Ruch pojazdów samochodowych w ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Budowlanych do Ronda Ptolemeusza ograniczony zostanie wyłączenie w celu dojazdu do przyległych nieruchomości.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi w ul. Częstochowskiej robotami w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta” od dnia 12 kwietnia br. (poniedziałek) ruch pojazdów samochodowych w ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Budowlanych do Ronda Ptolemeusza ograniczony zostanie wyłączenie w celu dojazdu do przyległych nieruchomości.

Pojazdy jadące w kierunku Centrum od strony ul. Księżnej Jolanty kierowane będą w ul. Budowlanych, dalej ul. Polną i ul. Szlak Bursztynowy do Ronda Ptolemeusza.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.