Przystanki dla autobusów

Transport publiczny na terenie miasta Kalisza odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej. Instrumentami tej konkurencji, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 są m.in.: ograniczenie korzystania z przystanków z podziałem dla poszczególnych grupy firm zajmujących się przewozem osób na terenie naszego miasta. Zgodnie z uchwała Nr XXXIX/528/2013 przewoźnicy posiadający zezwolenia na regularny przewóz osób mogą korzystać z uzgodnionych przystanków komunikacyjnych w okresie obowiązywania wydanych zezwoleń, dla takich przewoźników zostały wybrane przystanki i zaznaczone jako ogólnodostępne. Za każdorazowe zatrzymanie się na tych przystankach pobierana jest opłata zgodnie z ustawą budżetową.

W roku 2018 obowiązuje stawka: 0,0577 zł brutto

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/534/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kalisz, udostępnianych dla operatora i przewoźników

L.p. Nazwa przystanku komunikacyjnego Kierunek jazdy autobusu Udostępnienie Kategoria drogi Nr drogi Kilometraż
A
1 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Tylna 01 Nosków, Wrocławska Zachodnia Ogólnodostępny G 150 m.
2 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Tylna 02 Aleja Wojska Polskiego Tesco Ogólnodostępny G 300 m.
3 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Big Star 03 centrum Ogólnodostępny K K25 304+500 m.
4 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Tesco 04 Aleja Wojska Polskiego Tylna Operator / Linie regularne specjalne K K25 304+600 m.
5 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego STW 05 centrum Ogólnodostępny K K25 304+100 m.
6 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Big Star 06 Aleja Wojska Polskiego Tylna Ogólnodostępny K K25 304+450 m.
7 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Polmozbyt 07 centrum Ogólnodostępny K K25 303+750 m.
8 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego STW 08 Aleja Wojska Polskiego Big Star Ogólnodostępny K K25 304+150 m.
9 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Supersam 09 centrum Ogólnodostępny P 3+300 m.
10 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Polmozbyt 10 Aleja Wojska Polskiego STW Ogólnodostępny K K25 303+750 m.
11 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Widok 11 centrum Ogólnodostępny P 2+600 m.
12 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Supersam 12 Podmiejska Rondo Ogólnodostępny P 3+300 m.
13 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Poznańska 13 Aleja Wojska Polskiego Przybrzeżna Ogólnodostępny P 2+000 m.
14 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Widok 14 Aleja Wojska Polskiego Supersam Ogólnodostępny P 2+600 m.
15 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Przybrzeżna 15 Aleja Wojska Polskiego Majkowska Ogólnodostępny P 1+400 m.
16 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Poznańska 16 Aleja Wojska Polskiego Widok Ogólnodostępny P 1+900 m.
17 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Majkowska 17  Długosza, 3 – go Maja Ogólnodostępny P 850 m.
18 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Przybrzeżna 18 Aleja Wojska Polskiego Poznańska Ogólnodostępny P 1+300 m.
19 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Targowisko 19 Stawiszyńska Ogólnodostępny P 400 m.
20 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Mazurska 20 Aleja Wojska Polskiego Przybrzeżna Ogólnodostępny P 1
21 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Tesco 21 centrum Operator / Linie regularne specjalne K K25 304+600 m.
22 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Stawiszyńska 22 Aleja Wojska Polskiego Targowisko Ogólnodostępny P 100 m.
23 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego Targowisko 24  Aleja Wojska Polskiego Mazurska Ogólnodostępny P 400 m.
