Utrudnienia w ruchu na ul. Łódzkiej, od dnia 5 lipca br. (czwartek) do dnia 6 lipca br. (piątek)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z uwagi na planowaną naprawę wpustów drogowych oraz dylatacji obiektu mostowego na rzece Swędrni w ciągu ul. Łódzkiej, od dnia 5 lipca br. (czwartek) do dnia 6 lipca br. (piątek) w ul. Łódzkiej w rejonie ww. obiektu mostowego wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym.

Na czas robót przejazd odbywał się będzie wahadłowo i zastosowana zostanie ręczna regulacja ruchu przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.