1.11.2023 r. (Wszystkich Świętych) – organizacja ruchu

Informacja dotycząca organizacji ruchu w zakresie dojazdu i parkowania pojazdów na terenach przyległych do cmentarzy na terenie miasta Kalisza, w związku z dniem Wszystkich Świętych.

I.   Cmentarz przy ul. Poznańskiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

 • w dniu 1 listopada w godz. od 6:00 do 18:00 w ul. Poznańskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Ronda NSZZ Solidarność przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i samochodów TAXI. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony Al. Wojska Polskiego w kierunku Ronda NSZZ Solidarność. Powrót pojazdów od strony Cmentarza Komunalnego w kierunku Centrum będzie możliwy wyłącznie poprzez ul. Stanczukowskiego lub ul. Piłsudskiego.
 • od dnia 31 października do 2 listopada zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenach trawiastych przyległych do cmentarza. Dodatkowo, jeśli pozwolą na to warunki terenowe, wyznaczony zostanie parking przy ul. Poznańskiej na działce położonej w odległości ok. 400 m od cmentarza (prawa strona jadąc od Ronda NSZZ Solidarność).
 • od dnia 31 października do 2 listopada zostanie udostępniony do parkowania betonowy plac mieszczący się po prawej stronie ul. Poznańskiej przy końcu Cmentarza Komunalnego,

W dniach 31 października i 1 listopada parkowanie będzie możliwe również na terenie parkingów przy sklepach Carrefour i Decathlon natomiast na terenie Uniwersytetu Kaliskiego wyłącznie w dniu 1 listopada w godz. 6.30 – 18.30.

II.  Cmentarz przy ul. Łódzkiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

W dniach od 31 października do 2 listopada włącznie, do parkowania pojazdów udostępnione zostaną zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni ul. Łódzkiej na odcinku ul. Miła – ul. Rajskowska. Parkowanie pojazdów na zewnętrznych pasach ruchu wyznaczone zostanie ukośnie w stosunku do osi jezdni.

III. Cmentarz przy ul. Częstochowskiej

Organizacja ruchu i parkowania pojazdów będzie analogiczna jak w roku poprzednim.

W okresie od 31 października od godz. 6:00do 1 listopada do godz. 24.00 włącznie, od skrzyżowania z ul. Budowlanych do restauracji Aljo wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku.

W dniu 1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu PSS „Społem” przy ul. Częstochowskiej 149 (naprzeciw Straży Pożarnej).

Remont przejazdu kolejowego na ul. Ks. Jolanty- utrudnienia w ruchu kołowym.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z zaplanowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim remontem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Księżnej Jolanty, od dnia 16 października br. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 30 października br. (poniedziałek) do godz. 23.00 ww. przejazd kolejowy zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Ruch pieszych zostanie skierowany na tymczasowe przejście w obrębie przejazdu.

Na czas trwania robót wyznaczone zostaną następujące trasy objazdu:

 1. Z Kalisza w kierunku Brzezin oraz ul. Starożytnej:
 1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i wysokości do 3 m przez: ul. Częstochowską, ul. Rzymską (droga wojewódzka nr 450), ul. Galla Anonima, ul. Ptolemeusza, ul. Ks. Jolanty,
 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t przez: ul. Łódzką (droga krajowa nr 12) do miejscowości Opatówek, następnie przez miejscowości Trojanów, Szałe, ul. Pokrzywnicką do ul. Starożytnej,
 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t przez: ul. Łódzką (droga krajowa nr 12), Opatówek, Błaszki, dalej drogą wojewódzką nr 449 do Brzezin, następnie przez Godziesze Wielkie, Borek do ul. Starożytnej.
 1. Od strony Brzezin w kierunku Kalisza:
 1. dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i wysokości do 3 m przez: Godziesze Wielkie, Borek, ul. Starożytną, ul. Ks. Jolanty, ul. Ptolemeusza, ul. Wykopaliskową, ul. Rzymską do ul. Częstochowskiej,
 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t: drogą wojewódzką nr 449 do Błaszek, drogą krajową nr 12 przez Opatówek do ul. Łódzkiej w Kaliszu (droga krajowa nr 12).
 1. Objazdy dla autobusów komunikacji zbiorowej:
 2. od Ronda Na Trakcie Wieluńskim w Kaliszu (skrzyżowanie ul. Częstochowska/Ks. Jolanty) przebiegał będzie przez: ul. Częstochowską, ul. Rzymską, ul. Galla Anonima, ul. Ptolemeusza, ul. Ks. Jolanty do ul. Starożytnej.
 • od strony m. Szałe i m. Wolica przebiegał będzie przez: ul. Starożytną, ul. Ks. Jolanty, ul. Ptolemeusza, ul. Wykopaliskową, ul. Rzymską do ul. Częstochowskiej.
Schemat objazdu dla pojazdów poniżej 2,5 t.
Schemat objazdu dla pojazdów powyżej 2,5 t.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i tablic wskazujących trasę objazdu. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

