Ceny biletów

Wykaz wszystkich rodzajów biletów kaliskiej komunikacji miejskiej dostępny jest na stronie Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o pod adresem http://kla.com.pl/ w zakładce bilety.