24 Kalisz, Armii Krajowej 01 Wojciechowskiego Operator / Linie regularne specjalne G 250 m.
25 Kalisz, Armii Krajowej 02 Aleja Wojska Polskiego Big Star Operator / Linie regularne specjalne G 300 m.
B
26 Kalisz, Babina 01 Nowy Rynek Ogólnodostępny P P6177P 150 m.
27 Kalisz, Bankowa 01 Legionów Handlowa Operator / Linie regularne specjalne P P6178P 150 m.
28 Kalisz, Bankowa 02 Plac Jana Pawła II Operator / Linie regularne specjalne P P6178P 150 m.
29 Kalisz, Bażancia PUK 01 Złota Działki Ogólnodostępny G G884050P 350 m.
30 Kalisz, Bażancia PUK 02 Wał Bernardyński Bażancia Ogólnodostępny G G884050P 350 m.
31 Kalisz, Będzińska 01 Połaniecka Operator / Linie regularne specjalne G G884051P 100 m.
32 Kalisz, Będzińska 02 Lubelska Operator / Linie regularne specjalne G G884051P 150 m.
33 Kalisz, Borkowska 01 Borkowska Działki Operator / Linie regularne specjalne P P6179P 100 m.
34 Kalisz, Borkowska 02 Skarszewska Operator / Linie regularne specjalne P P6179P 200 m.
35 Kalisz, Borkowska Działki 03 Długa Pętla Operator / Linie regularne specjalne P P6179P 700 m.
36 Kalisz, Borkowska Działki 04 Borkowska Operator / Linie regularne specjalne P P6179P 650 m.
37 Kalisz, Budowlanych 01 Polna Zielona Operator / Linie regularne specjalne P P6181P 200 m.
38 Kalisz, Budowlanych 02 Częstochowska Kubusia Puchatka Operator / Linie regularne specjalne P P6181P 100 m.
C
39 Kalisz, Chopina 01 Harcerska Operator / Linie regularne specjalne P P6183P 550 m.
40 Kalisz, Chopina 02 Parczewskiego Operator / Linie regularne specjalne P P6183P 500 m.
41 Kalisz, Częstochowska Teatr 01 Częstochowska Inkubator Operator / Linie regularne specjalne P P6186P 50 m.
42 Kalisz, Częstochowska Teatr 02 Plac Jana Pawła II Operator / Linie regularne specjalne P P6186P 50 m.
43 Kalisz, Częstochowska Inkubator 03 Częstochowska  Rypinek Operator / Linie regularne specjalne P P6186P 400 m.
44 Kalisz, Częstochowska Inkubator 04 Częstochowska Teatr Operator / Linie regularne specjalne P P6186P 400 m.
45 Kalisz, Częstochowska Rypinek 05 Częstochowska Szpital Kalmedica Operator / Linie regularne specjalne W W450 2+750 m.
46 Kalisz, Częstochowska Rypinek 06 Częstochowska Inkubator Operator / Linie regularne specjalne W W450 2+900 m.
47 Kalisz, Częstochowska Szpital Kalmedica 07  Częstochowska Szkoła Operator / Linie regularne specjalne W W450 3+100 m.
48 Kalisz, Częstochowska Szpital Kalmedica 08 Częstochowska  Rypinek Operator / Linie regularne specjalne W W450 3+200 m.
49 Kalisz, Częstochowska Szkoła 09 Częstochowska Kubusia Puchatka Ogólnodostępny W W450 3+600 m.
50 Kalisz, Częstochowska Szkoła 10 Częstochowska Szpital Kalmedica Ogólnodostępny W W450 3+600 m.
51 Kalisz, Częstochowska Kubusia Puchatka 11 Częstochowska WSK Operator / Linie regularne specjalne W W450 4+300 m.
52 Kalisz, Częstochowska Kubusia Puchatka 12 Częstochowska Szkoła Operator / Linie regularne specjalne W W450 4+200 m.
53 Kalisz, Częstochowska WSK 13 Księżnej Jolanty Ogólnodostępny W W450 4+650 m.
54 Kalisz, Czestochowska WSK 14 Częstochowska Kubusia Puchatka Ogólnodostępny W W450 4+800 m.
55 Kalisz, Częstochowska Elektryczna 15 Księżnej Jolanty Operator / Linie regularne specjalne W W450 4+950
56 Kalisz, Częstochowska Giełda 16 Częstochowska WSK Operator / Linie regularne specjalne W W450 5+350 m.
57 Kalisz, Częstochowska Giełda 17 Chotów/Żydów Operator / Linie regularne specjalne W W450 5+400 m.
D
58 Kalisz, Długa Stawiszyńska 01  Długa Ogólnodostępny P P6187P 100 m.
59 Kalisz, Długa Stawiszyńska 02  Staffa Ogólnodostępny P P6187P 150 m.
60 Kalisz, Długa 03 Długa Pętla Operator / Linie regularne specjalne P P6187P 850 m.
61 Kalisz, Długa 04 Długa Stawiszyńska Operator / Linie regularne specjalne P P6187P 900 m.
62 Kalisz, Długosza 01 Złota Haft Operator / Linie regularne specjalne P P6188P 200 m.
63 Kalisz, Długosza 02 Majkowska Operator / Linie regularne specjalne P P6188P 150 m.
64 Kalisz, Dobrzecka Reja 01 Dobrzecka Polifarb Operator / Linie regularne specjalne P P6189P 550 m.
65 Kalisz, Dobrzecka Reja 02 Aleja Wojska Polskiego Poznańska Operator / Linie regularne specjalne P P6189P 750 m.
66 Kalisz, Dobrzecka Polifarb 03 Dobrzecka Wiejska Operator / Linie regularne specjalne P P6189P 1
67 Kalisz, Dobrzecka Polifarb 04 Dobrzecka Reja Operator / Linie regularne specjalne P P6189P 1+200 m.
68 Kalisz, Dobrzecka Wiejska 05 Dobrzecka Kościół Operator / Linie regularne specjalne P P6189P 1+500 m.
69 Kalisz, Dobrzecka Wiejska 06 Dobrzecka Polifarb Operator / Linie regularne specjalne P P6189P 1+500 m.
70 Kalisz, Dobrzecka Kościół 07 Św. Michała Szlachecka Operator / Linie regularne specjalne P P6189P 2
71 Kalisz, Dobrzecka Kościół 08 Dobrzecka Wiejska Operator / Linie regularne specjalne P P6189P 2
72 Kalisz, Dworcowa Dworzec PKP 03 Dworcowa Operator / Linie regularne specjalne P P6190P 500 m.
E
73 Kalisz, Elektryczna Pratt & Whitney 01 Przystanek końcowy Operator / Linie regularne specjalne G G884115P 450 m.
74 Kalisz, Elektryczna Pratt & Whitney 02 Częstochowska WSK Operator / Linie regularne specjalne G G884115P 450 m.
G
75 Kalisz, Godebskiego Wrzesińska 01 Pawłówek Ogólnodostępny W W442 73+600 m.
76 Kalisz, Godebskiego Pętla 04 Stawiszyńska Kolejka Operator / Linie regularne specjalne K K12 270+250 m.
77 Kalisz, Godebskiego Wrzesińska 06 Stawiszyńska Ogólnodostępny W W442 73+600 m.
78 Kalisz, Górnośląska Polna 01 Górnośląska Kaliniec Operator / Linie regularne specjalne P P6191P 650 m.
79 Kalisz, Górnośląska Rogatka 02 Chopina, Śródmiejska Złoty Róg Operator / Linie regularne specjalne P P6191P 100 m.
80 Kalisz, Górnośląska Kaliniec 03 Górnośląska Dworzec PKS Operator / Linie regularne specjalne P P6191P 1+200 m.
81 Kalisz, Górnośląska Polna 04 Górnośląska Rogatka Operator / Linie regularne specjalne P P6191P 750 m.
82 Kalisz, Górnośląska Dworzec PKS 05 Podmiejska Rondo, Wrocławska Chłodnia Operator / Linie regularne specjalne P P6191P 1+600 m.