6.10.2023 – utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Torowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 6 października br. (piątek) w godzinach 8.00 – 16.00 przeprowadzone będą przez PKP prace przy redukcji korony drzew na ul. Torowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Działkowej w Kaliszu.

Na czas prac na wskazanym odcinku ul. Torowej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (od ul. Grunwaldzkiej w kierunku ul. Działkowej).

Dla pojazdów jadących od strony ul. Spółdzielczej w kierunku ul. Obozowej wyznaczony zostanie objazd przez ul. Działkową, ul. Głogowską i ul. Grunwaldzką.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

16.10.2023 – rozpoczęcie przebudowy ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 16 października br, (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Spółdzielczej  i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej (na odcinku od ul. Spółdzielczej do skrzyżowania z ul. Karpacką) – po stronie prawej (patrząc od strony ul. Torowej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku ulic objętych robotami jeden kierunek ruchu – od strony ul. Karpackiej w kierunku ul. Torowej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania dwóch przystanków autobusowych w ciągu w/w ulic – po stronie prowadzonych robót.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Mecz piłkarski na Stadionie Miejskim

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją meczu piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w dniu 26 września br. (wtorek), w tymże dniu wprowadzone zostaną istotne zmiany w ruchu drogowym, a mianowicie:

 1. W godzinach od 16:30 do ok. godz. 21:30, wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Łódzka na odcinku pomiędzy ul. Warszawską a ul. Szlak Bursztynowy. Przejazd pojazdów na trasie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Łódzką będzie możliwy przez nowo wybudowany odcinek ul. Szlak Bursztynowy (pomiędzy ul. Łódzką a ul. Braci Niemojowskich) oraz ulicę Braci Niemojowskich.
  Decyzję o przywróceniu ruchu kołowego na ul. Łódzkiej podejmie Policja.
 2. Na czas wyłączenia z ruchu kołowego w/w odcinka ul. Łódzkiej, wyłączone zostaną z użytkowania wszystkie przystanki autobusowe na tymże odcinku ul. Łódzkiej.
 3. W godz. od 16:00 do ok. godz. 21:30 udostępniona zostanie do parkowania samochodów (wyłącznie dla przyjezdnych kibiców spoza Kalisza), ul. Łódzka na odcinku pomiędzy Stacją Paliw Orlen a ul. Szlak Bursztynowy.
 4. W godz. od 16:30 do ok. godz. 21:30, wyłączone zostaną z ruchu kołowego ulice:
 • Winiarska,
 • Idzikowskiego,
 • Więzienna,
 • Ciepła,
 • Przesmyk.
 1. W godz. od 16:30 – do ok. godz. 21:30 zamknięte zostanie połączenie ul. Łódzkiej z ul. Żwirki i Wigury oraz z ul. Prusa. Dojazd do ul. Żwirki i Wigury i ul. Prusa możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Braci Niemojowskich. Wyjazd z ul. Prusa i ul. Hożej możliwy będzie wyłącznie w prawo – w kierunku ul. Braci Niemojowskich.
 2. W godz. 14:00 do ok. godz. 21:30 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na niżej wymienionych ulicach:
 • ul. Żwirki i Wigury (na odc. Łódzka – Idzikowskiego),
 • ul. Więzienna,
 • ul. Ciepła,
 • ul. Sportowa (na odc. Łódzka – Wał Jagielloński).
 1. Przez całą dobę w dniu 26 września obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na parkingu przylegającym do terenu Stadionu Miejskiego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

XLII Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym w dniu 1 października br. XLII Międzynarodowym Biegiem Ulicznym Ptolemeusza, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów.

