Pierwszy etap Inwestorskiej i Asnyka zakończone

Zakończył się pierwszy etap budowy drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie Inwestorskiej. W zeszłym tygodniu drogowcy odebrali też zadanie, polegające na przebudowie odcinka Asnyka.

W ramach pierwszego z zadań wybudowano skrzyżowanie skanalizowane typu T, drogę o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 366 mb, ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.291 tys. złotych. Aktualnie realizowany jest etap II i III budowy drogi.

W zeszłym tygodniu drogowcy odebrali zadanie ,Przebudowana ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej”. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię jezdni na dł. 589 mb i miejsca parkingowe oraz uzupełniono odwodnienie uliczne o dodatkowe wpusty. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 956 tys. złotych.