Przebudowa ul. Ogrodowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 24 marca (środa) w ramach przebudowy ul. Ogrodowej prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Szewską (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 10:00 do 15:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Ogrodowej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.