83 Kalisz, Górnośląska Kaliniec 06 Górnośląska Polna, Legionów Polna Operator / Linie regularne specjalne P P6191P 1+200 m.
84 Kalisz, Górnośląska Dworzec PKS 08 Górnośląska Kaliniec Operator / Linie regularne specjalne P P6191P 1+700 m.
85 Kalisz, Grunwaldzka Torowa 01 Obozowa CPN Operator / Linie regularne specjalne P 6192P 150 m.
86 Kalisz, Grunwaldzka Torowa 02 Tatrzańska Operator / Linie regularne specjalne P 6192P 100 m.
87 Kalisz, Grunwaldzka Karpacka 03 Grunwaldzka Torowa Operator / Linie regularne specjalne P 6192P 500 m.
88 Kalisz, Grunwaldzka Karpacka 04 Tatrzańska Operator / Linie regularne specjalne P 6192P 450 m.
H
89 Kalisz, Harcerska 01 Poznańska Ogólnodostępny W W450 1+400 m.
90 Kalisz, Harcerska Rogatka 02 Górnośląska Polna Operator / Linie regularne specjalne W W450 1+500 m.
91 Kalisz, Harcerska 04 Chopina Ogólnodostępny W W450 1+400 m.
I
92 Kalisz, Inwestorska Zetor 01 Aleja Wojska Polskiego Operator / Linie regularne specjalne Droga wewnętrzna
93 Kalisz, Inwestorska Zetor 02 Inwestorska Meyer Operator / Linie regularne specjalne Droga wewnętrzna
94 Kalisz, Inwestorska Meyer 03  Inwestorska Zetor Operator / Linie regularne specjalne Droga wewnętrzna
95 Kalisz, Inwestorska Meyer 04  Inwestorska Raben Operator / Linie regularne specjalne Droga wewnętrzna
96 Kalisz, Inwestorska Raben 05 Inwestorska Meyer Operator / Linie regularne specjalne Droga wewnętrzna
97 Kalisz, Inwestorska Raben 06 29 Pułku Piechoty Operator / Linie regularne specjalne Droga wewnętrzna
K
98 Kalisz, Kołobrzeska Okrąglicka 01 Łódzka Okrąglicka Operator / Linie regularne specjalne G G884200P 350 m.
99 Kalisz, Kołobrzeska Okrąglicka 02 Połaniecka Operator / Linie regularne specjalne G G884200P 300 m.
100 Kalisz, Korczak Poznańska 01 Stanczukowskiego Operator / Linie regularne specjalne G G884203P 50 m.
101 Kalisz, Korczak Poznańska 02 Poznańska Operator / Linie regularne specjalne G G884203P 50 m.
102 Kalisz, Korczak Słoneczny Stok 03 Korczak Słoneczny Stok Operator / Linie regularne specjalne G G884203P 450 m.
103 Kalisz, Korczak Słoneczny Stok 04 Korczak Poznańska Operator / Linie regularne specjalne G G884203P 450 m.
104 Kalisz, Kresowa 01 Legionów Polna Operator / Linie regularne specjalne P P6199P 150 m.
105 Kalisz, Kresowa 02 Tatrzańska Operator / Linie regularne specjalne P P6199P 200 m.
106 Kalisz, Księżnej Jolanty 01 Pokrzywnicka Starożytna, Starożytna Operator / Linie regularne specjalne P P6200P 1+100 m.
