7 grudnia rozpoczną się roboty związane z budową sieci wodociągowe w ul. Wąskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 7 grudnia br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty związane z budową sieci wodociągowe w ul. Wąskiej na odcinku od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Młynarską.

Prace będą prowadzone etapowo. W I etapie robót prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ul. Wąskiej z ul. Polną. W miejscu robót jezdnia ulicy Polnej zostanie przewężona do jednego pasa ruchu. W dalszych etapach prace prowadzone będą w ul. Wąskiej, która będzie odcinkowo wyłączana z ruchu kołowego i będzie ulicą bez przejazdu tzw. ślepą. Utrzymany będzie ruch kołowy i peszy zarówno od strony ul. Polnej jak i ul. Młynarskiej, jednakże wyłącznie na odcinkach ulicy nie objętych robotami w danym etapie. z możliwością wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.