Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Ogrodowa (odc. AWP – ul. Szewska)