107 Kalisz, Księżnej Jolanty 02 Częstochowska WSK Operator / Linie regularne specjalne P P6200P 1
L
108 Kalisz, Legionów Handlowa 01 Legionów Polna Operator / Linie regularne specjalne P P6202P 150 m.
109 Kalisz, Legionów Handlowa 04 Ułańska Operator / Linie regularne specjalne P P6202P 200 m.
110 Kalisz, Legionów Polna 02 Legionów Handlowa Operator / Linie regularne specjalne P P6202P 650 m.
111 Kalisz, Legionów Polna 03 Górnośląska Kaliniec Operator / Linie regularne specjalne P P6202P 750 m.
112 Kalisz, Leśna 01 Leśna Winiary Pętla Operator / Linie regularne specjalne G G884229P 50 m.
113 Kalisz, Leśna 02 Łódzka Operator / Linie regularne specjalne G G884229P 50 m.
114 Kalisz, Leśna Winiary Pętla 02 Łódzka Operator / Linie regularne specjalne G G884229P 400 m.
115 Kalisz, Lipowa 01 Legionów Handlowa Operator / Linie regularne specjalne P P6203P 150 m.
116 Kalisz, Lubelska Winiary 01 Chełmska Operator / Linie regularne specjalne G G884236P 150 m.
117 Kalisz, Lubelska Winiary 02 Łódzka/Będzińska Operator / Linie regularne specjalne G G884236P 200 m.
118 Kalisz, Lubelska Winiary Pętla 02 Łódzka/Będzińska Operator / Linie regularne specjalne G G884236P 150 m.
Ł
119 Kalisz, Łódzka Warszawska 01 Łódzka OSRiR Ogólnodostępny K K12 273+400 m.
120 Kalisz, Łódzka Warszawska 02 Plac Jana Pawła II, Babina Ogólnodostępny K K12 273+500 m.
121 Kalisz, Łódzka OSRiR 03 Łódzka Sportowa Operator / Linie regularne specjalne K K12 274+100 m.
122 Kalisz, Łódzka OSRiR 04 Łódzka Warszawska Operator / Linie regularne specjalne K K12 274+300 m.
123 Kalisz, Łódzka Sportowa 05 Łódzka Miła Operator / Linie regularne specjalne K K12 274+350 m.
124 Kalisz, Łódzka Miła 06 Łódzka OSRiR Operator / Linie regularne specjalne K K12 274+950 m.
125 Kalisz, Łódzka Miła 07 Łódzka Tyniec Operator / Linie regularne specjalne K K12 275 m.
126 Kalisz, Łódzka Tyniec 08 Łódzka Miła Operator / Linie regularne specjalne K K12 275+700 m.
127 Kalisz, Łódzka Tyniec 09 Łódzka Winiary Fabryka Operator / Linie regularne specjalne K K12 275+800 m.
128 Kalisz, Łódzka Winiary Fabryka 10 Łódzka Tyniec Ogólnodostępny K K12 276+350 m.
129 Kalisz, Łódzka Winiary Fabryka 11 Łódzka Winiary Osiedle Ogólnodostępny K K12 276+600 m.
130 Kalisz, Łódzka Winiary Osiedle 12 Łódzka Winiary Fabryka Operator / Linie regularne specjalne K K12 276+950 m.
131 Kalisz, Łódzka Winiary Fabryka Pętla 13 Łódzka Tyniec Operator / Linie regularne specjalne K K12 276+450 m.
132 Kalisz, Łódzka Winiary Sieradzka 14 Łódzka Tyniec Operator / Linie regularne specjalne K K12 276+700 m.
133 Kalisz, Łódzka Winiary Osiedle 15 Łódzka Okrąglicka Operator / Linie regularne specjalne K K12 277+100m.
134 Kalisz, Łódzka Winiary 16 Łódzka Tyniec Ogólnodostępny K K12 277+500 m.
135 Kalisz, Łódzka Winiary 17 Zduny Ogólnodostępny K K12 277+400 m.
136 Kalisz, Łódzka Okrąglicka 18 Łódzka Tyniec Operator / Linie regularne specjalne K K12 277+900 m.
137 Kalisz, Łódzka Okrąglicka 19 Zduny Operator / Linie regularne specjalne K K12 278 m.
M
138 Kalisz, Majkowska Medix  01 Majkowska Kaliszanka Ogólnodostępny P P6204P 650 m.
139 Kalisz, Majkowska Medix 02      Nowy Rynek, Długosza Ogólnodostępny P P6204P 600 m.
140 Kalisz, Majkowska Kaliszanka 03 Piłsudskiego Operator / Linie regularne specjalne P P6204P 200 m.
141 Kalisz, Majkowska Kaliszanka 04      Nowy Rynek, Długosza Operator / Linie regularne specjalne P P6204P 150 m.
142 Kalisz, Metalowców Sulisławicka 01 Piwonicka Operator / Linie regularne specjalne P P6205P 100 m.
143 Kalisz, Metalowców Sulisławicka 02 Metalowców Pętla Operator / Linie regularne specjalne P P6205P 50 m.
144 Kalisz, Metalowców 03 Piwonicka Operator / Linie regularne specjalne P P6205P 350 m.
145 Kalisz, Metalowców 04 Metalowców Pętla Operator / Linie regularne specjalne P P6205P 350 m.
146 Kalisz, Metalowców Pętla 05 przystanek początkowy Operator / Linie regularne specjalne P P6205P 650 m.
147 Kalisz, Morelowa Stawiszyńska 02 Stawiszyńska Operator / Linie regularne specjalne P P6208P 250 m.
N
148 Kalisz, Nowy Rynek Chopina 02 Chopina Operator / Linie regularne specjalne P P6209P 50 m.
149 Kalisz, Nowy Rynek Tęcza 04 Długosza, Majkowska,Chopina Operator / Linie regularne specjalne P P6209P 100 m.
150 Kalisz, Nowy Rynek Babina 06 Chopina Ogólnodostępny P P6209P 200 m.
151 Kalisz, Nowy Świat Pogotowie 01 Szlak Bursztynowy Ogólnodostępny W W450 2+300 m.
152 Kalisz, Nowy Świat Rogatka 02 Harcerska Operator / Linie regularne specjalne W W450 1+700 m.
153 Kalisz, Nowy Świat 04 Nowy Świat Rogatka Operator / Linie regularne specjalne W W450 2
154 Kalisz, Nowy Świat Pogotowie 06 Ułańska Ogólnodostępny W W450 2+250 m.
O
155 Kalisz, Obozowa Przychodnia 01  Obozowa Centrozłom Operator / Linie regularne specjalne P P6210P 150 m.
156 Kalisz, Obozowa Przychodnia 02 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6210P 200 m.
157 Kalisz, Obozowa Centrozłom 03  Obozowa Wega Operator / Linie regularne specjalne P P6210P 400 m.
158 Kalisz, Obozowa Centrozłom 04 Obozowa CPN Operator / Linie regularne specjalne P P6210P 500 m.
159 Kalisz, Obozowa Wega 05 Obozowa  Pętla Operator / Linie regularne specjalne P P6210P 1+200 m.
160 Kalisz, Obozowa Wega 06 Obozowa Centrozłom Operator / Linie regularne specjalne P P6210P 1+100 m.
161 Kalisz, Obozowa Pętla 08 Obozowa Wega Operator / Linie regularne specjalne P P6210P 1+400 m.
P
162 Kalisz, Parczewskiego 02 Plac Jana Pawła II, Łódzka Warszawska Operator / Linie regularne specjalne G G884155P 300 m.
