Więcej o: Wiaty przystankowe

Wiaty przystankowe

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu starając się polepszyć standard podróżowania komunikacją miejską wyposaża przystanki autobusowe w nowoczesne wiaty przystankowe. Niestety dochodzi do incydentów w wyniku których wiaty są niszczone. Taki incydent miał miejsce m.in. w niedziele (06.05.2018) przy ulicy Rzymskiej.
Wszystkich świadków zdarzenia mogących zidentyfikować sprawców w celu pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej i finansowej prosimy o kontakt telefoniczny: 62 59 85 200 lub drogą mailową: sekretariat@zdm.kalisz.pl

Więcej o: Uruchomienie wyświetlaczy czasu

Uruchomienie wyświetlaczy czasu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. piątek 4 maja) planowane jest uruchomienie wyświetlaczy czasu (tzw. sekundników) na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Warszawską. Do końca następnego tygodnia tj. do dnia 12 maja planowane jest zainstalowanie oraz uruchomienie wyświetlaczy czasu na Pl. Kilińskiego , ,,Rogatce,, oraz na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej z ul. Kopernika.
W dalszej kolejności planowane jest wyposażenie sygnalizacji świetlnej w wyświetlacze na skrzyżowaniu ul. Śródmiejska – Fabryczna.
Wyświetlacz czasowy – to urządzenie elektroniczne wskazujące uczestnikom ruchu wartość czasu pozostającego do końca sygnału (czerwonego lub zielonego ) nadawanego przez sygnalizator.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyświetlacze czasu mogą być stosowane z sygnalizacją świetlną stałoczasową a taka funkcjonuje na w/w skrzyżowaniach ulic.
W rozwiązaniu przyjętym na terenie m. Kalisza, wyłączenie wyświetlania wartości czasu nadawanego sygnału zielonego i czerwonego następować będzie 4s przed końcem nadawania odpowiedniego sygnału.
Z uwagi na funkcjonowanie na danym skrzyżowaniu różnych programów sygnalizacji świetlnej (uzależnionych od natężenia ruchu w danej porze dnia) , MZDiK zastrzega możliwość automatycznego krótkotrwałego wyłączenia wyświetlaczy czasu na etapie przechodzenia z jednego programu na drugi.

Więcej o: Sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej

Sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej

Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 28 kwietnia br. nastąpią sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej polegające
na wprowadzeniu w soboty i niedziele dodatkowych kursów linii nr 3A z przystanku Kalisz, Wyszyńskiego Słoneczna 10 do miejscowości Szałe.

Godziny odjazdów autobusów z przystanku Kalisz, Wyszyńskiego Słoneczna 10 w soboty i niedziele od dnia 28 kwietnia br.:

7:39, 8:39, 9:39, 10:39, 11:39, 12:39, 13:39, 14:39, 15:39, 16:39, 17:39, 18:39, 19:39, 20:39.

Godziny odjazdów autobusów z przystanku Szałe Pętla 01 w soboty i niedziele od dnia 28 kwietnia br.:

8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:49, 19:49, 20:49, 21:49.

Dodatkowe połączenia mają na celu poprawę dostępności do terenów działkowych
i rekreacyjnych w sezonie letnim.

Przypominamy, że miejscowość Szałe należy do strefy podmiejskiej, w związku z tym jednorazowe bilety papierowe o nominale miejskim (2,70 zł i 1,35 zł) uprawniają do przejazdu tylko do przystanku Kalisz, Pokrzywnicka Tama 07.

Ponadto od dnia 28 kwietnia br. godzina odjazdu kursu linii nr 5 o godz. 6:15 z przystanku Wyszyńskiego Słoneczna 10 w dni robocze, soboty i niedziele zostanie przesunięta na godz. 6:20.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.

