Usprawnienie ruchu na ul. Śródmiejskiej

Analiza sytuacji na ul. Śródmiejskiej po wprowadzeniu tzw. „kontrapasa” wykazała, że został osiągnięty cel w zakresie uspokojenia ruchu. W związku z tym, w celu zapewnienia płynności ruchu podjęta została decyzja o demontażu 1 progu zwalniającego na ul. Śródmiejskiej (przed sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Fabryczną/Kościuszki).

Po przeprowadzeniu już wcześniejszych działań tj, demontażu 3 szt. progów zwalniających
i wydłużeniu zielonego światła dla kierunku głównego (ul. Śródmiejskiej), demontaż ww. progu jest kolejnym działaniem w celu poprawy przepustowości ruchu na odcinku ul. Śródmiejskiej.

Próg zostanie zdemontowany w poniedziałek 9 lipca 2018.