Od 21 do 24 czerwca prowadzone będą roboty w ul. Rajskowskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 21 (poniedziałek) do 24 (czwartek) czerwca br. prowadzone będą roboty związane z układaniem warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Rajskowskiej na odcinku pomiędzy rz. Prosną a mostem na rz. Swędrni. W czasie prowadzenia robót wystąpią utrudnienia w dojeździe do posesji zlokalizowanych w obrębie ww. odcinka ul. Rajskowskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.