Więcej o: Kursowanie autobusów od 30 kwietnia do 6 maja (długi weekend majowy)

Kursowanie autobusów od 30 kwietnia do 6 maja (długi weekend majowy)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniach od 30 kwietnia do 6 maja br., czyli w tzw. „długi weekend majowy” autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą następująco:

 

30.04.2018 PONIEDZIAŁEK jak w dni robocze, zgodnie z rozkładem jazdy
01.05.2018 WTOREK jak w niedziele i święta, zgodnie z rozkładem  jazdy
02.05.2018 ŚRODA jak w robocze, zgodnie z rozkładem jazdy
03.05.2018 CZWARTEK jak w niedziele i święta, zgodnie z rozkładem jazdy
04.05.2018 PIĄTEK jak w robocze, zgodnie z rozkładem jazdy
05.05.2018 SOBOTA jak w soboty, zgodnie z rozkładem jazdy
06.05.2018 NIEDZIELA jak w niedziele i święta, zgodnie z rozkładem  jazdy

 

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.

Więcej o: Rower miejski 2018-2020

Rower miejski 2018-2020

Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje o podpisaniu umowy na świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018-2020.

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca firma Nextbike Polska S.A. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, uruchomi 30 stacji rowerowych z łączną liczbą rowerów w ilości 273 szt. w ramach systemu pn. Kaliski Rower Miejski. Usługa będzie świadczona przez okres 20 miesięcy, podzielony na trzy sezony:

1/ od 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r.,

2/ od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r,

3/ od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r.

 

Zgodnie z zawartą umową w pierwszym sezonie o 1 maja uruchomione zostaną pierwsze 12 stacji, kolejne lokalizacje będą uruchamiane 1 czerwca i 1 lipca. System będzie funkcjonował do końca października, a w latach 2019 oraz 2020 wszystkie 30 stacje będą czynne od 1 kwietnia.

 

 

Osoby chcące skorzystać z roweru będą miały do dyspozycji stronę internetową oraz aplikację na smartfony, za pomocą której przed wypożyczeniem dokonywać będą rejestracji. Jednocześnie użytkownicy za pomocą wyżej wymienionego dostępu, będą mogli uzyskać informację o aktualnej ilości wolnych rowerów w wybranej przez siebie lokalizacji.  Przed wypożyczeniem trzeba będzie również wpłacić na utworzone konto minimalną kwotę 10 zł, z którego po przekroczeniu 30 minutowego darmowego okresu wypożyczania pobierana będzie kwota:

 

  • od 0 do 30min –  bez opłat,
  •  31-60 min – 1 zł
  • każda kolejna rozpoczęta godzina – 2 zł.

 

Opłaty można będzie również dokonać kartą zbliżeniowa bezpośrednio w stacji rowerowych.

 

 

Więcej o: Nowa organizacja ruchu w ciągu ul. Śródmiejskiej

Nowa organizacja ruchu w ciągu ul. Śródmiejskiej

W związku z bliskim zakończeniem prac związanych z wprowadzeniem dwukierunkowego ruchu dla rowerzystów w ciągu ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do ul. Narutowicza, MZDiK uprzejmie informuje, że nowa organizacja ruchu przedstawiała będzie się następująco:

1. W ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do ul. Narutowicza, przy lewej krawędzi jezdni wyznaczony zostanie pas ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m z kierunkiem jazdy w stronę Rogatki (kontrapas). Na skrzyżowaniu ul. Śródmiejska-Fabryczna-Kościuszki oraz na Rogatce przejazd rowerzystów poruszających się kontrapasem kierowany będzie przez sygnalizację świetlną, która wyposażona została w dodatkowe sygnalizatory dla rowerzystów.

2. W ul. Śródmiejskiej wyznaczony zostanie jeden pas ruchu o szerokości 3,5 m, którym poruszać się będą pojazdy, a także na zasadach ogólnych rowerzyści jadący w stronę Mostu Kamiennego,

3. W ul. Śródmiejskiej, na odcinku od Rogatki do al. Wolności, umieszczone zostaną progi zwalniające wyspowe, wyspy dzielące na wlotach skrzyżowań oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h,

4. Skrzyżowanie ul. Śródmiejska-Fabryczna-Kościuszki wyposażone zostało w nową sygnalizację świetlną, a w ul. Śródmiejskiej za ul. Fabryczną wyznaczone zostało nowe przejście dla pieszych,

5. W związku z pozostawieniem dla ruchu kołowego w ul. Śródmiejskiej jednego pasa ruchu, zmianie uległa również organizacja ruchu na wlocie ul. Górnośląskiej w Rogatkę:
– wewnętrzny pas ruchu przeznaczony został do jazdy wyłącznie w lewo w ul. Harcerską,
– zewnętrzny pas ruchu przeznaczony został do jazdy na wprost (w ul. Śródmiejską) oraz w prawo (do ul. Lipowej).