 1. na ul. Teatralnej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w okresie od 28 września (czwartek) od godz. 6:00 do 2 października (poniedziałek) do godz. 12:00,
 2. na pl. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w okresie od 30 września (sobota) od godz. 19:00 do 1 października (niedziela) do godz. 17:00,
 3. w al. Wolności (na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej) i ul. Częstochowskiej (na odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w dniu 1 października od godz. 6:00 do godz. 15:00,
 4. w ul. Górnośląskiej (na odc. od ul. Podmiejskiej do Rogatki – prawa strona jadąc od ul. Podmiejskiej), ul. Śródmiejskiej (odc. od Rogatki do ul. Narutowicza), ul. Narutowicza, ul. Babina, pl. Kilińskiego (na odc. od ul. 3-go Maja do ul. Babina)  obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w dniu 1 października  od godz.  10:00 do godz. 15:00 po stronie trasy biegu głównego.
 1. Zamknięcie ulic dla ruchu kołowego w dniu 1 października:
 • Plac Bogusławskiego,
 • ul. Śródmiejska na odc. od ul. Fabrycznej do Mostu Kamiennego,
 • al. Wolności na odc. od Śródmiejskiej do ul. Bankowej,
 • ul. Bankowa na odc. od Wału Piastowskiego do al. Wolności,
 • ul. Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,
 • w godz. od 11:30 do ok. 14:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu Głównego tj.:          
 • aleja Wolności,
 • Plac Bogusławskiego,
 • Częstochowska (na odc. od ul. Bankowej do Ronda Ptolemeusza),
 • Szlak Bursztynowy (prawa jezdnia na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Dworcowej),
 • ul. Dworcowa (na odc. Szlak Bursztynowy do ul. Miast Partnerskich),
 • ul. Miast Partnerskich (na odc. od ul. Dworcowej do ul. Podmiejskiej),
 • ul. Podmiejska (na odc. od ul. Miast Partnerskich do ul. Górnośląskiej),
 • ul. Górnośląska na całej długości – dwa pasy ruchu w kierunku Rogatki, (dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ul. Podmiejskiej – jednym, skrajnym  pasem ruchu),
 • ul. Śródmiejska (na odc. od Rogatki do ul. Narutowicza),
 • ul. Narutowicza,
 • ul. Wodna (na odc. od ul. Parczewskiego do ul. Babina),
 • ul. Babina (na odc. od ul. Wodnej do  pl. Kilińskiego),
 • pl. Kilińskiego (na odc. od ul. Babina do ul. 3-go Maja – jezdnia po stronie ul. 3 Maja),
 • ul. Warszawska (na odc. od pl. Kilińskiego do ul. Łódzkiej),
 • ul. Łódzka (na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szlak Bursztynowy) – prawy pas ruchu. Dopuszczony będzie ruch pojazdów: dwoma pasami ruchu dla jadących od strony ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Warszawskiej oraz jednym pasem ruchu (wewnętrznym) dla jadących od strony ul. Warszawskiej w kierunku ul. Szlak Bursztynowy,
 • ul. Szlak Bursztynowy (na odc. od ul. Łódzkiej do Ronda Ptolemeusza),
 • ul. Częstochowska (na odc. od Ronda Ptolemeusza do Pl. Bogusławskiego).  

       Decyzję o faktycznym zamknięciu w/w ulic biegu podejmie Policja.

Bieg główny odbędzie się po następującej trasie :

Pl. Bogusławskiego (start) – ul. Częstochowska – Rondo Ptolemeusza – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Dworcowa – ul. Miast Partnerskich – ul. Podmiejska – ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska – ul. Narutowicza – ul. Wodna – ul. Babina – pl. Kilińskiego – ul. Warszawska – ul. Łódzka – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Częstochowska – pl. Bogusławskiego (meta).

W trakcie biegu głównego, na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję (z wyjątkiem ul. Górnośląskiej i ul. Łódzkiej jak opisano powyżej). Otwarcie zamkniętych odcinków ulic będzie następowało przez Policję – niezwłocznie po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Na czas zamknięcia odcinka al. Wolności, ul. Częstochowskiej oraz ul. Szlak Bursztynowy, ruch pojazdów będzie się odbywał następująco:

 • pojazdy przemieszczające się ul. Częstochowską (od strony ul. Budowlanych) w kierunku Ronda Ptolemeusza będą mogły jechać wyłącznie w ul. Kordeckiego,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony m. Opatówek), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie prosto (w kierunku ul. Warszawskiej) lub w prawo (w kierunku ul. Braci Niemojowskich),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony ul. Warszawskiej), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie prosto (w kierunku m. Opatówek) lub w lewo (w kierunku ul. Braci Niemojowskich),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Szlak Bursztynowy (od strony ul. Górnośląskiej) będą mogły dojechać wyłącznie do Ronda Ptolemeusza, a następnie w ul. Częstochowską w kierunku ul. Budowlanych,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Dworcową (od strony ul. Obozowej) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Polnej (do czasu przebiegnięcia ostatniego zawodnika),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Sukienniczą (od strony pl. św. Józefa) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Kazimierzowską.

