrzyżowania ul. Targowa/Przechodnia/Franciszkańska.

Na czas robót zamknięty zostanie dla ruchu kołowego przejazd ul. Targową na odcinku pomiędzy ul. Przechodnią a ul. Narutowicza. Dla pojazdów jadących ul. Targową wyznaczony zostanie objazd do ul. Wodnej przez ul. Przechodnią, ul. Parczewskiego, ul. Kanonicką oraz ul. Babiną.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.Kładka dla pieszych nad Swędrnią zostanie wyłączona z użytkowania

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego placu budowy tymczasowego mostu nad rz. Swędrnią w ciągu ul. Pontonowej/Cisielskiej, od dnia dzisiejszego tj. 19 kwietnia do 23 kwietnia (piątek) kładka dla pieszych nad rz. Swędrnią zostanie wyłączona z użytkowania oraz zamknięty zostanie dla ruchu kołowego końcowy odcinek ul. Ciesielskiej pomiędzy posesją nr 47 a kładką.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Budowa tymczasowego mostu nad rzeką Swędrnią

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 18 do 23 kwietnia (włącznie) prowadzona będzie budowa tymczasowego mostu nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Pontonowej/Ciesielskiej.

W związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego placu budowy zamknięty zostanie dla ruchu kołowego końcowy odcinek ul. Ciesielskiej przed rz. Swędrnią na długości ok. 70 m. Ponadto w dniach jak wyżej na całej długości ul. Dolnej i ul. Ciesielskiej wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów w celu umożliwienia transportu elementów konstrukcji mostu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Ruch pojazdów samochodowych w ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Budowlanych do Ronda Ptolemeusza ograniczony zostanie wyłączenie w celu dojazdu do przyległych nieruchomości.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi w ul. Częstochowskiej robotami w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta” od dnia 12 kwietnia br. (poniedziałek) ruch pojazdów samochodowych w ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Budowlanych do Ronda Ptolemeusza ograniczony zostanie wyłączenie w celu dojazdu do przyległych nieruchomości.

Pojazdy jadące w kierunku Centrum od strony ul. Księżnej Jolanty kierowane będą w ul. Budowlanych, dalej ul. Polną i ul. Szlak Bursztynowy do Ronda Ptolemeusza.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty drogowe związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że z dniem 12 kwietnia br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Śródmiejską.

Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego, ruch pieszy będzie utrzymany wyłącznie w celu dojścia do przyległych posesji.  

Przewidywany termin zakończenia robót to 21 kwietnia br. (środa).                                     

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Od 30 marca do dnia 1 kwietnia prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na skrzyżowania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 30 marca br. (wtorek) do dnia 1 kwietnia br. (czwartek) prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na skrzyżowania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską (rondo turbinowe).

W związku z powyższym na czas robót zamknięte zostanie dla ruchu kołowego połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską. W trakcie robót w ul. Podmiejskiej ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Utrzymane zostaną wyznaczone objazdy dla pojazdów samochodowych, w tym autobusów komunikacji miejskiej oraz tymczasowy przystanek w ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego przy Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 7 kwietnia br. (środa) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego.

Pracami objęty zostanie dalszy odcinek ul. Śródmiejskiej od ul. Pułaskiego do ul. Mostowej. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Śródmiejskiej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Prace obejmą wbudowanie w jezdnię ul. Śródmiejskiej separatora wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę ścieżki pieszo–rowerowej, przebudowę miejsc postojowych w ul. Wał Staromiejski oraz wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zatoki autobusowej. Ruch pieszych będzie utrzymany, ale odbywał się będzie naprzemiennie – raz jedną, a następnie drugą stroną ulicy.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

  1. wyłączony zostanie z użytkowania przystanek autobusowy Śródmiejska Złoty Róg 02,
  2. dojazd do ul. Mostowej i al. Wolności (od strony Złotego Rogu) możliwy będzie przez ul. Kazimierzowską i Most Kamienny, na którym zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów,
  3. dla pojazdów jadących od strony Rogatki, wyznaczony zostanie dojazd do ul. Mostowej i al. Wolności (od strony Złotego Rogu) przez ul. Lipową – ul. Handlową – ul. Nowy Świat – ul. Ułańską – ul. Bankową – al. Wolności –ul. Kazimierzowską i Most Kamienny,
  4. dla pojazdów jadących od strony skrzyżowania ul. Fabryczna/Śródmiejska wyznaczony zostanie dojazd do ul. Mostowej i al. Wolności (od strony Złotego Rogu) przez ul. Pułaskiego – ul. Bankową – al. Wolności – ul. Kazimierzowską i Most Kamienny.
  5. na skrzyżowaniu ul. Sukiennicza/Kazimierzowska sygnalizacja świetlna zostanie przełączona na tryb awaryjny i dopuszczony zostanie skręt w lewo w ul. Kazimierzowską (od strony al. Wolności),

Przejazd autobusów komunikacji miejskiej KLA od strony Rogatki odbywał się będzie ulicami: ul. Harcerską – ul. Kopernika – ul. Kościuszki – ul. Chopina – ul. Wodną i ul. Parczewskiego do przystanków Plac Jana Pawła II 01 oraz Plac Jana Pawła II 03.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Od dnia 26 marca zamknięte zostanie połączenie ul. Bolesława Chrobrego z ul. Częstochowską.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi w ul. Częstochowskiej robotami drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta”, od dnia 26 marca (piątek) na okres około tygodnia zamknięte zostanie połączenie ul. Bolesława Chrobrego z ul. Częstochowską. W związku z powyższym w tym okresie wjazd na teren Starego Miasta oraz wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Szlak Bursztynowy (przez ul. Mieczysława Starego).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.