Od 30 marca do dnia 1 kwietnia prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na skrzyżowania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 30 marca br. (wtorek) do dnia 1 kwietnia br. (czwartek) prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na skrzyżowania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską (rondo turbinowe).

W związku z powyższym na czas robót zamknięte zostanie dla ruchu kołowego połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Podmiejską. W trakcie robót w ul. Podmiejskiej ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Utrzymane zostaną wyznaczone objazdy dla pojazdów samochodowych, w tym autobusów komunikacji miejskiej oraz tymczasowy przystanek w ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego przy Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.