163 Kalisz, Piwonicka Obozowa 01 Metalowców Operator / Linie regularne specjalne P P6214P 50 m.
164 Kalisz, Piwonicka Obozowa 02 Obozowa Operator / Linie regularne specjalne P P6214P 50 m.
165 Kalisz, Piwonicka Metalowców 03 Metalowców Operator / Linie regularne specjalne P P6214P 500 m.
166 Kalisz, Piwonicka Metalowców 04 Obozowa Operator / Linie regularne specjalne P P6214P 500 m.
167 Kalisz, Plac Jana Pawła II 01 Stawiszyńska Skarszewska, Łódzka Warszawska Operator / Linie regularne specjalne G G884310P 50 m.
168 Kalisz, Plac Jana Pawła II 02 Bankowa Operator / Linie regularne specjalne G G884310P 100 m.
169 Kalisz, Plac Jana Pawła II 03 Babina Operator / Linie regularne specjalne G G884310P 50 m.
170 Kalisz, Podmiejska Rondo 01 Podmiejska Widok Operator / Linie regularne specjalne P P6216P 50 m.
171 Kalisz, Podmiejska Rondo 02 Górnośląska Dworzec PKS Operator / Linie regularne specjalne P P6216P 50 m.
172 Kalisz, Podmiejska Widok 03 Wyszyńskiego Operator / Linie regularne specjalne K K25 303+100 m.
173 Kalisz, Podmiejska Widok 04 Podmiejska Rondo Operator / Linie regularne specjalne K K25 303+200 m.
174 Kalisz, Podmiejska Wyszyńskiego 05 Stanczukowskiego Operator / Linie regularne specjalne K K25 302+900 m.
175 Kalisz, Podmiejska Wyszyńskiego 06 Podmiejska Widok Operator / Linie regularne specjalne K K25 302+900 m.
176 Kalisz, Pokrzywnicka Starożytna 01 Pokrzywnicka Operator / Linie regularne specjalne G G884266P 150 m.
177 Kalisz, Pokrzywnicka Starożytna 02 Starożytna Most Operator / Linie regularne specjalne G G884266P 100 m.
178 Kalisz, Pokrzywnicka 03 Pokrzywnicka Miodowa Operator / Linie regularne specjalne G G884266P 650 m.
179 Kalisz, Pokrzywnicka 04 Pokrzywnicka Starożytna Operator / Linie regularne specjalne G G884266P 700 m.
180 Kalisz, Pokrzywnicka Miodowa 05  Szałe Operator / Linie regularne specjalne G G884266P 1+100 m.
181 Kalisz, Pokrzywnicka Miodowa 06 Pokrzywnicka Operator / Linie regularne specjalne G G884266P 1+100 m.
182 Kalisz, Pokrzywnicka Tama 07  Szałe Operator / Linie regularne specjalne G G884266P 1+600 m.
183 Kalisz, Pokrzywnicka Tama 08 Pokrzywnicka Operator / Linie regularne specjalne G G884266P 1+600 m.
184 Kalisz, Polna Legionów 01 Polna Skalmierzycka, Kresowa Operator / Linie regularne specjalne P P6218P 850 m.
185 Kalisz, Polna Skalmierzycka 02 Legionów Polna Operator / Linie regularne specjalne P P6218P 1+300 m.
186 Kalisz, Polna Skalmierzycka 03 Polna Zielona Operator / Linie regularne specjalne P P6218P 1+200 m.
187 Kalisz, Polna Zielona 04 Polna Skalmierzycka Operator / Linie regularne specjalne P P6218P 1+700 m.
188 Kalisz, Polna Zielona 05 Budowlanych Operator / Linie regularne specjalne P P6218P 1+700 m.
189 Kalisz, Połaniecka 01 Kołobrzeska Okrąglicka Operator / Linie regularne specjalne G G884316P 300 m.
190 Kalisz, Połaniecka 02 Będzińska Operator / Linie regularne specjalne G G884316P 300 m.
191 Kalisz, Poznańska Wojska Polskiego 01 Poznańska Nowy Szpital Ogólnodostępny W W450 950 m.
192 Kalisz, Poznańska Wojska Polskiego 02 Harcerska Operator / Linie regularne specjalne W W450 1
193 Kalisz, Poznańska Nowy Szpital 03 Cmentarz Komunalny Ogólnodostępny W W450 300 m.
194 Kalisz, Poznańska Nowy Szpital 04 Poznańska Opel Ogólnodostępny W W450 300 m.
195 Kalisz, Poznańska Cmentarz Komunalny 05 Kościelna Wieś Operator / Linie regularne specjalne K K12 264+950 m.
196 Kalisz, Poznańska Cmentarz Komunalny 06 Poznańska Nowy Szpital Operator / Linie regularne specjalne K K12 265+50 m.
197 Kalisz, Poznańska Cmentarz Komunalny Pętla 07 Poznańska Cmentarz Komunalny Operator / Linie regularne specjalne K K12 264+800 m.
198 Kalisz, Poznańska Kampus PWSZ 08 Poznańska Cmentarz Komunalny Ogólnodostępny K K12 264+500 m.
199 Kalisz, Poznańska Kampus PWSZ 09 Kolonia Kościelna Wieś Ogólnodostępny K K12 264+500 m.
200 Kalisz, Poznańska Kampus PWSZ Pętla 11 Poznańska Cmentarz Komunalny Operator / Linie regularne specjalne K K12 264+450 m.
