Budowa ul. Dębowej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do posesji przy ul. Dębowej 10

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 30 sierpnia br. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa ul. Dębowej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do posesji przy ul. Dębowej 10”.

Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.