Budowa tymczasowego mostu nad rzeką Swędrnią

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 18 do 23 kwietnia (włącznie) prowadzona będzie budowa tymczasowego mostu nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Pontonowej/Ciesielskiej.

W związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego placu budowy zamknięty zostanie dla ruchu kołowego końcowy odcinek ul. Ciesielskiej przed rz. Swędrnią na długości ok. 70 m. Ponadto w dniach jak wyżej na całej długości ul. Dolnej i ul. Ciesielskiej wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów w celu umożliwienia transportu elementów konstrukcji mostu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego zakazu. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.