R
201 Kalisz, Romańska Wenedów 01 Romańska Szkoła Operator / Linie regularne specjalne P P6221P 1+600 m.
202 Kalisz, Romańska Wenedów 02 Rzymska Zakręt Operator / Linie regularne specjalne P P6221P 1+600 m.
203 Kalisz, Romańska Szkoła 03 Romańska Pętla Operator / Linie regularne specjalne P P6221P 1+100 m.
204 Kalisz, Romańska Szkoła 04 Romańska Wenedów Operator / Linie regularne specjalne P P6221P 1+100 m.
205 Kalisz, Romańska Pętla 05 Rzymska Operator / Linie regularne specjalne P P6221P 250 m.
206 Kalisz, Romańska Pętla  06 Romańska Szkoła Operator / Linie regularne specjalne P P6221P 250 m.
207 Kalisz, Rzymska Murowaniec 07 Chotów Operator / Linie regularne specjalne W W450 7+750m.
208 Kalisz, Rzymska Piwonice 01 Rzymska Celtycka Operator / Linie regularne specjalne W W450 5+800m.
209 Kalisz, Rzymska Piwonice 02 Częstochowska Giełda Operator / Linie regularne specjalne W W450 5+800 m.
210 Kalisz, Rzymska Celtycka 03 Rzymska Zakręt Operator / Linie regularne specjalne W W450 6+400 m.
211 Kalisz, Rzymska Celtycka 04 Rzymska Piwonice Operator / Linie regularne specjalne W W450 6+300 m.
212 Kalisz, Rzymska Zakręt 05 Murowaniec, Romańska Wenedów Ogólnodostępny W W450 7
213 Kalisz, Rzymska Zakręt 06 Rzymska Celtycka Ogólnodostępny W W450 6+950 m.
S
214 Kalisz, Serbinowska Widok 01 Aleja Wojska Polskiego Supersam Operator / Linie regularne specjalne P P6225P 200 m.
215 Kalisz, Serbinowska Młynarska 02 Aleja Wojska Polskiego Supersam Operator / Linie regularne specjalne P P6225P 550 m.
216 Kalisz, Serbinowska Młynarska 03 Górnośląska Kaliniec Operator / Linie regularne specjalne P P6225P 550 m.
217 Kalisz, Skarszewska Gdyńska 01 Skarszewska Topolowa Operator / Linie regularne specjalne P P6228P 700 m.
218 Kalisz, Skarszewska Gdyńska 02 Toruńska Pucka Operator / Linie regularne specjalne P P6228P 650 m.
219 Kalisz, Skarszewska Topolowa 03 Borkowska Operator / Linie regularne specjalne P P6228P 300 m.
220 Kalisz, Skarszewska Topolowa 04 Skarszewska Gdyńska/Borkowska Operator / Linie regularne specjalne P P6228P 350 m.
221 Kalisz, Skłodowskiej-Curie Wojska Polskiego 01 Armii Krajowej Operator / Linie regularne specjalne G G884361P 250 m.
222 Kalisz, Skłodowskiej-Curie Wojska Polskiego 02 Aleja Wojska Polskiego Big Star Operator / Linie regularne specjalne G G884361P 250 m.
223 Kalisz, Skłodowskiej-Curie Bursche 03 Armii Krajowej Operator / Linie regularne specjalne G G884361P 100 m.
224 Kalisz, Skłodowskiej-Curie Bursche 04 Aleja Wojska Polskiego Big Star Operator / Linie regularne specjalne G G884361P 50 m.
225 Kalisz, Spółdzielcza 01 Tatrzańska Operator / Linie regularne specjalne P P6230P 50 m.
226 Kalisz, Spółdzielcza 02 Kresowa Operator / Linie regularne specjalne P P6230P 50 m.
227 Kalisz, Staffa 02 Żeromskiego/Stawiszyńska Operator / Linie regularne specjalne G G884228P 0 m.
228 Kalisz, Stanczukowskiego Dobrzecka 01 Poznańska Nowy Szpital Operator / Linie regularne specjalne K K25 302+300 m.
229 Kalisz, Stanczukowskiego Dobrzecka 02 Podmiejska Pętla Operator / Linie regularne specjalne K K25 302+400 m.
230 Kalisz, Starożytna Most 01 Szałe/Wolica Operator / Linie regularne specjalne P P6232P 1+500 m.
231 Kalisz, Starożytna Most 02 Księżnej Jolanty Operator / Linie regularne specjalne P P6232P 1+400 m.
232 Kalisz, Starożytna Osadnicza 03 Wolica Operator / Linie regularne specjalne P P6232P 650 m.
233 Kalisz, Starożytna Osadnicza 04 Księżnej Jolanty Operator / Linie regularne specjalne P P6232P 600 m.
234 Kalisz, Starożytna Szałasowa 05 Wolica Ogólnodostępny P P6232P 1+400 m.
235 Kalisz, Starożytna Szałasowa 06 Księżnej Jolanty Ogólnodostępny P P6232P 1+300 m.
236 Kalisz, Starożytna Bizantyjska 07 Wolica Operator / Linie regularne specjalne P P6232P 1+700 m.
237 Kalisz, Starożytna Bizantyjska 08 Księżnej Jolanty Operator / Linie regularne specjalne P P6232P 1+700 m.
238 Kalisz, Stawiszyńska Skarszewska 01 Żołnierska Operator / Linie regularne specjalne P P6234P 300 m.
239 Kalisz, Stawiszyńska Skarszewska 02 Pl. Jana Pawła II Operator / Linie regularne specjalne P P6234P 250 m.
240 Kalisz, Stawiszyńska Morelowa 03 Stawiszyńska Kolejka Operator / Linie regularne specjalne K K12 271+200 m.
241 Kalisz, Stawiszyńska Morelowa 04 Stawiszyńska Skarszewska Operator / Linie regularne specjalne K K12 271+100 m.
242 Kalisz, Stawiszyńska Kolejka 05 Godebskiego Ogólnodostępny K K12 270+750 m.
243 Kalisz, Stawiszyńska Kolejka 06 Staffa Ogólnodostępny K K12 270+650 m.
244 Kalisz, Stawiszyńska Godebskiego 07 Stawiszyńska Wyczółkowskiego Operator / Linie regularne specjalne K K12 270+500 m.
