Budowa sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ul. Kopernika/Towarowa oraz w ul. Towarowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że z dniem 10 maja br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związany z budową sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ul. Kopernika/Towarowa oraz w ul. Towarowej.

Na czas prowadzenia robót ul. Towarowa zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Ruch pieszy będzie utrzymany.

Przewidywany termin zakończenia robót to 15 maja br.(sobota).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.