Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Serbinowska (sięgacz od ul. Serbinowskiej 3 – Cmentarz Żydowski)