245 Kalisz, Stawiszyńska Godebskiego 08 Stawiszyńska Kolejka Operator / Linie regularne specjalne K K25 298+300 m.
246 Kalisz, Stawiszyńska Wyczółkowskiego 09 Stawiszyńska Chełmońskiego Operator / Linie regularne specjalne K K25 298+200 m.
247 Kalisz, Stawiszyńska Chełmońskiego 10 Godebskiego Operator / Linie regularne specjalne K K25 297+850 m.
248 Kalisz, Stawiszyńska Chełmońskiego 11 Niedźwiady Operator / Linie regularne specjalne K K25 297+750 m.
249 Kalisz, Szlak Bursztynowy Most 01 Łódzka Miła Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 550 m.
250 Kalisz, Szlak Bursztynowy Most 02 Nowy Świat Pogotowie Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 550 m.
251 Kalisz, Szlak Bursztynowy Nowy Świat 03 Łódzka Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 1+400 m.
252 Kalisz, Szlak Bursztynowy Nowy Świat 04 Polna Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 1+400 m.
253 Kalisz, Szlak Bursztynowy Poliklinika 05 Łódzka Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 1+700 m.
254 Kalisz, Szlak Bursztynowy Poliklinika 06 Polna Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 1+800 m.
255 Kalisz, Szlak Bursztynowy Polna 07 Łódzka Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 2+200 m.
256 Kalisz, Szlak Bursztynowy Polna 08 Dworcowa Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 2+300 m.
257 Kalisz, Szlak Bursztynowy Konopnickiej 09 Tatrzańska Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 2+600 m.
258 Kalisz, Szlak Bursztynowy Konopnickiej 10 Górnośląska Dworzec PKS Operator / Linie regularne specjalne G G884293P 2+600 m.
