Bieg Ptolemeusza – zmiany w ruchu drogowym

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z organizowanym 38. Międzynarodowym Biegiem Ulicznym im. Klaudiusza Ptolemeusza wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów.

6 i 7 października 
Na pl. Bogusławskiego będzie obowiązywał całkowity zakaz parkowania pojazdów od 6 października (sobota) od godz. 18:00 do 7 października (niedziela) do godz. 17:00.
 
7 października 
 
1. W alei Wolności i ul. Częstochowskiej (na odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. 6:00 – 17:00,
 
2. W godz. 8.00 – 14.30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic:
– Śródmiejskiej na odcinku od ul. Kościuszki do al. Wolności (w godz. 10:30 –  14:30, również na odc. od ul. Kościuszki do Rogatki), 
– alei Wolności,
– Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,
 
3. W godz. 6:00 – 17:00 nastąpi zamkniecie dla ruchu kołowego placu Bogusławskiego,
 
4. W godz. 9:00 – 15:00 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w ul. Górnośląskiej (na odc. od ul. Legionów do Rogatki), Śródmiejskiej i Nowy Świat,
 
5. W godz. 10:30 – ok. 14:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu głównego. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy biegu podejmie policja. 
Ulice objęte całkowitym wyłączeniem z ruchu kołowego to:
– aleja Wolności,
– plac Bogusławskiego,
– Częstochowska (na odc. od ul. Bankowej do Ronda Ptolemeusza),
– Nowy Świat (dwa pasy ruchu od Ronda Ptolemeusza do Rogatki),
– Górnośląska (na odc. od Rogatki do ul. Legionów),
– Śródmiejska,

W trakcie biegu głównego na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez policję,
 
6. Na czas zamknięcia odcinka ul. Częstochowskiej i ul. Nowy Świat ruch pojazdów od strony Giełdy Kaliskiej na Rondzie Ptolemeusza będzie kierowany objazdami:
– w lewo, w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku Ostrowa Wlkp.,
– w prawo, w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Łódzkiej do centrum.