Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Kolejny etap prac związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Kordeckiego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że od  dnia  21 maja (wtorek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Kordeckiego na odcinku od budynku Polikliniki do wjazdu na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2. 

Dojazd  do posesji znajdujących się poza zamkniętym odcinkiem robót możliwy będzie od strony ul. Częstochowskiej i ul. Polnej.

Przewidywany czas zakończenia tego etapu robót to  4 czerwca br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty związane z rozbudową ulicy Piwonickiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 17 maja br. rozpoczną się roboty związane z rozbudową ulicy Piwonickiej na odcinku od ul. Obozowej do posesji ul. Piwonicka 7.

W I etapie robót prowadzone będą prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przy utrzymaniu dwukierunkowego ruchu pojazdów i ograniczonej szerokości jezdni.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Stacja rowerowa Dworzec PKP przeniesiona w nową lokalizację

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 6 maja br. rozpoczęły się prace budowlane przed Dworcem Kolejowym w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty”, których zakończenie planowane jest na dzień 30 września br.
W związku z wyżej wymienionymi pracami budowlanymi stacja rowerowa Dworzec PKP funkcjonująca w ramach Systemu Kaliskiego Roweru Miejskiego, z dniem 08.05.2019r. zostanie przeniesiona w nową lokalizację przy ul. Miast Partnerskich obok wejścia do Galerii Amber

Całkowite wyłączenie z ruchu kołowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lubelskiej w Kaliszu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 6 maja br. od godz. 8.00 do 10 maja br. do godz. 18.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lubelskiej w Kaliszu.

Na czas trwania robót wyznaczony został objazd przez miejscowość Trojanów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

ul. Kazimierzowska

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 29 kwietnia (poniedziałek) trwający obecnie etap robót związanych z przebudową ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej zostanie rozszerzony o przebudowę miejsc postojowych po stronie Parku Miejskiego oraz chodnika zlokalizowanych na odcinku od ul. Kadeckiej do ul. Browarnej. Na czas trwania robót parkowanie pojazdów na tym odcinku ul. Kazimierzowskiej nie będzie możliwe (przejazd będzie utrzymany).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kordeckiego – kolejny etap robót

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 26 kwietnia od godziny 8:00 rozpoczną się prace związane z budową studni kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską. Na czas robót prawy pas ruchu na ul. Częstochowskiej (patrząc od strony Ronda Ptolemeusza) zostanie zwężony, a ruch kołowy regulowany będzie przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót (w godzinach nocnych za pomocą sygnalizacji świetlnej). Przewidywany czas zakończenia tego etapu robót to 30 kwietnia.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu w związku z zaplanowanym posadzeniem drzewek magnolii.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 27 kwietnia (sobota) w związku z zaplanowanym posadzeniem drzewek magnolii w al. Wolności, w godzinach 10.00 – 12.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego jezdni pomocniczej al. Wolności na odcinku od. ul. Jasnej do Mostu Trybunalskiego .

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa terenu Dworca PKS

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z dniem 24 kwietnia br. rozpoczęte zostaną roboty budowlane związane z przebudową terenu Dworca PKS w ramach zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Planowane zakończenie robót – do 30 września br.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie prowadzonych prac.

Przebudowa terenu pomiędzy Dworcem PKP – ul. Dworcową a Galerią Amber

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z dniem 6 maja br. rozpoczęte zostaną roboty budowlane związane z przebudową terenu pomiędzy Dworcem PKP – ul. Dworcową a Galerią Amber w ramach zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego.

W I etapie robót prowadzone będą prace na terenie stanowiącym obecnie parking wraz z drogą manewrową zawartym pomiędzy ul. Dworcową – terenem kolejowym a szczytem budynku Dworca PKP.

Planowane zakończenie całego zadania – do 30 września br.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie prowadzonych prac.

Kolejny etap przebudowy ul. Kordeckiego.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że od  dnia 15 kwietnia (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap przebudowy ul. Kordeckiego.

W dniach od 15 do 30 kwietnia wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek od ul. Kordeckiego posesja nr 4 do skrzyżowania z ul. Częstochowską. Mając na uwadze okres świąteczny, wjazd na teren parkingu kościelnego będzie możliwy w dniach 18 (od godz. 14.00) do dnia 23 kwietnia włącznie  – dojazd do parkingu wyłącznie od strony ul. Polnej.

Na czas budowy studni kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską, prawy pas ruchu na ul. Częstochowskiej (patrząc od strony Ronda Ptolemeusza) zostanie zwężony, a ruch kołowy regulowany będzie przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.