6 listopada br. (piątek) rozpoczną się roboty drogowe związane z rozbudową drogi osiedlowej na odcinku pomiędzy ul. Serbinowską a Cmentarzem Żydowskim

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 6 listopada br. (piątek) rozpoczną się roboty drogowe związane z rozbudową drogi osiedlowej na odcinku pomiędzy ul. Serbinowską a Cmentarzem Żydowskim.

Pierwsze etapy robót obejmą prace związane z przebudową chodników i miejsc postojowych. Prace będą prowadzone naprzemiennie – najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie drogi. Na czas robót wprowadzony będzie obustronny zakaz parkowania pojazdów. W tych etapach prac ruch kołowy i pieszy będzie utrzymany.

W ostatnim etapie prac obejmującym przebudowę jezdni i układanie nowej nawierzchni nastąpi całkowite wyłączenie drogi z ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.