Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. (czwartek) rozpoczną się roboty drogowe w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta” – obejmujące  I etap zadania w zakresie przebudowy ul. Nowy Świat.

Zakres prac obejmie między innymi budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, oraz wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej.

W pierwszym etapie robót, prace prowadzone będą w ul. Nowy Świat na odcinku od Ronda Ptolemeusza do skrzyżowania z ul. Skalmierzycką, powodując wyłączenie z ruchu kołowego dwóch pasów ruchu – po stronie Państwowej Straży Pożarnej. Ruch pojazdów od strony Ronda Ptolemeusza w ul. Nowy Świat, zostanie skierowany na przeciwległy pas ruchu, oznaczając tym samym prowadzenie dwukierunkowego ruchu pojazdów – na jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Chodnik  po stronie robót zostanie wyłączony z ruchu pieszego na czas prowadzenia prac.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.