6. Miejsca postojowe w ciągu ul. Śródmiejskiej pozostaną bez zmian.

Więcej o: Utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej

Utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z organizacją XXXIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018” w dniach
14 i 15 kwietnia br. nastąpią utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej:

14 kwietnia br. (sobota) w godz. 15:00 – 15:20 w czasie przejazdu kolumny wyścigu ulicami: Główny Rynek, Złota, Parczewskiego, Plac Kilińskiego, Warszawska, Łódzka – ruch drogowy będzie chwilowo zatrzymany;

15 kwietnia br. (niedziela) w godz. 10:30 – 15:30 w związku z całkowitym lub częściowym wyłączeniem z ruchu drogowego ulic: Ułańskiej, Bankowej, Alei Wolności, Placu Bogusławskiego, Częstochowskiej, Nowego Światu, autobusy kursowały będą zmienionymi trasami:

Linie nr 3A, 3B, 3C w kierunku Osiedla Dobrzec od Ronda Ptolemeusza ulicami: Szlak Bursztynowy – Łódzką – Plac Jana Pawła II – Babina …,

Linie nr 3A, 3B, 3C w kierunku ul. Częstochowskiej ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Podmiejską – Górnośląską – Harcerską – Chopina – Parczewskiego – Plac Jana Pawła II – Łódzką – Szlak Bursztynowy – Rondo Ptolemeusza …,

Linia nr 11 w kierunku Osiedla Dobrzec ulicami: Lubelską – Łódzką – Plac Jana Pawła II – Babina – Nowy Rynek – Chopina – Harcerską – Nowy Świat – Legionów …,

Linia nr 11 w kierunku Osiedla Winiary ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Podmiejską – Górnośląską – Legionów – Nowy Świat – Śródmiejską – Aleją Wolności – Sukienniczą – Plac Jana Pawła II …,

Linie 12, 12K w kierunku Osiedla Dobrzec ulicami: … Parczewskiego – Plac Jana Pawła II – Babina – Nowy Rynek – Chopina – Harcerską – Nowy Świat – Legionów …,

Linie 12, 12K w kierunku Cmentarza Komunalnego ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Skłodowskiej-Curie – Aleją Wojska Polskiego – Podmiejską – Górnośląską – Legionów – Nowy Świat – Śródmiejską – Aleją Wolności – Sukienniczą – Plac Jana Pawła II …,

Linia nr 19  w kierunku Osiedla Dobrzec ulicami: … Plac Jana Pawła II – Babina – Nowy Rynek – Chopina – Harcerską – Nowy Świat – Legionów …,

Linia nr 19 w kierunku Osiedla Majków ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Skłodowskiej-Curie – Aleją Wojska Polskiego – Podmiejską – Górnośląską – Legionów – Nowy Świat – Śródmiejską – Aleją Wolności – Sukienniczą – Plac Jana Pawła II …

W czasie trwania objazdów nieczynne będą przystanki: Ułańska 02, Bankowa 01 i 02, Częstochowska Teatr 01 i 02, Częstochowska Inkubator 03 i 04.

Ponieważ zmiany w organizacji ruchu mogą powodować zakłócenia w punktualności kursowania autobusów na wymienionych liniach, za powstałe z powyższego utrudnienia wszystkich pasażerów serdecznie przepraszamy.

 

Więcej o: Słupy ogłoszeniowe

Słupy ogłoszeniowe

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zawiadamia, o zawarciu umowy z firmą RENGL POLSKA Sp. z o.o. , która odpowiedzialna będzie za odpłatne umieszczanie  na słupach i tablicach ogłoszeniowych informacji, ogłoszeń, obwieszczeń, afiszy, plakatów na zlecenie zainteresowanych osób.

W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt z przedstawiciel firm RENCL POLSKA Sp. o.o. za pośrednictwem  numerem telefonu +48 514 126 840 lub elektronicznej skrzynki pocztowej info@rengl.pl