Roboty związane z przebudową drogi osiedlowej przebiegającej przy targowisku „Dobrzec”

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że z dniem 23 listopada br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi osiedlowej przebiegającej przy targowisku „Dobrzec” na terenie osiedla Dobrzec.

Robotami objęty zostanie odcinek od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na czas realizacji robót na ww. odcinku objętym robotami zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu (w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.