31.08.2023 – utrudnienia w ruchu na ul. Polnej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 31 sierpnia br. (czwartek) w godz. 06.00 – 20.00 na ul. Polnej na odcinku od ul. Szlak Bursztynowy do ul. Skalmierzyckiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu nawierzchni jezdni.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Święto Ulicy Niecałej- wyłączenie z ruchu kołowego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy plenerowej pn. „Święto Ulicy Niecałej”, w dniu 2 września br. (sobota) w godz. od 05:00 do 24:00 ul. Niecała wyłączona zostanie z ruchu kołowego oraz obowiązywał będzie na całej jej długości zakaz zatrzymywania się pojazdów

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające z tego utrudnienia

Zmiana organizacji ruchu (31.08 – 03.09) – 17 Multi Art Festiwal

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy społeczno – kulturalnej pn. „17 Multi Art Festiwal” w dniach od 31 sierpnia br. (czwartek) do dnia 3 września br. (niedziela), wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. W dniach od 30 sierpnia (czwartek) od godz. 20:00 do 3 września (niedziela) do godz. 8:00 na ul. Przechodniej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów,
 2. W dniach od 1 września (piątek) od godz. 14.00 do 3 września (niedziela) do godz. 8.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Przechodniej z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ww. ulicy do przyległych posesji,

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające z tego utrudnienia.

„Calisia Triathlon” – zmiany w organizacji ruchu na ulicach Miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy sportowej w dniu 27 sierpnia br. (niedziela) pn. „Calisia Triathlon”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach Miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego:

 1. W godz. od 8:30 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy rowerowej zawodów.

 Decyzję o zamknięciu trasy rowerowej podejmie Policja. Podczas trwania zawodów, ruch pojazdów będzie mógł się odbywać wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

Ulice (drogi) wyłączone z ruchu kołowego:

 • ul. Sportowa,
 • ul. Łódzka (odcinek Szlak Bursztynowy – Warszawska),
 • ul. Warszawska na całej długości,
 • droga wojewódzka nr 470 na odcinku od granic m. Kalisza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew,
 • droga powiatowa nr 4600P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 w m. Skarszew do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rożdżały,
 • droga gminna w m. Rożdżały do m. Słoneczna.
 • Na czas trwania zawodów wprowadzone zostaną następujące objazdy:
 1. z ul. Łódzkiej DK nr 12 (przed skrzyżowaniem z ul. Szlak Bursztynowy):
 2. w kierunku Centrum poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Częstochowską do al. Wolności,
 3. w kierunku Poznania poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego do ul. Poznańskiej (DK nr 12),
 4. w kierunku Konina poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego do ul. Stawiszyńskiej (DK nr 25),
 5. w kierunku Wrześni poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego, ul. Piłsudskiego do ul. Godebskiego (DW nr 442),
 6. w kierunku Koła poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Górnośląską, ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego, ul. Stawiszyńską, DK nr 25 do m. Kokanin, drogę powiatową nr 4600P (odcinek Kokanin – Skarszew) do DW nr 470.
 1. z drogi wojewódzkiej DW nr 470 (w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew):
 2. w kierunku Kalisza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogą krajową nr 25 (wjazd ul. Stawiszyńską),
 3. w kierunku Sieradza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, ul. Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy do DK nr 12 (ul. Łódzka),
 4. w kierunku Grabowa poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Polną, ul. Budowlanych do ul. Częstochowskiej (DW nr 450).
 • W godz. od 09:00 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegowej zawodów.

 Decyzję o zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.

Trasa biegowa: ul. Sportowa (start i meta) na wysokości Aquapark, Wał Matejki z nawrotem na wysokości Pola Golfowego przy ul. Wiankowej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania zawodów do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Kalisza, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.