Aktualności

Przebudowa ul. Śródmiejskiej na odcinku Most Kamienny – Główny Rynek w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 13 maja br.  (czwartek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej na odcinku Most Kamienny – Główny Rynek w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

Dotychczasowy odcinek robót (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Złotą) zostanie rozszerzony o skrzyżowanie ul. Śródmiejska/Złota/Główny Rynek. Tym samym wyjazd z ul. Główny Rynek możliwy będzie wyłącznie ul. Kanonicką.

Utrzymane zostaną dotychczasowe zmiany w ruchu drogowym tj.:

  1. w ul. Złotej na odc. pomiędzy skrzyżowaniem ul. Targowa/Grodzka a skrzyżowaniem ul. Śródmiejska/Główny Rynek utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania ul. Targowa/Grodzka;
  2. ul. Franciszkańska na odc. pomiędzy ul. Targową a ul. Śródmiejską będzie ulicą bez przejazdu tzw. „ślepą”. Ruch pojazdów będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Targowej;
  3. ul. Franciszkańska na odc. pomiędzy ul. św. Stanisława a ul. Śródmiejską będzie ulicą bez przejazdu tzw. „ślepą”. Ruch pojazdów będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie od strony ul. św. Stanisława;
  4. ul. Śródmiejska na odc. pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Franciszkańską będzie ulicą bez przejazdu tzw. „ślepą”. Ruch pojazdów będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania ul. Narutowicza/św. Stanisława;

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – 16 maja – „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowaną w dniu 16 maja br. (niedziela) imprezą sportową pn. „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu.

  1. W godz. 7.00 – 16.00 w ul. Leśnej (na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Mazowiecką) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się – z wyłączeniem uczestników imprezy sportowej. Postój pojazdów uczestników możliwy będzie również na terenie pętli autobusowej za fabryką Winiary Nestle.
  2. Na czas imprezy wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe Lubelska Winiary 02, Leśna 01, Leśna 02 oraz Leśna Winiary Pętla 02,
  3. W godz. 8.30 – 16.00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Gajowa na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Chocimską – z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ul. Chełmskiej i ul. Gajowej do posesji.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Gajowej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Trasa biegowa: start przy ul. Gajowa w obrębie ul. Chełmskiej, Las Winiarski (zasadnicza trasa biegów), meta przy ul. Gajowej w obrębie ul. Kujawskiej.

Prosimy o stosowanie się do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Kalisza oraz wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Remont mostu w ciągu ul. Rajskowskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 10 maja br. (poniedziałek) rozpoczęty zostanie remont mostu w ciągu ul. Rajskowskiej.

W trakcie realizacji robót nastąpi całkowite zamknięcie mostu dla ruchu kołowego. Ruch pieszych odbywał się będzie przez tymczasową kładkę dla pieszych zlokalizowaną obok remontowanego mostu. Dojazd do południowej części osiedla Rajsków możliwy będzie przez tymczasowy most nad rz. Swędrnią w ciągu ul. Ciesielska – Pontonowa.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Budowa sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ul. Kopernika/Towarowa oraz w ul. Towarowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że z dniem 10 maja br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związany z budową sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ul. Kopernika/Towarowa oraz w ul. Towarowej.

Na czas prowadzenia robót ul. Towarowa zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Ruch pieszy będzie utrzymany.

Przewidywany termin zakończenia robót to 15 maja br.(sobota).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty drogowe – ul. TargowaZarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniach 7 – 10 maja br. prowadzone będą roboty związane z budową sieci ciepłowniczej w obrębie skrzyżowania ul. Targowa/Przechodnia/Franciszkańska.

Na czas robót zamknięty zostanie dla ruchu kołowego przejazd ul. Targową na odcinku pomiędzy ul. Przechodnią a ul. Narutowicza. Dla pojazdów jadących ul. Targową wyznaczony zostanie objazd do ul. Wodnej przez ul. Przechodnią, ul. Parczewskiego, ul. Kanonicką oraz ul. Babiną.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.Utrudnienia ul. Kościuszki

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 28 – 30 kwietnia br. prowadzone będą prace związane z przebudową wyspy rozdzielającej jezdnię ul. Kościuszki pomiędzy ul. Towarową a ul. Chopina. Prace związane są z przygotowaniem objazdu w związku z budową sieci ciepłowniczej w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki/Towarowa.

Zasadnicze prace związane z budową sieci ciepłowniczej prowadzone będą w dniach 4-12 maja br. Na czas prowadzenia robót ruch pojazdów jadących od strony skrzyżowania ul. Kopernika/Kościuszki w kierunku ul. Chopina i al. Wojska Polskiego odbywał się będzie poprzez przebudowaną wyspę rozdzielającą jezdnię ul. Kościuszki.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kładka dla pieszych nad Swędrnią zostanie wyłączona z użytkowania

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego placu budowy tymczasowego mostu nad rz. Swędrnią w ciągu ul. Pontonowej/Cisielskiej, od dnia dzisiejszego tj. 19 kwietnia do 23 kwietnia (piątek) kładka dla pieszych nad rz. Swędrnią zostanie wyłączona z użytkowania oraz zamknięty zostanie dla ruchu kołowego końcowy odcinek ul. Ciesielskiej pomiędzy posesją nr 47 a kładką.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Budowa tymczasowego mostu nad rzeką Swędrnią

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 18 do 23 kwietnia (włącznie) prowadzona będzie budowa tymczasowego mostu nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Pontonowej/Ciesielskiej.

W związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego placu budowy zamknięty zostanie dla ruchu kołowego końcowy odcinek ul. Ciesielskiej przed rz. Swędrnią na długości ok. 70 m. Ponadto w dniach jak wyżej na całej długości ul. Dolnej i ul. Ciesielskiej wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów w celu umożliwienia transportu elementów konstrukcji mostu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Ruch pojazdów samochodowych w ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Budowlanych do Ronda Ptolemeusza ograniczony zostanie wyłączenie w celu dojazdu do przyległych nieruchomości.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi w ul. Częstochowskiej robotami w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta” od dnia 12 kwietnia br. (poniedziałek) ruch pojazdów samochodowych w ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Budowlanych do Ronda Ptolemeusza ograniczony zostanie wyłączenie w celu dojazdu do przyległych nieruchomości.

Pojazdy jadące w kierunku Centrum od strony ul. Księżnej Jolanty kierowane będą w ul. Budowlanych, dalej ul. Polną i ul. Szlak Bursztynowy do Ronda Ptolemeusza.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty drogowe związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że z dniem 12 kwietnia br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Śródmiejską.

Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego, ruch pieszy będzie utrzymany wyłącznie w celu dojścia do przyległych posesji.  

Przewidywany termin zakończenia robót to 21 kwietnia br. (środa).                                     

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.