Prace związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Joselewicza

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 12 listopada br. (czwartek) rozpoczną się w ul. Joselewicza prace związane z budową sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. Z uwagi na lokalizację robót, połączenie ul. Joselewicza z ul. Fabryczną będzie całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Joselewicza będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Pułaskiego.

Według deklaracji wykonawcy robót, planowane przywrócenie przejezdności ul. Joselewicza nastąpi do 18 listopada br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.