Ś
259 Kalisz, Śródmiejska Złoty Róg 02 Plac Jana Pawła II Operator / Linie regularne specjalne P P6237P 250 m.
260 Kalisz, Św. Michała Szlachecka 01 Biskupice Operator / Linie regularne specjalne P P6238P 750 m.
261 Kalisz, Św. Michała Szlachecka 02 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6238P 750 m.
262 Kalisz, Św. Michała Maciejkowa 03 Biskupice Operator / Linie regularne specjalne P P6238P 1+250 m.
263 Kalisz, Św. Michała Maciejkowa 04 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6238P 1+250 m.
264 Kalisz, Św. Michała Dobrzec 05 Biskupice Operator / Linie regularne specjalne P P6238P 1+850 m.
265 Kalisz, Św. Michała Dobrzec 06 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6238P 1+750 m.
266 Kalisz, Św. Michała 07 Biskupice Operator / Linie regularne specjalne P P6238P 2+550 m.
267 Kalisz, Św. Michała 08 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6238P 2+550 m.
T
268 Kalisz, Tatrzańska Karpacka 01 Kresowa Operator / Linie regularne specjalne P P6239P 300 m.
269 Kalisz, Tatrzańska Karpacka 02 Grunwaldzka Operator / Linie regularne specjalne P P6239P 350 m.
270 Kalisz, Toruńska Gdańska 01 Toruńska Pucka Ogólnodostępny G G884416P 300 m.
271 Kalisz, Toruńska Gdańska 02 Warszawska Ogólnodostępny G G884416P 400 m.
272 Kalisz, Toruńska Pucka 03 Skarszewska Ogólnodostępny G G884416P 50 m.
273 Kalisz, Toruńska Pucka 04 Warszawska Ogólnodostępny G G884416P 50 m.
274 Kalisz, Toruńska Pucka 06 Przystanek końcowy Ogólnodostępny G G884416P 50 m.
275 Kalisz, Tuwima 01 Tuwima POM Operator / Linie regularne specjalne P P6241P 1+300 m.
276 Kalisz, Tuwima 02 Żołnierska Operator / Linie regularne specjalne P P6241P 1+300 m.
277 Kalisz, Tuwima POM 03 Żeromskiego Operator / Linie regularne specjalne P P6241P 1+50 m.
278 Kalisz, Tuwima POM 04 Tuwima Operator / Linie regularne specjalne P P6241P 1
U
279 Kalisz, Ułańska 02 Bankowa Operator / Linie regularne specjalne P P6242P 200 m.
W
280 Kalisz, Wał Bernardyński Bażancia 02 Złota Polo Operator / Linie regularne specjalne G G884425P 100 m.
281 Kalisz, Warszawska Moniuszki 01 Warszawska Lecznica Ogólnodostępny W W470 59+450 m.
282 Kalisz, Warszawska Moniuszki 02 Skarszewska Gdyńska Ogólnodostępny W W470 59+400 m.
283 Kalisz, Warszawska Lecznica 03 Warszawska Schronisko Operator / Linie regularne specjalne W W470 59
284 Kalisz, Warszawska Lecznica 04 Warszawska Moniuszki Operator / Linie regularne specjalne W W470 59+50 m.
285 Kalisz, Warszawska Schronisko 05 Warszawska Szosa Turecka Operator / Linie regularne specjalne W W470 58+650 m.
286 Kalisz, Warszawska Schronisko 06 Warszawska Lecznica Operator / Linie regularne specjalne W W470 58+700 m.
287 Kalisz, Warszawska Szosa Turecka 07 Szosa Turecka Operator / Linie regularne specjalne W W470 58+250 m.
288 Kalisz, Warszawska Szosa Turecka 08 Warszawska Schronisko Operator / Linie regularne specjalne W W470 58+300 m.
289 Kalisz, Widok Wojska Polskiego 01 Serbinowska Operator / Linie regularne specjalne P P6244P 800 m.
290 Kalisz, Widok Wojska Polskiego 02 Poznańska Operator / Linie regularne specjalne P P6244P 800 m.
291 Kalisz, Widok Mickiewicza 03 Serbinowska Widok Operator / Linie regularne specjalne P P6244P 1+200 m.
292 Kalisz, Widok Mickiewicza 04 Dobrzecka Reja Operator / Linie regularne specjalne P P6244P 1+200 m.
293 Kalisz, Wojciechowskiego 01 Wyszyńskiego Operator / Linie regularne specjalne G G884454P 50 m.
294 Kalisz, Wojciechowskiego 02 Armii Krajowej Operator / Linie regularne specjalne G G884454P 100 m.
295 Kalisz, Wrocławska Chłodnia 01 Wrocławska WZGS Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 550 m.
296 Kalisz, Wrocławska Chłodnia 02 Górnośląska Dworzec PKS Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 400 m.
297 Kalisz, Wrocławska WZGS 03 Wrocławska Zachodnia Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 1
298 Kalisz, Wrocławska WZGS 04 Wrocławska Chłodnia Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 1+50 m.
299 Kalisz, Wrocławska Zachodnia 05 Nosków,  Zachodnia Wojska Polskiego Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 1+550 m.
300 Kalisz, Wrocławska Zachodnia 06 Wrocławska WZGS Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 1+600 m.
301 Kalisz, Wrocławska Sąsiedzka 07 Nosków Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 2+400 m.
302 Kalisz, Wrocławska Sąsiedzka 08 Zachodnia Wojska Polskiego Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 2+200 m.
303 Kalisz, Wrocławska Nosków 09 Wrocławska Agroma Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 3+100 m.
304 Kalisz, Wrocławska Nosków 10 Nosków Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 3
305 Kalisz, Wrocławska Agroma 11 Wrocławska Szczypiorno Elmet Ogólnodostępny P P6246P 3+950 m.
306 Kalisz, Wrocławska Agroma 12 Nosków Ogólnodostępny P P6246P 3+850 m.
307 Kalisz, Wrocławska Elmet 13  Nowe Skalmierzyce Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 4+600 m.
308 Kalisz, Wrocławska Elmet 14 Wrocławska Szczypiorno Agroma Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 4+450 m.
309 Kalisz, Wrocławska Szczypiorno 16 Wrocławska Szczypiorno Elmet Operator / Linie regularne specjalne P P6246P 5+400 m.
310 Kalisz, Wyspiańskiego 01 Kwiatów Polskich Operator / Linie regularne specjalne P P6248P 300 m.
311 Kalisz, Wyspiańskiego 02 Staffa Operator / Linie regularne specjalne P P6248P 300 m.
312 Kalisz, Wyszyńskiego Przychodnia 01 Wyszyńskiego Słoneczna Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 1+400 m.
313 Kalisz, Wyszyńskiego Przychodnia 02 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 1+200 m.
314 Kalisz, Wyszyńskiego Kościół 03 Wyszyńskiego Słoneczna Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 1+100 m.
315 Kalisz, Wyszyńskiego Kościół 04 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 900 m.
316 Kalisz, Wyszyńskiego Arena 05 Wyszyńskiego Słoneczna Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 550 m.
317 Kalisz, Wyszyńskiego Arena 06 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 500 m.
318 Kalisz, Wyszyńskiego Wojciechowskiego 07 Wyszyńskiego Słoneczna Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 250 m.
319 Kalisz, Wyszyńskiego Wojciechowskiego 08 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 250 m.
320 Kalisz, Wyszyńskiego Słoneczna 09 Wyszyńskiego Pętla Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 150 m.
321 Kalisz, Wyszyńskiego Słoneczna 10 centrum Operator / Linie regularne specjalne P P6192P 50 m.
Z
322 Kalisz, Złota Haft 01 Złota Działki Ogólnodostępny P P6253P 1
323 Kalisz, Złota Haft 02 Długosza Ogólnodostępny P P6253P 1+100 m.
324 Kalisz, Złota Działki 03 Bażancia PUK Ogólnodostępny P P6253P 700 m.
325 Kalisz, Złota Działki 04 Złota Haft Ogólnodostępny P P6253P 650 m.
Ż
326 Kalisz, Żeromskiego 02 Staffa, Stawiszyńska Morelowa Operator / Linie regularne specjalne P P6254P 100 m.
327 Kalisz, Żeleńskiego 02 Tuwima POM Operator / Linie regularne specjalne P P6254P 100 m.
328 Kalisz, Żołnierska 01 Tuwima Operator / Linie regularne specjalne P P6255P 450 m.
329 Kalisz, Żołnierska 02 Stawiszyńska Skarszewska Operator / Linie regularne specjalne P P6255P 350 m.
INNE
330 Kalisz, 3-go Maja 01 Plac Jana Pawła II, Babina Ogólnodostępny P P6175P 300 m.
331 Kalisz, 3-go Maja 02 Nowy Rynek Ogólnodostępny P P6175P 300 m.