Roboty drogowe związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że z dniem 12 kwietnia br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Śródmiejską.

Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego, ruch pieszy będzie utrzymany wyłącznie w celu dojścia do przyległych posesji.  

Przewidywany termin zakończenia robót to 21 kwietnia br. (środa).                                     

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.