Przebudowa ul. Lipowej.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 29 listopada br. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Lipowej.

Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, budowę kanału deszczowego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na dwóch odcinkach ul. Lipowej: pomiędzy ul. Staszica a ul. Legionów oraz pomiędzy ul. Handlową a ul. Zgodną (łącznie ze skrzyżowaniem).

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

  • ul. Lipowa na odcinku pomiędzy ul. Staszica a ul. Legionów zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Ruch pieszy dozwolony będzie wyłącznie w celu dojścia do przyległych posesji,
  • ul. Lipowa na odcinku pomiędzy ul. Handlową a ul. Zgodną zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Ruch pieszych będzie utrzymany po jednej stronie ulicy (raz po jednej, raz po drugiej – w zależności od etapu robót),
  • ul. Lipowa na odcinku pomiędzy ul. Legionów a ul. Zgodną stanie się drogą bez przejazdu (tzw. „ślepą”) i wprowadzony zostanie na niej zakaz parkowania po prawej stronie ulicy (patrząc od ul. Legionów),
  • w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego połączenia ul. Zgodnej z ul. Lipową dojazd do ul. Zgodnej możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Staszica. Tym samym ul. Zgodna stanie się drogą bez przejazdu (tzw. „ślepą”) i wprowadzany zostanie na niej ruch dwukierunkowy oraz zakaz parkowania po obu stronach ulicy.

Na czas prowadzenia robót dojazd do odcinka ul. Lipowej nie objętego robotami wyznaczony zostanie przez ul. Handlową, ul. Nowy Świat i ul. Legionów, natomiast dojazd do ul. Zgodnej zostanie wyznaczony przez ww. ulice oraz ul. Staszica.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy